Skip links

Digi4HEALTH

Digi4HEALTH

Διάρκεια Έργου

01/10/2019-30/09/2021

Ιστοσελίδα έργου

https://sites.google.com/view/digi4health/home

Κωδικός Έργου

2019-1MT01-KA202-051203

Περιγραφή Έργου

Όπως περιγράφεται στο έγγραφο του 2018 ΕΚ με τίτλο «Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά», οι ψηφιακές λύσεις για την υγειονομική περίθαλψη μπορούν να αυξήσουν την ευημερία εκατομμυρίων πολιτών και να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η κινητή τηλεφωνία 4G/5G, η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μεγάλα δεδομένα, η αλυσίδα συστοιχιών, τα ρομπότ, τα drones, η 3-D εκτύπωση, η εικονική και η ενισχυμένη πραγματικότητα είναι μερικά μέσα με τα οποία οι επαγγελματίες υγείας θα υποστηρίζονται όλο και περισσότερο στο έργο τους μέσω της επαγγελματικής συνεργασίας και της εξατομικευμένης φροντίδα του ασθενούς. Ως αποτέλεσμα αυτών των τεχνολογιών, αρχίζουμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην υγειονομική περίθαλψη, γνωστή ως Health4.0. Έτσι, οι εκπαιδευτές της υγειονομικής περίθαλψης των κλάδων της φυσικοθεραπείας και ποδιατρικής, πρέπει να βοηθηθούν επειγόντως ώστε να συμβαδίσουν με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας που συμβαίνει λόγω του Health4.0. Ταυτόχρονα όμως, το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης δυσκολεύεται να βρει το χρόνο για να παρακολουθήσει μαθήματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης (CPD). Προκειμένου να εντρυφήσουν στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα τους, χρειάζεται να υποστηριχθούν . Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και οι σύμβουλοι για την υγειονομική περίθαλψη χρειάζονται ένα Toolkit αποτελούμενο από σχετικές πηγές και υλικό κατάρτισης ελεύθερα προσβάσιμο, ώστε βοηθήσουν το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης να συμβαδίσει με τις τεχνολογίες HEALTH4.0 .

Digi4Health Πνευματικά αποτελέσματα

Ενα πρωτότυπο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών θα δημιουργηθεί από όλους τους εταίρους του digi4HEALTH. Οι εταίροι UPB-CAMIS και η Καινοτομία μαζί με τους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης INHWE, θα ηγηθούν στο πλαίσιο καθοδήγησης των εμπειρογνωμόνων προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα σπουδών από κοινού. Δεδομένου ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα επηρεάσει διάφορους φορείς στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα σπουδών θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τα σχετικά ζητήματα τόσο στους ασθενείς όσο και στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Το αναλυτικό πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει ένα φάσμα θεμάτων που επιτρέπουν σε μέλη της υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι γενικοί ιατροί, οι φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, επαγγελματίες θεραπευτές και νοσηλευτές να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι το HEALTH4.0 και πώς οι βασικές τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή τους εργασία όταν φροντίζουν ασθενείς.
Το πρόγραμμα σπουδών προορίζεται να αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευόμενους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Μέρος του έργου που σχετίζεται με το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών είναι επίσης να διερευνηθεί και να εξεταστεί το είδος του περιεχομένου (π.χ. σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, παρουσιάσεις PowerPoint, ενημερωτικά δελτία κλπ.) προκειμένου να μεταφερθούν αποτελεσματικά οι γνώσεις στους εκπαιδευόμενους.

Το 2ο Πνευματικό Αποτέλεσμα του έργου Digi4Health, θα είναι ένα αρχικό σύνολο δώδεκα περιπτωσιολογικών μελετών που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες τεχνολογίες Health4.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε μελέτη περίπτωσης θα περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία (π.χ. CADCAM) σε τρεις (3) διαφορετικούς τομείς υγείας (π.χ., ποδίατροι, φυσιοθεραπευτές, οδοντίατροι). Οι μελέτες περιπτώσεων θα συνδυάζουν κείμενο και εικόνες και θα περιλαμβάνουν επίσης λέξεις-κλειδιά, έτσι ώστε και οι δύο, εκπαιδευτικοί στην ΕΕΚ/ εκπαιδευτές υγείας καθώς και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να μπορούν να αναζητήσουν και να ανακτήσουν τη σωστή μελέτη περίπτωσης όταν το χρειαστούν. Όπου ενδείκνυται, η μελέτη περίπτωσης θα περιλαμβάνει επίσης εικόνες και συνδέσμους/εξωτερικές πηγές (π.χ. διαδικτυακά βίντεο κλιπ). Επιπλέον, τρεις από τις δώδεκα μελέτες περίπτωσης που θα αναπτυχθούν με την χρήση της τεχνολογίας Augmented Reality (Επαυξημένης Πραγματικότητας) ή της Εικονικής Πραγματικότητας για να υπάρξει πιο λεπτομερής αποτύπωση του περιεχομένου της μελέτης περίπτωσης και ως εκ τούτου αποτελεσματικότερη μάθηση.

Το τρίτο Πνευματικό Αποτέλεσμα του έργου (ΙΟ3) θα αποτελέσει το βασικό εκπαιδευτικό υλικό και την βασική πηγή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), η οποία θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με το Health 4.0 , έτσι ώστε το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι γενικοί ιατροί, οι φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές να μάθουν και να εκπαιδευθούν για αυτό.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους συμβούλους υγειονομικής περίθαλψης ώστε να εξοπλίσουν το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης με γνώσεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει την μορφή μαθησιακών ενοτήτων (π.χ. πληροφορίες για την τεχνολογία CADCAM καθώς και ειδικό υλικό ειδίκευσης  στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Εφαρμογή του CADCAM στον Οδοντιατρικό τομέα).

Πρόκειται για μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα στοχεύει στο να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε στο πνευματικό αποτέλεσμα (O3) για την Health4.0 και τις τεχνολογίες τη,  οι υπάλληλοι της υγειονομικής περίθαλψης όπως οι γενικοί ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι φυσιοθεραπευτές και οι νοσηλευτές . Η πλατφόρμα LMS θα εφαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί να τρέχει αποτελεσματικά από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των iOS, Android και Windows. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ένα ευρύτερο φάσμα προσωπικού του τομέα υγείας θα έχει πρόσβαση τόσο από το σπίτι όσο και από την εργασία. Επιπλέον, η πλατφόρμα LMS θα εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα διαφορετικά μέλη της υγειονομικής περίθαλψης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε θέματα Health4.0 που σχετίζονται με το δικό τους επάγγελμα. Για το σκοπό αυτό, η δομή LMS θα είναι αρθρωτή και θα έχει τόσο γενικό περιεχόμενο (π.χ. Background to Rapid Prototyping) όσο και ειδικά θέματα για την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. RP όπως χρησιμοποιείται από τους Podiatrists για ορθωτικά ποδιών).

Η εργαλειοθήκη digi4HEALTH θα αποτελείται από έναν αρχικό αριθμό ψηφιακών πηγών για ευκολότερη πρόσβαση, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου από τους σχετικούς εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους συμβούλους υγειονομικής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, το σετ εργαλείων θα έχει τη μορφή μιας δικτυακής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στο σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο που αναπτύσσεται μέσω των άλλων πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου. Η δικτυακή πύλη θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει μαζί της πόρους που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι . Ένα σημαντικό αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης θα είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος Health4.0 που θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους εκπαιδευτές του τομέα της υγείας για την απάντηση ακόλουθες ερωτήσεις:

Η Σύμπραξη

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD–applicant, Iklin , Malta

περισσότερα
Η MECB Ltd είναι ένα Γραφείο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εδρεύει στη Μάλτα, αφιερωμένο στην υποστήριξη της αριστείας και της καινοτομίας μέσω της παροχής σχετικών, πολύ-επιστημονικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τεχνικών συμβουλευτικής , υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης καθώς και υπηρεσιών συνεργατικής συνεργασίας με την ΕΕ.
Η MECB Ltd είναι εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό μητρώου C 37773. Επιπλέον, η MECB είναι εταιρικό μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Μάλτας με αριθμό εγγραφής: C016 / 05 και έχει σημασία για το έργο αυτό, το ότι είναι μέλος του Συνασπισμού της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Τα μέλη του προσωπικού είναι έμπειρα σε μια σειρά τομέων όπως αντικατοπτρίζονται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή / και συμμετοχή σε προηγούμενα έργα. Αυτά περιλαμβάνουν -την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση( 3D Modelling),
-την Αυξημένη & Εικονική Πραγματικότητα (Augmented &Virtual Reality),
-την Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα,
-την Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D Printing) 
-την Αντίστροφη Μηχανική (Reverse Engineering),
-την Τεχνητή Νοημοσύνη 
-τα Συστήματα που βασίζονται στη Γνώση, τις Καινοτομίες και τη Δημιουργικότητα,
-την Αειφόρο ανάπτυξη,
-την Δια βίου μάθηση,
-την Ηλεκτρονική μάθηση.

UPB-CAMIS (UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI), Bucharest, Romania

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στη Ρουμανία που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Έχει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην Τεχνική Μηχανική, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων εννοιών της Βιομηχανίας 4.0, έννοιες που διδάσκονται στους σπουδαστές για αρκετά χρόνια. Αυτή η τεχνογνωσία, σχετική με το πρόγραμμα για την ψηφιακή υγεία, περιλαμβάνει μαθήματα τεχνολογιών CAD / CAM, 3D εκτύπωση, ρομποτική και 3D σάρωση. Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό ενός από τα ερευνητικά και καινοτόμα κέντρα του UPB-CAMIS, έχει εμπειρία σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μηχανικής για τη βιομηχανία 4.0, συμπεριλαμβανομένης της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και των Εικονικών Τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο Τμήμα Μηχανικών και Διαχείριση Τεχνολογικών Συστημάτων (EMTS). Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, η παραγωγή πρόσθετων υλών (που περιλαμβάνει τεχνολογίες 3D εκτύπωσης) συγκαταλέγονται στις ικανότητες που κερδίζουν οι φοιτητές του μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Το κέντρο CAMIS RDI έχει τεράστια εμπειρία με έργα της ΕΕ.

PUBLIC INSTITUTION KAUNAS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK-partner, Kaunas, Lithuania

περισσότερα
Το Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Kaunas είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης επιστήμης και επιχειρηματικότητας σε αυτή τη Βαλτική χώρα. Περισσότερες από 350 εταιρείες έχουν επωαστεί εκεί με ποσοστό επιτυχίας που υπερβαίνει το 90%. Σήμερα, ενσωματώνουν περισσότερες από 100 εταιρείες από τον κλάδο της πληροφορικής, τον τομέα υψηλής τεχνολογίας, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις εταιρείες διαφήμισης και εκδόσεων και τα συνδεδεμένα μέλη. Περισσότερο από το 90% των εργαζομένων στις εταιρείες του Kaunas Science and Technology Park είναι πτυχιούχοι, φοιτητές ή πανεπιστημιακοί υπάλληλοι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Kaunas. Το σύμπλεγμα ΤΠΕ Digital Rocket LT ιδρύθηκε στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο του Kaunas. Υπάρχουν περισσότερες από 100 εταιρείες, οι περισσότερες από αυτές – το 45% εργάζεται στον τομέα των ΤΠΕ. Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες ανήκουν σε εταιρείες ΤΠΕ. Το σύμπλεγμα ΤΠΕ Digital Rocket LT είναι μια συνεργασία μεταξύ εταιρειών και επιστημονικών ιδρυμάτων, συνδυάζοντας την ικανότητα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων για την παραγωγή μοναδικών προϊόντων και την πώλησή τους σε μεγάλους πελάτες. Το Digital Rocket LT ιδρύθηκε στη μεγαλύτερη κοινοτική κοινότητα καινοτομίας στη Λιθουανία στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο του Kaunas.

International Network for Health Workforce Education-partner, Barcelona, Spain

περισσότερα
Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Εργατικού Δυναμικού για την Υγεία (INHWE) προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτών του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, των ερευνητών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ως μέρος της δέσμευσής του για βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που παρέχεται διεθνώς στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Το INHWE είναι οργανισμός όπου μπορείς να γίνεις μέλος ελεύθερα και προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων για τη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Υποστηρίζει με πάθος ότι η εκπαίδευση στον τομέα της υγείας πρέπει να συνειδητοποιήσει και να επωφεληθεί από τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ποικιλόμορφη, πλούσια σε γνώση, παγκόσμια κοινωνία μας και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να αξιοποιηθεί η επεκτατική γνώση της παγκόσμιας κοινότητας εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Το INHWE είναι το πρώτο διεθνές, διεπαγγελματικό και πολυσταθμισμένο δίκτυο μελών με 1500 μέλη από όλο τον κόσμο με την πλειοψηφία αυτών που διαμένουν στην Ευρώπη

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

περισσότερα

Η «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων.
Η “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας την υψηλόβαθμη εμπειρογνωμοσύνης της σε θέματα κατάρτισης , συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ακόμη, η «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό»

SENIOR EUROPA SOCIEDAD LIMITADA-partner, Valencia, Spain

περισσότερα
Η Senior Europa είναι μια επιχείρηση που ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, υλοποίηση και εκμετάλλευση έργων Έρευνας & Ανάπτυξης και της χρηματοδότησής τους, με ιστορία άνω των 10 ετών. Οι ερευνητικές γραμμές της Senior Europa επικεντρώνονται στον τομέα της καινοτομίας στην υγεία και της κοινωνικής καινοτομίας, συγκεκριμένα αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς · νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κοινωνική καινοτομία · συμμετοχικές διαδικασίες, συν-δημιουργία και νέα μοντέλα διακυβέρνησης · Λύσεις φιλικές προς τις ΤΠΕ για τη δημιουργία ικανοτήτων, την επικοινωνία και τη διάδοση. Η Senior Europa έχει μεγάλη εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης απευθυνόμενες σε ΜΜΕ και κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και επιχειρηματικές συνομοσπονδίες και εμπορικά επιμελητήρια σε ολόκληρη την Ισπανία (π.χ. Αλικάντε, Βαλένθια, Ναβάρα και Καντάμπρια κ.α.). Η εταιρεία έχει υλοποιήσει μαθήματα και συγκεκριμένα σεμινάρια καθώς και ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης και έχει συμμετάσχει επίσης σε ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία της, για παράδειγμα, στο Master EBT Master of Creation and Management of Technological Based Innovative , στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.
Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Participant 2.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MV INTERNATIONAL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ASSIST SOFTWARE SRL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digi4Health Επισυναπτόμενα

Digi4Health Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Digi4Health Ενημερώσεις

Το 4ο Newsletter του Digi4Health είναι διαθέσιμο!

Το 4ο Newsletter του Digi4Health είναι διαθέσιμο!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 4ο Newsletter του Digi4Health είναι πια στη διάθεσή σας. Σε αυτό θα βρείτε στοιχεία για: την εξέλιξη των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου τη διακρατική συνάντηση των εταίρων στη Βαλένθια της Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2021 τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη γυναικολογία. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το Newsletter εδώ: [...]
Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο Digi4Health

Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για το έργο Digi4Health

Η KAINOTOMIA, στο πλαίσιο υλοποίησης του Erasmus+ KA2 έργου Digi4Health, διοργάνωσε πολλαπλασιαστική εκδήλωση στις 17 Δεκεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα! Η διάρκεια μιας ώρας εκδήλωση περιελάμβανε την παρουσίαση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του έργου, με έμφαση στην υλοποίηση των Πνευματικών Αποτελεσμάτων του. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων περιελάμβανε ακόμη πληροφορίες για τους στόχους του [...]
Όλα τα νέα του digi4Health

X