Skip links

Digi4HEALTH

Digi4HEALTH

Implementation Period

01/10/2019-30/09/2021

Project Number

KA202-91BBE1A3-EN

Περιγραφή προγράμματος

Όπως περιγράφεται στο έγγραφο του 2018 ΕΚ με τίτλο «Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά», οι ψηφιακές λύσεις για την υγειονομική περίθαλψη μπορούν να αυξήσουν την ευημερία εκατομμυρίων πολιτών και να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η κινητή τηλεφωνία 4G/5G, η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μεγάλα δεδομένα, η αλυσίδα συστοιχιών, τα ρομπότ, τα drones, η 3-D εκτύπωση, η εικονική και η ενισχυμένη πραγματικότητα είναι μερικά μέσα με τα οποία οι επαγγελματίες υγείας θα υποστηρίζονται όλο και περισσότερο στο έργο τους μέσω της επαγγελματικής συνεργασίας και της εξατομικευμένης φροντίδα του ασθενούς. Ως αποτέλεσμα αυτών των τεχνολογιών, αρχίζουμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην υγειονομική περίθαλψη, γνωστή ως Health4.0. Έτσι, οι εκπαιδευτές της υγειονομικής περίθαλψης των κλάδων της φυσικοθεραπείας και ποδιατρικής, πρέπει να βοηθηθούν επειγόντως ώστε να συμβαδίσουν με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας που συμβαίνει λόγω του Health4.0. Ταυτόχρονα όμως, ως εργαζόμενοι ενήλικες, το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης δυσκολεύεται να βρει το χρόνο παρακολούθησης μαθημάτων συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης (CPD). Επομένως, αυτοί οι ενήλικες εργαζόμενοι πρέπει να υποστηριχθούν για τη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ καθώς και οι σύμβουλοι για την υγειονομική περίθαλψη χρειάζονται ένα Toolkit αποτελούμενο από σχετικές πηγές και υλικό κατάρτισης ελεύθερα προσβάσιμο, για να βοηθήσουν το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης να συμβαδίσει με τις τεχνολογίες HEALTH4.0 ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο.

Digi4Health Πνευματικά αποτελέσματα

‘Ενα πρωτότυπο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που θα δημιουργηθεί από όλους τους εταίρους του digiHEALTH στο πλαίσιο καθοδήγησης των εμπειρογνωμόνων σχεδιασμού προγράμματος σπουδών στην κοινοπραξία, δηλαδή από το UPB-CAMIS και την Καινοτομία μαζί με τους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης INHWE. Όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση θα επηρεάσει διάφορους φορείς στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα σπουδών θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τα σχετικά ζητήματα τόσο στους ασθενείς όσο και στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Έτσι, το αναλυτικό πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει ένα φάσμα θεμάτων που επιτρέπουν σε μέλη της υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι γενικοί ιατροί, οι φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, επαγγελματίες θεραπευτές και νοσηλευτές να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι το HEALTH4.0 και πώς οι βασικές τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινή τους εργασία όταν φροντίζουν ασθενείς. Το πρόγραμμα σπουδών προορίζεται να στοχεύει ρητά τους εκπαιδευόμενους στην ΕΕΚ και τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Μέρος του έργου που σχετίζεται με το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών είναι επίσης να διερευνήσει και να εξετάσει το είδος του περιεχομένου (π.χ. σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, παρουσιάσεις PowerPoint, ενημερωτικά δελτία κλπ.) που πρέπει να προσφέρεται για διάφορα θέματα για μεγιστοποίηση της μεταφοράς γνώσης.

Θα είναι ένα αρχικό σύνολο δώδεκα περιπτωσιολογικών μελετών που περιγράφουν τον τρόπο που οι διάφορες τεχνολογίες Health4.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια σειρά εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε μελέτη περίπτωσης θα περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία (π.χ. CADCAM) σε τρεις (3) διαφορετικούς τομείς υγείας (π.χ., ποδίατροι, φυσιοθεραπευτές, οδοντίατροι). Οι μελέτες περιπτώσεων θα συνδυάζουν κείμενο και εικόνες και θα περιλαμβάνουν επίσης λέξεις-κλειδιά, έτσι ώστε και οι δύο, εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ/ εκπαιδευτές υγείας και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αναζητήσουν και να ανακτήσουν τη σωστή όταν απαιτείται. Όπου ενδείκνυται, η μελέτη περίπτωσης θα περιλαμβάνει επίσης εικόνες και συνδέσμους/εξωτερικές πηγές (π.χ. διαδικτυακά διαθέσιμα βίντεο κλιπ). Επιπλέον, τρεις από τις δώδεκα μελέτες περίπτωσης που θα αναπτυχθούν θα κάνουν χρήση της τεχνολογίας Augmented Reality ή της εικονικής πραγματικότητας για την ενίσχυση του περιεχομένου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος αντίκτυπος στους μαθητές.

Το ΙΟ3 θα είναι το βασικό εκπαιδευτικό υλικό και πηγές της ΕΕΚ που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Health 4.0 που επιτρέπει στο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι γενικοί ιατροί, οι φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές να μάθουν για το Health4.0. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους συμβούλους υγειονομικής περίθαλψης ώστε να ενημερώσουν τις δεξιότητες αυτού του προσωπικού με γνώση των προκλήσεων και των ευκαιριών που επιφέρει η ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στη μορφή μαθησιακών ενοτήτων (π.χ. Background To CADCAM Τεχνολογία καθώς και ειδικό υλικό ειδίκευσης στην πειθαρχία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Εφαρμογή του CADCAM στο Οδοντιατρικός τομέας).

Πρόκειται για μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα στοχεύει στο να επιτρέψει στους υπαλλήλους της υγειονομικής περίθαλψης όπως οι γενικοί ιατροί, οι φαρμακοποιούς, οι φυσιοθεραπευτές και οι νοσηλευτές να ακολουθήσουν το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο O3 για την Health4.0 και τις τεχνολογίες της. Η πλατφόρμα LMS θα εφαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί να τρέχει αποτελεσματικά από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των iOS, Android και Windows. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ένα ευρύτερο φάσμα προσωπικού του τομέα υγείας θα έχει πρόσβαση τόσο από το σπίτι όσο και από την εργασία. Επιπλέον, η πλατφόρμα LMS θα εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα διαφορετικά μέλη της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε θέματα Health4.0 που σχετίζονται με το δικό τους επάγγελμα. Για το σκοπό αυτό, η δομή LMS θα είναι αρθρωτή και θα έχει τόσο γενικό περιεχόμενο (π.χ. Background to Rapid Prototyping) όσο και ειδικά θέματα πειθαρχίας για την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. RP όπως χρησιμοποιείται από τους Podiatrists για ορθωτικά ποδιών).

Η εργαλειοθήκη digi4HEALTH θα αποτελείται από έναν αρχικό αριθμό ψηφιακών πηγών για ευκολότερη πρόσβαση, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου από τους σχετικούς εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους συμβούλους υγειονομικής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, το σετ εργαλείων θα έχει τη μορφή μιας δικτυακής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στο σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο που αναπτύσσεται μέσω των άλλων πνευματικών αποτελεσμάτων. Η δικτυακή πύλη θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει μαζί της πόρους που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι με ομοιόμορφο τρόπο. Ένα σημαντικό αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης θα είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος Health4.0 Πλαίσιο κατάρτισης “που θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους εκπαιδευτές του τομέα της υγείας για την απάντηση ακόλουθες ερωτήσεις:

Η Σύμπραξη

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD–applicant, Iklin , Malta

more info
Η MECB Ltd είναι ένα Γραφείο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που εδρεύει στη Μάλτα, αφιερωμένο στην υποστήριξη της αριστείας και της καινοτομίας μέσω της παροχής σχετικών, πολύ-επιστημονικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης καθώς και υπηρεσιών συνεργατικής συνεργασίας ΕΕ. Η MECB Ltd είναι εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό μητρώου C 37773. Επιπλέον, η MECB είναι εταιρικό μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Μάλτας με αριθμό εγγραφής: C016 / 05 και έχει σημασία για το έργο αυτό, επίσης μέλος του Συνασπισμού της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Τα μέλη του προσωπικού μας είναι έμπειρα σε μια σειρά τομέων όπως αντικατοπτρίζονται από επιστημονικές δημοσιεύσεις ή / και προηγούμενα έργα. Αυτά περιλαμβάνουν την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, την Αυξημένη & Εικονική Πραγματικότητα, την Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα, την Τρισδιάστατη Εκτυπώσιμη και Αντίστροφη Μηχανική, τα Τεχνητά Νοημοσύνη και τα Συστήματα που βασίζονται στη Γνώση, τις Καινοτομίες και τη Δημιουργικότητα, την Αειφόρο ανάπτυξη, δια βίου μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση.

UPB-CAMIS (UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI), Bucharest, Romania

more info
Το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στη Ρουμανία που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Έχει ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην Τεχνική Μηχανική, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων εννοιών της Βιομηχανίας 4.0, έννοιες που διδάσκονται στους σπουδαστές για αρκετά χρόνια. Αυτή η τεχνογνωσία, σχετική με αυτό το πρόγραμμα για την ψηφιακή υγεία, περιλαμβάνει μαθήματα τεχνολογιών CAD / CAM, 3D εκτύπωση, ρομποτική και 3D σάρωση. Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό ενός από τα ερευνητικά και καινοτομικά του κέντρα UPB-CAMIS, έχει εμπειρία σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μηχανικής για τη βιομηχανία 4.0, συμπεριλαμβανομένης της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και των Εικονικών Τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο Τμήμα Μηχανικών και Διαχείριση Τεχνολογικών Συστημάτων (EMTS). Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, η παραγωγή πρόσθετων υλών (που περιλαμβάνει τεχνολογίες 3D εκτύπωσης) συγκαταλέγονται στις ικανότητες που κερδίζουν οι φοιτητές μας μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Το κέντρο CAMIS RDI έχει τεράστια εμπειρία με έργα της ΕΕ.

PUBLIC INSTITUTION KAUNAS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK-partner, Kaunas, Lithuania

more info
Το Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Kaunas είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης επιστήμης και επιχειρηματικότητας σε αυτή τη Βαλτική χώρα. Περισσότερες από 350 εταιρείες έχουν επωαστεί εκεί με ποσοστό επιτυχίας που υπερβαίνει το 90%. Σήμερα, ενσωματώνουν περισσότερες από 100 εταιρείες από τον κλάδο της πληροφορικής, τον τομέα υψηλής τεχνολογίας, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις εταιρείες διαφήμισης και εκδόσεων και τα συνδεδεμένα μέλη. Περισσότερο από το 90% των εργαζομένων στις εταιρείες του Kaunas Science and Technology Park είναι πτυχιούχοι, φοιτητές ή πανεπιστημιακοί υπάλληλοι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Kaunas. Το σύμπλεγμα ΤΠΕ Digital Rocket LT ιδρύθηκε στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο του Kaunas. Υπάρχουν περισσότερες από 100 εταιρείες, οι περισσότερες από αυτές – το 45% εργάζεται στον τομέα των ΤΠΕ. Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες ανήκουν σε εταιρείες ΤΠΕ. Το σύμπλεγμα ΤΠΕ Digital Rocket LT είναι μια συνεργασία μεταξύ εταιρειών και επιστημονικών ιδρυμάτων, συνδυάζοντας την ικανότητα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων για την παραγωγή μοναδικών προϊόντων και την πώλησή τους σε μεγάλους πελάτες. Το Digital Rocket LT ιδρύθηκε στη μεγαλύτερη κοινοτική κοινότητα καινοτομίας στη Λιθουανία στο επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο του Kaunas.

International Network for Health Workforce Education-partner, Barcelona, Spain

more info
Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Εργατικού Δυναμικού για την Υγεία (INHWE) προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτών του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, των ερευνητών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ως μέρος της δέσμευσής του για βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που παρέχεται διεθνώς στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Το INHWE είναι οργανισμός όπου μπορείς να γίνεις μέλος ελεύθερα και προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων για τη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Πιστεύουμε με πάθος ότι η εκπαίδευση στον τομέα της υγείας πρέπει να συνειδητοποιήσει και να επωφεληθεί από τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ποικιλόμορφη, πλούσια σε γνώση, παγκόσμια κοινωνία μας και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να αξιοποιηθεί η επεκτατική γνώση της παγκόσμιας κοινότητας εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Το INHWE είναι το πρώτο αληθινά διεθνές, διεπαγγελματικό και πολυσταθμισμένο δίκτυο μελών με 1500 μέλη από όλο τον κόσμο με την πλειοψηφία αυτών που διαμένουν στην Ευρώπη

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

more info
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108 και είναι Επιπέδου 2, δηλαδή προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.

SENIOR EUROPA SOCIEDAD LIMITADA-partner, Valencia, Spain

more info
Η Senior Europa είναι μια επιχείρηση που ανήκει στις ΜΜΕ και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, υλοποίηση και εκμετάλλευση έργων Έρευνας & Ανάπτυξης και της χρηματοδότησής τους, με ιστορία άνω των 10 ετών. Οι ερευνητικές γραμμές της Senior Europa επικεντρώνονται στον τομέα της καινοτομίας στην υγεία και της κοινωνικής καινοτομίας, συγκεκριμένα αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς · νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κοινωνική καινοτομία · συμμετοχικές διαδικασίες, συν-δημιουργία και νέα μοντέλα διακυβέρνησης · Λύσεις φιλικές προς τις ΤΠΕ για τη δημιουργία ικανοτήτων, την επικοινωνία και τη διάδοση. Η Senior Europa έχει μεγάλη εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης απευθυνόμενες σε ΜΜΕ και κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και επιχειρηματικές συνομοσπονδίες και εμπορικά επιμελητήρια σε ολόκληρη την Ισπανία (π.χ. Αλικάντε, Βαλένθια, Ναβάρα και Καντάμπρια κ.α.). Η εταιρεία έχει υλοποιήσει αριθμό μαθημάτων και συγκεκριμένων σεμιναρίων καθώς και ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης και έχει συμμετάσχει επίσης σε ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία της, για παράδειγμα, στο Master EBT Master of Creation and Management of Technological Based Innovative Επιχειρήσεις, στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.
Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Participant 2.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MV INTERNATIONAL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ASSIST SOFTWARE SRL

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Digi4Health Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

Digi4Health Εκδηλώσεις

24Απρ9:00 πμNext EventΔεύτερη Διακρατική Συνάντηση για το έργο Digi4Health9:00 πμ Kaunas,LithuaniaΤύπος:MeetingsΠρόγραμμα:Digi4healthΠερισσότερα

Digi4Health Ενημερώσεις

Εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα Digi4Health στο Bugibba της Μάλτας

Εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα Digi4Health στο Bugibba της Μάλτας

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση για το νέο έργο DIGI4HEALTH, στο Bugibba της Μάλτα με την παρουσία εκπροσώπων από όλους τους εταίρους οργανισμούς! Η συνάντηση έλαβε χώρα στο db San Antonio Hotel + Spa  και συντονίστηκε από τον Jonathan B' org της MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD-MECB . Kατά τη διάρκεια [...]
Όλα τα νέα του digi4Health

X