Skip links

Ευκαιρία για 1 άτομο με αναπηρία, για εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Πίζα της Ιταλίας!

DARE Μαθησιακή, Εκπαιδευτική και Επιμορφωτική Δραστηριότητα

Ημερομηνίες υλοποίησης: 11 -17 Νοεμβρίου 2019, 5 ημέρες εκπαίδευσης (2 ημέρες ταξιδιού)
Κόστος: καλύπτεται 100% διαμονή σε ξενοδοχείο που θα μας υποδείξει ο οργανισμός που φιλοξενεί τη δραστηριότητα, και διατροφή (γεύμα, δείπνο).  Ακόμη καλύπτονται συνολικά ταξιδιωτικά έξοδα 275 ευρώ ανά άτομο.
Πόλη: Πίζα, Ιταλία

Deadline αιτήσεων: Κάντε την αίτηση σας εδώ έως τις 15/9/2019

 

Στόχος έργου DARE

To Kε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία συμμετέχει ως εταίρος στο έργο DARE DisAble the barRiErs  το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Εrasmus+ KA2 με διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και δίκτυα από Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία.

Στόχος του έργου:

  • ενδυνάμωση των οργανώσεων νεολαίας π.χ. ΜΚΟ νεολαίας
  • ενδυνάμωση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας στην υλοποίηση προγραμμάτων/έργων κινητικότητας νέων για όλους τους νέους και ειδικά για νέους  με Οπτικές / Ακουστικές / Σωματικές Αναπηρίες

DARE Μαθησιακή, Εκπαιδευτική και Επιμορφωτική Δραστηριότητα
Το Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία προσφέρει την ευκαιρία σε ένα άτομο να συμμετάσχει στην DARE μαθησιακή, εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις του έργου η οποία έχει ως στόχο να ενώσει όλες τις ομάδες εργασίας των εταίρων οργανισμών με σκοπό να μεγιστοποιήσει την μαθησιακή επιρροή και να προετοιμάσει τα άτομα που δουλεύουν με τη νεολαία καθώς και το προσωπικό κάθε οργανισμού για την ανάπτυξη των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου.

Προφίλ συμμετεχόντων

  • Άτομα που εργάζονται με τη νεολαία, εκπαιδευτές και συντονιστές νεολαίας, τα οποία θα συνδέονται με τον οργανισμό είτε επαγγελματικά είτε εθελοντικά
  • Άτομα με αναπηρία, τα οποία θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά για την αύξηση της συμμετοχικότητας των νέων με αναπηρίες

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεχθούν θα πρέπει να:

  • έχουν έναν ενεργό ρόλο στην ομάδα εργασίας του προγράμματος
  • διαθέτουν ένα βασικό επίπεδο κατανόησης και χειρισμού της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β1)

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 15 από όλους τους οργανισμούς εταίρους. Το 1/3 των ατόμων που τα λάβουν μέρος στην δραστηριότητα θα είναι άτομα με αναπηρία τα οποία μπορούν να έχουν μαζί τους συνοδό, άτομο της επιλογής τους, που θα τα διευκολύνει σε ότι χρειαστούν παράλληλα βέβαια και με τον οργανισμό που φιλοξενεί την δραστηριότητα. Ως Καινοτομία, αναζητούμε ένα (1) ενήλικο άτομο με αναπηρία μαζί με το συνοδό της επιλογής του προκειμένου να συμμετάσχει στο DARE. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή, αλλά προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους με αναπηρία ηλικίας 18-35 ετών που αποτελούν μία από τις ομάδες – στόχο του προγράμματος.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την online φόρμα έως και 15/9/2019

 

Βασική δομή DARE LTTA

Η δραστηριότητα φιλοξενείται από τον Ιταλικό οργανισμό AFORISMA (https://www.aforismatoscana.net/) o οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο να φιλοξενεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία. Όσον αφορά τη δομή του LTTA, κάθε εταίρος θα είναι υπεύθυνος για μια ημέρα της δραστηριότητας, ώστε να προετοιμάσει τις δραστηριότητες, υλικό και μεθόδους, ανάλογα με το πεδίο της εμπειρίας τους. Η κύρια δομή του LTTA θα έχει ως εξής:
1.  Ημέρα άφιξης 11/11/2019
2. Παιχνίδια γνωριμίας, εισαγωγή στους σκοπούς της δραστηριότητας, αίτια περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία, εμπόδια που αποθαρρύνουν τις ομάδες αυτές να λαμβάνουν μέρος και να συμμετέχουν σε ευκαιρίες κινητικότητας (Aforisma)
3. Οι ανάγκες και τα μαθησιακά προφίλ των συμμετεχόντων με αναπηρία και τα διαφορετικά είδη αναπηρίας (σωματική, αισθητηριακή, πνευματική, μη ορατή) (Kainotomia)
4. Έννοια της ενσωμάτωσης των νέων μΟΑΣΑ: Πώς να τους συμπεριλάβουμε σε όλες τις δραστηριότητες (πρωτοβουλία Kreisau)
5. Ο τομέας της νεολαίας και του εθελοντισμού, η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση μέσω της κινητικότητας, η αλληλοϋποστήριξη (JKPeV)
6. Πρόνοια για προσβασιμότητα: πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις και στους ιστότοπους (Danmar)
7. Ημέρα αναχώρησης 17/11/2019

 

Αποτελέσματα LTTA
Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες:
• Θα έχουν ανταλλάξει και αποκτήσει νέες γνώσεις, μεθόδους και θα έχουν αυξήσει τις ικανότητές τους πάνω στα θέματα του προγράμματος,
• Θα έχουν εκπαιδευτεί σε μη τυπική εκπαίδευση, προσβασιμότητα, ενδυνάμωση και μεθόδους υποστήριξης, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους νέους μΟΑΣΑ να συμμετέχουν περισσότερο στα προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας του Erasmus+ και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στην τοπική κοινότητα
• Θα είναι σε θέση να μεταφέρουν και να μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή επιρροή στους συμμετέχοντες που προέρχονται από τους εταίρους-οργανισμούς
• Θα μπορούν να διαδώσουν τα αποτελέσματα του DARE LTTA και να ενισχύουν την ανάπτυξη ικανοτήτων κάθε οργανισμού
• Θα αυξήσουν τις προσπάθειες διατομεακής συνεργασίας στο πεδίο της νεολαίας γεγονός που θα επιτρέψει μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των τομέων δράσης κοινωνικής ένταξης στα πεδία της νεολαίας, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.

 

Οι εταίροι του έργου:
• Jugend- & Kulturprojekt e.V.– Δρέσδη – Γερμανία, συντονιστής εταίρος
• SOCIETA COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA. – Πίζα – Ιταλία , εταίρος οργανισμός
• Danmar Computers LLC – Ζέσουφ – Πολωνία, εταίρος οργανισμός
• Κe.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – Λάρισα, Ελλάδα, εταίρος οργανισμός
• KREISAU – INITIATIVE EV– Βερολίνο, Γερμανία, εταίρος οργανισμός

Leave a comment

Name*

Website

Comment

X