Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κάνοντας ένα κλικ στο σύνδεσμο αυτό.