Skip links

Αποτελέσματα προγράμματος NEw CHapter

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 «Καινοτομία» συμμετείχε ως υποστηρικτής οργανισμός του έργου NEw CHapter: NEtwork of Cooperation against Hate, στην πόλη της Λάρισας. Η Καινοτομία συμμετείχε στις δύο τοπικές δράσεις του προγράμματος που γίνανε στη Λάρισα και ανήκει στο τοπικό δίκτυο κατά του μίσους το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει τη δράση του ακόμη και μετά το πέρας του έργου. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου και πως μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους.

NEw CHapter: σκοπός και αποτελέσματα

Το πρόγραμμα NEw CHapter: NEtwork of Cooperation against Hate ήταν ένα 15μηνο έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη βασική δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις Νεολαίας και υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό την παροχή χώρου και υποστήριξης για τη συνεργασία οργανισμών και θεσμών, που δουλεύουν με τους νέους ανθρώπους  στο πλαίσιο της τυπικής/άτυπης  εκπαίδευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους και την προώθηση της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το NΕw CHapter έφερε κοντά  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας , ένα διεθνές δίκτυο, δύο σχολεία, ένα συμβουλευτικό όργανο και ένα δήμο, προκειμένου να ενδυναμώσει το επίπεδο διεθνούς συνεργασίας και να αναπτύξει ικανότητες  στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση διαφορετικών μορφών ρητορικής μίσους και διάκρισης και να προωθήσουν την  εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.

NEw CHapter Manual of Good Practices
Ένα από τα απτά αποτελέσματα του νέου κεφαλαίου είναι το ΝΕw CHapter Manual of Good Practices (εγχειρίδιο καλών πρακτικών. Το NEw CHapter Manual of Good Practices είναι ένα εγχειρίδιο στο οποίο καταγράφηκαν δεκατέσσερις καλές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο καταπολέμησης ομιλία μίσους, ρατσισμό, διακρίσεις και εκφοβισμός μεταξύ των νέων, και τον τρόπο προσέγγισης των νέων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Οι καλές πρακτικές προέρχονται από τους επτά συνεργάτες του NEw CHapter:
– Youthnet Ελλάς (Ελλάδα)
– Κοινωφελης Επιχειρηση Υπηρεσιών Δήμου Νεαπολης Συκεων -ΚΕΥΝΣ (Ελλάδα)
– Centro per lo Sviluppo Creativo «Danilo Dolci» (Ιταλία)
– Youth Social Rights Network -YSRN – Denmark
– 10ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών (Ελλάδα)
– Κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης MBM (UK)
– Γενικό Λύκειο Γουβών (Ελλάδα)

Το εγχειρίδιο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και έχει ως κοινό-στόχο, τους εργαζόμενους για τη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές καθώς και σχολεία, δήμους, ΜΚΟ νεολαίας, τοπική κοινότητα, ενώσεις εκπαιδευτικών, κέντρα κατάρτισης νέων. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να παράσχει στις ομάδες στόχους, βασικές πληροφορίες όσον αφορά τη ρητορική του μίσους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τον τρόπο καταπολέμησης του μίσους μέσω των καλών πρακτικών του εγχειριδίου.  Το επίπεδο του εγχειριδίου είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο και για αρχάριους αλλά και για κοινό που είναι πιο εξοικειωμένο με τις παραπάνω έννοιες. Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο στον παρακάτω σύνδεσμο: NEw CHapter Manual of Good Practices

NEw CHapter Platform

Η πλατφόρμα του NEw Chapter δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, δασκάλους και στο γενικό κοινό το υλικό και τις δραστηριότητες του σχεδίου, καθώς και σχετικά εργαλεία, μεθόδους, πρακτικές και γνώσεις σχετικά με το θέμα της καταπολέμησης της ομιλίας του μίσους. Η πλατφόρμα διατίθεται μέσω του Blackboard Learning Management System, το οποίο είναι ένα εικονικό περιβάλλον εκμάθησης και ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων που αναπτύχθηκε από την Blackboard Inc. Πρόκειται για ένα λογισμικό διακομιστή που βασίζεται στο Web και περιλαμβάνει διαχείριση μαθημάτων, προσαρμόσιμη ανοιχτή αρχιτεκτονική και κλιμακωτό σχεδιασμό που επιτρέπει την ενσωμάτωση με πληροφορίες σπουδαστών συστήματα και πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας.

Η πλατφόρμα NEw Chapter είναι διαθέσιμη τόσο από έναν υπολογιστή όσο και από ένα smartphone. Επιδιώκουμε να συμβάλλει στη βιωσιμότητα του έργου καθώς προσθέτει στη δημιουργία ενός διατομεακού βιώσιμου δικτύου πρεσβευτών ένταξης που θα συνεχίσει να διαδίδει τις ιδέες του NEw Chapter και του «No Hate Speech Movement» σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο.
Παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο, είναι εφικτό να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό και να υποστηρίξουμε την προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και ειρήνης. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι η πλατφόρμα θα βοηθήσει στην ανταλλαγή αποτελεσματικών μεθόδων, ευκαιριών και προκλήσεων στην τοπική και ευρωπαϊκή εργασία για τη νεολαία. Η πλατφόρμα διαδραστικής εκμάθησης, στην οποία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έχει πρόσβαση στις καλές πρακτικές και το περιεχόμενο που σχετίζεται με το έργο μας, θα παραμείνει διαθέσιμη ακόμα και μετά τη λήξη του έργου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα του έργου, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: NEw CHapter Platform

Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ στην πλατφόρμα: How to create a profile

Το έργο NEw CHapter έγινε με  τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

 

 

 

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x85 (1)EIN_LOGOCMYK

X