Skip links

Απολογισμός της 3ης συνάντησης του EduDrone στην Πολωνία

Για τρίτη φορά συναντήθηκαν οι εταίροι του προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0» (eduDrone) η οποία πραγματοποιήθηκε, στις 7 Σεπτεμβρίου στο Ζέσουφ της Πολωνίας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Danmar Computers που βρίσκονται στην οδό Hoffmanowej 19, 35-016 Ζέσουφ, Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου Ludor Engineering, University “Politehnica” of Bucharest – CAMIS, Danmar Computers, Instituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità και «Καινοτομία» Κε.Δι.Βι.Μ2:

 • συζήτησαν την πορεία του έργου ως τώρα, σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο
 • έλεγξαν τα ολοκληρωμένα πνευματικά προϊόντα του έργου IO1 (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των Drones στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και ΙΟ3 (Πρόγραμμα σπουδών τεχνολογίας Drone)
 • συζήτησαν την εξέλιξη  των πνευματικών προϊόντων ΙΟ2 (Κατευθυντήριες γραμμές για τη Βιομηχανία 4.0 και την Drone Επιχειρηματικότητα για τους σπουδαστές της ΕΕΚ) και ΙΟ4 (Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS)) και σχεδίασαν τις επόμενες δραστηριότητες
 • αξιολόγησαν την έως τώρα συμβολή και συμμετοχή του κάθε εταίρου στο έργο
 • έθεσαν τα θεμέλια για τις επόμενες δραστηριότητες του έργου

Στο κλείσιμο της συνάντησης οι εταίροι όρισαν την ημερομηνία  της επόμενης διακρατικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Τι είναι το EduDrone;

To ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος  ‘Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices’ με τίτλο «Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0» που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 και έχει διάρκεια δύο έτη. Στις 13 και 14 Νοεμβρίου  στελέχη του ΚΔΒΜ συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το έργο υλοποιείται σε συνεργασία 6 εταίρων από χώρες όπως η Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα, ενώ οι φορείς που συνεργάζονται είναι Πανεπιστήμια και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά στην ένταξη νέων τεχνολογιών στον κλάδο της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Η Τεχνολογία των Drone είναι μία νέα μορφή τεχνολογίας που θα παρέχει τεράστια οφέλη στην επιχειρηματικότητα ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη καθιστώντας άμεση ανάγκη την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου προγράμματος κατάρτισης που θα απευθύνεται στην τεχνολογία των Drone. Η ένταξη της γνώσης της τεχνολογίας των Drone στην κατάρτιση, μπορεί να συνεισφέρει στην εργασιακή ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και ατόμων με ειδικές ανάγκες δίνοντάς τους ευκαιρίες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής ομάδες- στόχου:

 • Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαιδευόμενοι μαθητές
 • Εκπαιδευόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες

Η υλοποίηση της κατάρτισης των ομάδων στόχου ως προς την εφαρμογή και χρήση της τεχνολογία των drone θα ενισχύσει:

 • τις δεξιότητες των εκπαιδευτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσοντας την επαγγελματικής τους δραστηριότητα και το επαγγελματικό τους προφίλ
 • την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων σχετικά με τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα με στόχο να προχωρήσουν στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης
 • την παροχή βελτιωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών άμεσα συσχετισμένων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προσαρμοσμένων στις νέες τάσεις της τεχνολογίας από τους συμμετέχοντες οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης-κατάρτισης
 • την απόκτηση νέων ευκαιριών διεύρυνσης των δραστηριοτήτων σχετικά με την χρήση των drones, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού των βιομηχανιών και επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410555590

Σωκράτους 111 Λάρισα

www.kainotomia.com.gr

 

201711211232383359

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Κωδ. σχεδίου: 2017-1-RO01-KA202-037083.

 

1 5 2 3 4

X