Skip links

Call2Nature – Μια στρατηγική εταιρική σχέση με στόχο τη βελτίωση της χρήσης των smartphones από τους νέους για την προστασία του περιβάλλοντός μας

Call2Nature – Μια στρατηγική εταιρική σχέση με στόχο τη βελτίωση της χρήσης των smartphones από τους νέους για την προστασία του περιβάλλοντός μας

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Διάρκεια Έργου

01/11/2022 – 31/10/2024

Κωδικός Έργου

2022-1-IT03-KA220-YOU-000085032

Περιγραφή Έργου

Οι νέοι αποσυνδέονται όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα και το φυσικό τους περιβάλλον λόγω της χρήσης των smartphones. Η αστικοποίηση συμβάλλει επίσης στην «εικονικοποίηση» του φυσικού, φυσικού περιβάλλοντος, καθιστώντας δυσκολότερη την ενσυναίσθηση με τη φύση.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Call2Nature, ένα 24μηνο Erasmus+ project θέλει να αναπτύξει δραστηριότητες που θα εξοικειώσουν ξανά τους νέους με το φυσικό τους περιβάλλον και θα τους εμπνεύσουν να λάβουν μέτρα για την προώθηση και την προστασία του. Το Call2Nature θα ευαισθητοποιήσει τους νέους ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα smartphones τους και θα ενθαρρύνει την καλύτερη χρήση και την επανασύνδεση με το φυσικό τους περιβάλλον.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο Call2Nature έχει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

  • νεαρά άτομα
  • εκπαιδευτές νέων
  • ενδιαφερόμενοι φορείς και εταίροι
  • τοπικές κοινότητες

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο Call2Nature αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
• Να ορίσει την υγιή και ανθυγιεινή χρήση των smartphones και να υποστηρίξει τους νέους να κάνουν τη διαφορά μεταξύ έξυπνης και καταχρηστικής χρήσης των τεχνολογιών,

• Nα αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσανατολισμένο στην έξυπνη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και τη χρήση τους για την υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος και της ευημερίας μας,

• Nα ενθαρρύνει το αίσθημα πρωτοβουλίας, την εμπλοκή και τη συμμετοχή των νέων για την προώθηση των βιώσιμων αξιών

• Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές νέων με γνώσεις και εργαλεία για την εφαρμογή αυτής της εκπαιδευτικής πρότασης

Call2Nature

Αποτελέσματα Έργου

ΑΕ1:

Το Εργαλείο Αυτόματης Αξιολόγησης των Νέων Σχετικά με την Ψηφιακή Πρακτική τους (Youth auto-evaluation tool about their digital practice). Χάρη σε αυτό το εργαλείο αξιολόγησης, οι νέοι θα ανακαλύψουν αν η χρήση των τεχνολογιών είναι μια καθαρά εικονική ψυχαγωγία ή αν είναι κατάλληλη για να γίνουν ενεργοί παράγοντες επιρροής καλών σκοπών. Θα διερωτηθούν για τη σχέση τους με το εικονικό και το φυσικό περιβάλλον και για την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο. Το εργαλείο αξιολόγησης θα είναι διαδικτυακό, σύντομο, με όχι περισσότερες από 20 ερωτήσεις, θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις που προσανατολίζονται στην ευαισθητοποίηση και θα αποδεικνύει, στα αποτελέσματα, τα θετικά στοιχεία της πρακτικής που θα μπορούσαν να εκτιμηθούν ως περισσότερο χρήσιμα.

ΑΕ2:

Το Πρόγραμμα Επανασύνδεσης με τη Φύση (Reconnect to nature programme). Θα πρόκειται για μια εμπειρία που αποσκοπεί στην επανασύνδεση με τη φύση και θα στερήσει για κάποια στιγμή από τη νεολαία την πρόσβασή της στον ψηφιακό συνδεδεμένο λόγο. Οι νέοι θα μοιραστούν μαζί μια κοινοτική εμπειρία που θα τους φέρει πίσω στη βάση των κοινωνικών μας αλληλεπιδράσεων, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη προστασίας της φύσης μας και των σχέσεις μας με τους άλλους και με το περιβάλλον μας. Αυτό θα εκπονήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσανατολισμένο προς την υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος και της ευημερίας μας, καθώς τα αποτελέσματά του θα επικεντρωθούν σε μια μέθοδο που συνδέει τη νεολαία με τη φύση.

ΑΕ3:

H Εκπαίδευση για έξυπνη χρήση των smartphones (Education to a smart use of smartphones). Μια πλατφόρμα που θα επιτρέψει την ηλεκτρονική συνεργασία και θα προτείνει ένα σύνολο πρακτικών και συνδεδεμένων δραστηριοτήτων με πρόσθετη ψηφιακή συμβολή. Η πλατφόρμα αυτή θα φιλοξενεί το προηγούμενο υλικό, αλλά και διάφορες ενότητες που θα στοχεύουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων σε συγκεκριμένους ψηφιακούς τομείς, όπως η εκπαίδευση στα κοινωνικά δίκτυα, ο εντοπισμός αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, τα διαδικτυακά εργαλεία σχεδιασμού, η δημιουργία σύντομων εντυπωσιακών μηνυμάτων και βίντεο, η (ρίψη) εκτόξευση διαδικτυακών υπογραφών, ο διαδικτυακός ακτιβισμός κ.λπ. Θα περιλαμβάνει επίσης διαδικτυακές δραστηριότητες για την εφαρμογή στην πράξη. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν επίσης ένα μεθοδολογικό έγγραφο που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτές νέων και στους ενδιαφερόμενους φορείς για την αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας κατάρτισης και την υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, με επεξήγηση των ικανοτήτων που εξετάζονται σε κάθε μία, κ.λπ. με παρόμοιο τρόπο όπως έγινε για τις αποσυνδεδεμένες δραστηριότητες.

H Σύμπραξη

APS Polygonal – συντονιστής εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες

Η Polygonal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης, των ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης για ψηφιακές αναβάθμιση των δεξιοτήτων του, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε δραστηριότητες βάσης που περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών ομάδες-στόχους, όπως ηλικιωμένους, ανηλίκους, μετανάστες, ευάλωτους ενήλικες και νέους. Δημιουργήθηκε αρχικά από μια άτυπη ομάδα νέων το 2017, που επιθυμούσε να δημιουργήσει έναν καινοτόμο κόμβο για τους ντόπιους σε μια αγροτική περιοχή στα περίχωρα της Ρώμης. Τα κύρια πεδία εργασίας σχετίζονται με καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή, φροντίζοντας για την ανάγκη όλων ομάδες που κινδυνεύουν να υποφέρουν από το αγροτικό υπόβαθρο

GREEN VILLAGE G.K. TRIANTAFYLLOU IKE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες

Το Green Village προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 1994 στην παραθαλάσσια πόλη του Ξυλοκάστρου, στην Πελοπόννησο. Μια οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση από την ίδρυσή της, ήταν μια από τις πρώτες τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή που προσέφερε μια «κοινοτική» εμπειρία διαμονής: Το Green Village αποτελείται από 20 ανεξάρτητες βίλες μέσα σε έναν μεσογειακό κήπο γεμάτο από αυτοφυή φυτά και δέντρα, τα οποία σε συνδυασμό με τις καλά σχεδιασμένες υπηρεσίες και πραγματικά προσφέρουν μια αίσθηση χωριού σε στους επισκέπτες και τους φιλοξενούμενους. Το GV παρέχει τις υπηρεσίες του κάθε χρόνο από το 1994 σε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και επισκέπτες. Εκτός από τις συνήθεις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία (όπως διαμονή, πρωινό κ.λπ.) και τη διοργάνωση/φιλοξενία διαφόρων συνεδρίων και επιχειρηματικών εκδηλώσεων, η GV εστιάζει πάντα στην οικοδόμηση της κοινότητας, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η GV διοργανώνει τακτικά ξεναγήσεις σε ιστορικούς χώρους, εκθέσεις τέχνης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και δραστηριότητες παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά. Οι πρωτοβουλίες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή του Ξυλοκάστρου, καθώς η GV έχει στενές επαφές με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινότητα γενικότερα. Όπως ένα από τις πιο φιλικές προς την οικογένεια εγκαταστάσεις στην περιοχή, οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι ελληνικές οικογένειες, αλλά και οι διεθνείς επισκέπτες
από όλο τον κόσμο.

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες

Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός με έδρα τη Βαλένθια της Ισπανίας, ο οποίος στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική που σχετίζεται με την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίες προσαρμοσμένες στις διάφορες ανάγκες των στόχων και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η MEUS είναι ειδικός στις νέες μεθόδους μάθησης, που βασίζονται σε συμμετοχικούς και συνεργατικούς τρόπους μάθησης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασίζονται σε τη βιωματική εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω της πράξης, με σκοπό να κρατούν τους εκπαιδευόμενους σε εγρήγορση, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν νέες ικανότητες σε μια διασκεδαστικό τρόπο. Η MEUS αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την παιχνιδοποίηση, αναπτύσσοντας προκλήσεις που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν ατομικά ή ως ομάδες.

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες

Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Civil Connections Community Foundation – εταίρος, Δανία

Περισσότερες πληροφορίες

Ο στόχος του CCCF είναι να αυξήσει την αξία και τα επιτεύγματα των διεθνών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με τοπικές κοινότητες βάσης, χτίζοντας γέφυρες για τους συνήθως απρόσιτους τοπικούς φορείς ανάπτυξης βάσης (ιδίως αγροτικούς) (ΟΚΠ, ΟΕ, κλπ.), μέσω του εξοπλισμού τους με έκθεση, ικανότητα, κίνητρα και καθοδήγηση για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Εστιάζουν στρατηγικά στις τοπικές κοινότητες βάσης ως τομέα υψηλής παρουσίας ανισοτήτων και μερικών από τις πιο βαθιές αναπτυξιακές προκλήσεις. Και βέβαια, εδώ είναι που πάνω από το 70%, και σε ορισμένες περιοχές έως και πάνω από το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού – συνήθως οι πιο ευάλωτοι έχουν τα προς το ζην (UN, 2018).

SMARTUP N.B. SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L. – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες

Η SMARTUP N.B SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L. είναι ο κορυφαίος διαδικτυακός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης έργων και ηλεκτρονικής κατάρτισης με έδρα τη Jávea (Ισπανία), μια μάλλον μικρή παραθαλάσσια πόλη της Costa Blanca, με την ιδιαιτερότητα να αποτελεί ένα ζωντανό επιχειρηματικό οικοσύστημα, δεδομένου ότι ο μισός μόνιμος πληθυσμός της και πάνω από τα δύο τρίτα των ετήσιων επισκεπτών της είναι μετανάστες.
Το SMARTUP βοηθά ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και δημόσιους φορείς, ΜΚΟ καθώς και ιδιώτες από όλο τον κόσμο, να επιτύχουν τους στόχους τους εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία SMART.

Call2Nature Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

Call2Nature Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Call2Nature Ενημερώσεις

To 3o ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND είναι διαθέσιμο!

To 3o ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND είναι διαθέσιμο!

Οι εταίροι του έργου BRAND συναντήθηκαν στη Λάρισα, προκειμένου να δοκιμάσουν με τους συμμετέχοντες το πρώτο αποτέλεσμα του έργου που ονομάζεται: "BRAND Οικολογική Εργαλειοθήκη Μόδας".  Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης σχετικά με την αγορά ενδυμάτων, το έργο BRAND προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Για να ενημερωθείτε για τις πιο [...]
Διαβάστε το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND!

Διαβάστε το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου BRAND!

Τα τελευταία χρόνια η μόδα έχει κάνει στροφή σε οικολογικές και βιώσιμες πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο BRAND έρχεται για να παρακινήσει τους νέους να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές όσον αφορά την επιλογή ρούχων και αξεσουάρ με στόχο την προστασία του πλανήτη. Για να ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του έργου, διβάστε [...]
Όλα τα νέα του Call2Nature
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X