Skip links

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο DIG IN: Δελτίο Τύπου

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης KAINOTOMIA, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DIG IN, διοργάνωσε και υλοποίησε μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση στις 8 Νοεμβρίου 2022 στις προσβάσιμες εγκαταστάσεις του στη Λάρισα!

Μεταξύ των συμμετεχόντων υπήρχαν εκπρόσωποι από ΜΚΟ, ενώσεις νέων και εργαζόμενοι στη νεολαία, άτομα που εργάζονται με μειονεκτούντες νέους, φορείς από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ιδρύματα ΕΕΚ, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς και νέοι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε μια σύντομη εισαγωγή στο έργο και τη σύμπραξη του DIG IN, το σκοπό και τις ομάδες-στόχους του. Συγκεκριμένα, οι παρευρισκόμενοι αρχικά εξοικειώθηκαν με τα εργαλεία του DIG IN για την προσέγγιση και συμμετοχή των NEETs (μέσω ΤΠΕ & ψηφιακής καθοδήγησης) και την προσωπική τους ανάπτυξη (με τη χρήση συνεργατικής μάθησης και δικτύωσης), ώστε να αυξηθούν οι προοπτικές τους για επαγγελματική απασχόληση και κοινωνική ένταξη.

Αφενός, χάρη στο έργο, οι άνεργοι νέοι και τα νεαρά άτομα NEETs έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά την απασχολησιμότητά τους, χρησιμοποιώντας την επιχειρηματικότητα ως κινητήριο παράγοντα ενδιαφέροντος και χρησιμοποιώντας νέες στρατηγικές που βασίζονται στις ΤΠΕ δεξιότητες.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας εξοπλίζονται με πιο εξελιγμένες δεξιότητες και εργαλεία ΤΠΕ, που τους επιτρέπουν να καθορίσουν τους καλύτερους συνδυασμούς μεταξύ on/off-line, ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων και επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ελέγχουν το δικό τους χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα.

Παρουσιάστηκε, επίσης, η ιστοσελίδα του έργου, η οποία φιλοξενεί όλα τα πνευματικά αποτελέσματα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο. Αναλυτικότερα, η σύμπραξη δημιούργησε εργαλεία και προϊόντα στα οποία μπορεί να έχει κανείς εύκολη πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου:

IO1 DIGITAL MENTORING FOR DIGITAL NATIVES– Αυτός ο ηλεκτρονικός οδηγός περιέχει πληροφορίες για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους εκπαιδευτικούς για το πώς να υποστηρίξουν τη ψηφιακή γενιά χρησιμοποιώντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για τη νεολαία, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθοδήγηση για τη χρήση ΤΠΕ και νέων μέσων.

IO2 DIG IN ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ– Αυτό το έγγραφο περιέχει την πιο πρόσφατη έρευνα για τη θέση των νέων όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ίδιο το έγγραφο αποτελείται από τέσσερα μέρη: Την έρευνα, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να ενθαρρυνθεί με επιτυχία η επιθυμητή συμπεριφορά των νέων και το μέρος της αξιολόγησης. Οι αναγνώστες θα κατανοήσουν, μέσω του εγγράφου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΝΕΕΤ στη ζωή τους και τις αιτίες του κοινωνικού τους αποκλεισμού.

IO3 DIGITAL TOOLBOX– Η ψηφιακή εργαλειοθήκη περιέχει έναν κατάλογο δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των ΝΕΕΤ, ένα σύνολο καλών πρακτικών, μεθοδολογίες μάθησης, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, εργαστήρια, προτάσεις.

Τέλος, έγινε μια σύντομη παρουσίαση της πιλοτικής φάσης και των αποτελεσμάτων της και οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τα θετικά σχόλιά τους για το υλικό που παρουσιάστηκε.

Η ομάδα του KAINOTOMIA θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση για την παρουσία τους και το ενδιαφέρον τους για το έργο!

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του DIG IN: https://el.digin-project.eu/

Ακολουθήστε το DIG IN στο Facebook: https://www.facebook.com/diginproject.eu

 

Γνωρίστε τη σύμπραξη:

Fundacja imienia Braci Solunskich – Cyryla i Metodego (Πολωνία) Συντονιστής

KAINOTOMIA ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Ελλάδα)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ελλάδα)

CENTAR ZA EDUKATIVEN I KULTUREN RAZVOJ RACIO (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

MINE VAGANTI ΜΚΟ (Ιταλία)

AREGAI Terre di benessere Associazione Culturale (Ιταλία)

X