Skip links

DigiER: «Digital transborder Entrepreneurship Readiness»

DigiER: «Digital transborder Entrepreneurship Readiness»

Διάρκεια έργου

01/05/2021-30/04/2023

Κωδικός έργου

2020-1-PL01-KA226-VET-096054

Περιγραφή έργου

Η ψηφιακή επανάσταση έχει μεταβάλλει τον τρόπο που οι άνθρωποι παίζουν, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, επικοινωνούν και μαθαίνουν. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αυτό το έργο στοχεύει στο να βοηθήσει τους παρόχους ΕΕΚ να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με νέους και καινοτόμους τρόπους για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ  ώστε να βρίσκονταν σε ετοιμότητα ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.

Το DigiER είναι ένα 24μηνο έργο που διερευνά τις δυνατότητες εύρεσης νέων παιδαγωγικών τρόπων αντιμετώπισης προκλήσεων του 21ου αιώνα, προώθησης της ομότιμης μάθησης σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα διακρατικά και καταλυτικής λειτουργίας με σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων εγκάρσιων ικανοτήτων, δηλαδή της επίλυσης προβλημάτων, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας).

Ο βασικός στόχος του έργου DigiER είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των υπαλλήλων εμπορικών επιμελητηρίων, περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών, τοπικών αρχών και κέντρων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, αλλά και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και μεντόρων ΕΕΚ.

Για την επίτευξη του στόχου, θα παραχθούν 2 πνευματικά αποτελέσματα:

  • ΠΑ1: Οδηγός για τις στρατηγικές ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
  • ΠΑ2: Κινητή εφαρμογή DigiER για επιχειρηματίες

Το έργο απευθύνεται σε:

  • υπαλλήλους εμπορικών επιμελητηρίων
  • περιφερειακούς οργανισμούς ανάπτυξης, τοπικές αρχές και κέντρα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
  • εκπαιδευτές ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς και μέντορες
  • ΜΜΕ, επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις

DigiER Πνευματικά αποτελέσματα

ΠΑ1:

Ο στόχος αυτού του Πνευματικού Αποτελέσματος είναι να καθορίσει το πλαίσιο και το περιεχόμενο για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης από επαγγελματίες που ήδη ακολουθούν βιώσιμη προσέγγιση στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και απλή μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της αποτελεσματικής ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. Συνολικά, θα είναι το θεμελιώδες υλικό για την υλοποίηση ψηφιακών ταχύρρυθμων  μαθημάτων. Τα απτά προϊόντα του αποτελέσματος θα είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός DigiER και ένα ψηφιακό πρόγραμμα ταχύρρυθμων μαθημάτων DigiER.

ΠΑ2:

Η εφαρμογή DigiER για κινητά θα διασφαλίσει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδρομές εξετάζοντας αρχικά τη γνώση και την ευαισθητοποίηση της ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας μεταξύ επιχειρηματιών και νεοσύστατων επιχειρήσεων. Θα επεξεργαστεί επίσης μια εξατομικευμένη στρατηγική για τους υπάρχοντες και τους νεοεμφανιζόμενους επιχειρηματίες ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία τους και να ενδυναμώσουν την προσέγγισή τους στις ψηφιακές διαδικασίες διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.

Η εφαρμογή για κινητά DigiER  θα περιλαμβάνει:

– φύλλο αυτοαξιολόγησης σχετικά με διαδικασίες ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στις ΜΜΕ,

– εκπαιδευτική πορεία σε 3 επίπεδα προόδου στα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης,

– οδηγό ψηφιακής διασυνοριακής στρατηγικής.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε smartphones και θα υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή συστήματα: Android και iOS. Η εγκατάσταση της εφαρμογής θα είναι δωρεάν για τους χρήστες, αλλά για τη χρήση της θα απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Η Σύμπραξη

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – Συντονιστής εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Κατοβίτσε είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με περισσότερα από 500 μέλη τα οποία είναι κυρίως Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Επιμελητήριο επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ΜΜΕ στην περιοχή της Σιλεσίας. Νομιμοποιεί τα έγγραφα, παρέχει workshop και σεμινάρια για εταιρείες καθώς και νομική υποστήριξη. Προωθεί επίσης τις δραστηριότητες διεθνοποίησης μεταξύ των μελών. Ιδρύθηκε από 103 άτομα στις 13 Φεβρουαρίου 1990 και εγγράφηκε στις 21 Μαρτίου 1990. Είναι ένας οργανισμός οικονομικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος συνδέει επιχειρηματικούς φορείς. Το Επιμελητήριο προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών, αξιωματούχων τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικών εκπροσώπων με πολλούς τρόπους.

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες, υποστήριξη υπηρεσιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «Τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Κέντρο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής στο Rzeszow της Πολωνίας. Το CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνδεδεμένοι συνεργάτες. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης για άτομα σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη την επιχείρησή τους. Η αποστολή του CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να αυξηθεί η ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής.

CIVIC COMPUTING LIMITED – εταίρος, Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότερες πληροφορίες
Η Civic Computing (CIVIC) ιδρύθηκε το 2001, στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ψηφιακών εργασιών στην κυβέρνηση της Σκωτίας. Η CIVIC είναι γνωστή για την καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων: πρώτη αυτή ανέπτυξε ένα Java CMS πριν από 10 χρόνια (Content Control), πρωτοπόρησε στην αγορά με μια λύση για συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies (Cookie Control) και λάνσαρε πρόσφατα ένα νέο εργαλείο κοινωνικών μέσων (Ffora) που στοχεύει κυρίως σε νέους που αναζητούν εξατομικευμένο περιεχόμενο. Πρωταρχικός στόχος της CIVIC ήταν πάντα η συνεργασία με τους πελάτες στον εντοπισμό ευκαιριών αξιοποίησης της τεχνολογίας για επιχειρηματικό πλεονέκτημα και δημιουργία αξίας. Η αποστολή της είναι να διατηρήσει και να βελτιώσει την εμπειρία της για την παροχή λύσεων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών της και ταυτόχρονα να βοηθήσει ενεργά τον κοινωνικό της περίγυρο να βελτιωθεί μέσω της υγιούς χρήσης των ΤΠΕ με έμφαση σε θέματα ενδιαφέροντός του.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – εταίρος, Σλοβενία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός που εκπροσωπεί το συμφέρον των μελών του (περισσότερες από 7000 εταιρείες). Με σχεδόν 170 χρόνια παράδοσης, είναι ο πιο σημαντικός επιχειρηματικός οργανισμός στη Σλοβενία. Οι εταιρείες-μέλη της CCIS προέρχονται από όλους τους τομείς και απ’ όλες τις περιοχές της Σλοβενίας. Οι υπάλληλοι της CCIS παρέχουν τεχνογνωσία, εξειδίκευση και γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και θεμάτων. Η υποστήριξη κυβερνητικών φορέων με τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς καθιστά το CCIS βασικό παράγοντα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BISTRITA
NASAUD – εταίρος, Ρουμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Bistrita Nasaud County (CCI BN) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, πολυφασματική οντότητα, η οποία εκπροσωπεί 250 εταιρείες-μέλη στην κομητεία Bistrita Nasaud. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν το 80% της απασχόλησης στην περιοχή. Τα κύρια καθήκοντά του είναι η άσκηση πίεσης, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η τόνωση της καινοτομίας, η παροχή υπηρεσιών και η κατάρτιση σε διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης επιχείρησης, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, του τοπικού / στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης έργων, κ.ά. Το CCI BN στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία ενός βέλτιστου πλαισίου για επιτυχημένη περιφερειακή επιχείρηση. 

DigiER Επισυναπτόμενα

Outputs

Newsletters

DigiER Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

DigiER Ενημερώσεις

Διαβάστε το 7ο newsletter του έργου DigiER!

Διαβάστε το 7ο newsletter του έργου DigiER!

Το έργο DigiER αποτελεί ένα έργο Erasmus+ το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και την υποστήριξη των εκπαιδευτών στην παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τους επιχειρηματίες για την προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε με την τελική συνάντηση των εταίρων στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Για να μάθετε περισσότερα τόσο για [...]
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου DigiER!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου DigiER!

Το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ πραγματοποίησε με επιτυχία την πολλαπλασιαστική εκδήλωση του έργου DigiER! Στην εκδήλωση πήραν μέρος εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρηματίες και εν δυνάμει επιχειρηματίες οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του έργου - τον Οδηγό και την εφαρμογή για επιχειρηματίες! Ευχαριστούμε όσους πήραν μέρος στην εκδήλωση και ευχόμαστε οι συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τα [...]
Όλα τα νέα του DigiER
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X