Skip links

DigiER: «Digital transborder Entrepreneurship Readiness»

DigiER: «Digital transborder Entrepreneurship Readiness»

Διάρκεια έργου

01/05/2021-30/04/2023

Κωδικός έργου

Περιγραφή έργου

Η ψηφιακή επανάσταση έχει μεταβάλλει τον τρόπο που οι άνθρωποι παίζουν, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, επικοινωνούν και μαθαίνουν. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αυτό το έργο στοχεύει στο να βοηθήσει τους παρόχους ΕΕΚ να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με νέους και καινοτόμους τρόπους για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ σε ετοιμότητα ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.

Το DigiER είναι ένα 24μηνο έργο που διερευνά τις δυνατότητες εύρεσης νέων παιδαγωγικών τρόπων αντιμετώπισης προκλήσεων του 21ου αιώνα, προώθησης της ομότιμης μάθησης σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνικά και καταλύει την ανάπτυξη απαραίτητων εγκάρσιων ικανοτήτων, δηλαδή επίλυση προβλημάτων, συνεργασία και δημιουργικότητα).

Ο βασικός στόχος του έργου DigiER είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των υπαλλήλων εμπορικών επιμελητηρίων, περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών, τοπικών αρχών και κέντρων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, αλλά και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και μέντορες ΕΕΚ.

Για την επίτευξη του στόχου, θα παραχθούν 2 πνευματικά αποτελέσματα:

  • IO1: Οδηγός για τις στρατηγικές ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
  • IO2: Κινητή εφαρμογή DigiER για επιχειρηματίες

Το έργο απευθύνεται σε:

  • υπαλλήλους εμπορικών επιμελητηρίων
  • περιφερειακούς οργανισμούς ανάπτυξης, τοπικές αρχές και κέντρα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
  • εκπαιδευτές ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς και μέντορες
  • ΜΜΕ, επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις

DigiER Πνευματικά αποτελέσματα

IO1:

Ο στόχος αυτού του Πνευματικού Αποτελέσματος  είναι να καθορίσει το πλαίσιο και το περιεχόμενο για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης  από επαγγελματίες που ήδη επιδεικνύουν μια βιώσιμη προσέγγιση στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και απλή μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της αποτελεσματικής ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας σε έναν οδηγό. Συνολικά, θα είναι το θεμελιώδες υλικό για την υλοποίηση ψηφιακών ταχύρρυθμων  μαθημάτων. Τα απτά προϊόντα του αποτελέσματος θα είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός DigiER και ένα ψηφιακό πρόγραμμα ταχύρρυθμων μαθημάτων DigiER.

IO2:

Η εφαρμογή DigiER για κινητά θα διασφαλίσει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδρομές εξετάζοντας αρχικά τη γνώση και την ευαισθητοποίηση της ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας μεταξύ επιχειρηματιών και νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η εφαρμογή DigiER για κινητές συσκευές θα επεξεργαστεί επίσης μια εξατομικευμένη στρατηγική για τους επιχειρηματίες και τους νεοεμφανιζόμενους ειχειρηματίες για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα αδύνατα σημεία και να ενδυναμώσουν την προσέγγισή τους στις ψηφιακές διαδικασίες διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.

Η εφαρμογή για κινητά DigiER  θα περιλαμβάνει:

– Φύλλο αυτοαξιολόγησης σχετικά με διαδικασίες ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στις ΜΜΕ

– Εκπαιδευτική πορεία σε 3 επίπεδα προόδου στα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης

– Οδηγός ψηφιακής διασυνοριακής στρατηγικής.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε smartphones και θα υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή συστήματα: Android και iOS. Η εγκατάσταση της εφαρμογής θα είναι δωρεάν για τους χρήστες, αλλά απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη χρήση της.

Η Σύμπραξη

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – Συντονιστής εταίρος- Πολωνία

περισσότερα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Κατοβίτσε είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με περισσότερα από 500 μέλη τα οποία είναι κυρίως εταιρείες ΜΜΕ. Το Επιμελητήριο επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ΜΜΕ στην περιοχή της Σιλεσίας. Νομιμοποιεί τα έγγραφα, παρέχει εργαστήρια και σεμινάρια για εταιρείες, παρέχει νομική υποστήριξη. Προωθούν επίσης τις δραστηριότητες διεθνοποίησης μεταξύ των μελών. Ιδρύθηκε από 103 ιδρυτές στις 13 Φεβρουαρίου 1990 και εγγράφηκε στις 21 Μαρτίου 1990. Είναι ένας οργανισμός οικονομικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος συνδέει επιχειρηματικούς φορείς. Το Επιμελητήριο προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών, αξιωματούχων τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικών εκπροσώπων με πολλούς τρόπους.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA -εταίρος- Ελλάδα

περισσότερα
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες και υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν) είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία αγορά. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI -εταίρος- Πολωνία

περισσότερα
Το Κέντρο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 30.06.2004 από μια ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων, κοινωνικών ακτιβιστών και ειδικών πληροφορικής από το Rzeszow της Πολωνίας. Η ένωση CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνεργαζόμενοι εταίροι. Το CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση μιας σύνθετης υποστήριξης για άτομα σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, από την παιδική ηλικία έως την προχωρημένη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και σε εκείνους που έχουν ήδη την επιχείρησή τους. Η αποστολή της ένωσης CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να προωθήσει την ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής.

CIVIC COMPUTING LIMITED-εταίρος- Ηνωμένο Βασίλειο

περισσότερα
Το Civic Computing (CIVIC) ιδρύθηκε το 2001, στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ψηφιακών εργασιών στην κυβέρνηση της Σκωτίας. Το CIVIC είναι γνωστό για την καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων: για πρώτη φορά αναπτύξαμε ένα Java CMS πριν από 10 χρόνια (Content Control), πρωτοπορούσαμε στην αγορά μια λύση για συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα Cookies (Cookie Control) και ξεκινήσαμε πρόσφατα στις ένα νέο εργαλείο κοινωνικών μέσων (Ffora) που στοχεύει κυρίως νέους που αναζητούν εξατομικευμένο περιεχόμενο. Πρωταρχικός στόχος της CIVIC ήταν πάντα η συνεργασία με τους πελάτες στον εντοπισμό ευκαιριών αξιοποίησης της τεχνολογίας για επιχειρηματικό πλεονέκτημα και δημιουργία αξίας. Η αποστολή μας είναι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία μας για την παροχή λύσεων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε ενεργά την κοινωνία μας να βελτιωθεί μέσω της υγιούς χρήσης των ΤΠΕ με έμφαση σε θέματα που τους αφορούν.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE-εταίρος- Σλοβενία

περισσότερα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός που εκπροσωπεί το συμφέρον των μελών του (περισσότερες από 7000 εταιρείες μέλη). Με σχεδόν 170 χρόνια παράδοσης, είναι ο πιο σημαντικός επιχειρηματικός οργανισμός στη Σλοβενία. Οι εταιρείες μέλη της CCIS προέρχονται από όλους τους τομείς και όλες τις περιοχές της Σλοβενίας. Οι υπάλληλοι της CCIS παρέχουν τεχνογνωσία, εξειδίκευση και γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και θεμάτων. Η υποστήριξη κυβερνητικών φορέων με τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς καθιστά το CCIS βασικό παράγοντα σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BISTRITA
NASAUD -εταίρος- Ρουμανία

περισσότερα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Bistrita Nasaud County (CCI BN) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, πολυφασματική οντότητα, η οποία εκπροσωπεί 250 εταιρείες μέλη στην κομητεία Bistrita Nasaud. Οι εταιρείες μέλη αντιπροσωπεύουν το 80% της απασχόλησης στην περιοχή. Τα κύρια καθήκοντά του είναι η άσκηση πίεσης, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η τόνωση της καινοτομίας, η παροχή υπηρεσιών και η κατάρτιση σε διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης επιχείρησης, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, του τοπικού / στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης έργων, a.s.o. Η CCI BN στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία ενός βέλτιστου πλαισίου για επιτυχημένη περιφερειακή επιχείρηση. 

DigiER Επισυναπτόμενα

Outputs

Newsletters

DigiER Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

DigiER Ενημερώσεις

Το 1ο Newsletter του έργου DigiER είναι έτοιμο!

Το 1ο Newsletter του έργου DigiER είναι έτοιμο!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 1ο Newsletter του έργου DigiER είναι πλέον διαθέσιμο! Σε αυτό θα βρείτε πληροφορίες για το έργο, για τα αποτελέσματα που θα αναπτυχθούν για την πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων. Κατεβάστε το Newsletter εδώ: Λήψη
Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο DigiER

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο DigiER

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διαδικτυακά, στις 27 Μαΐου 2021, η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο DigiER: «Digital transborder Entrepreneurship Readiness» με συντονιστή εταίρο το REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH στην Πολωνία. ΣτόχοιΟ βασικός στόχος του έργου DigiER είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διασυνοριακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των υπαλλήλων εμπορικών επιμελητηρίων, περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών, τοπικών αρχών και κέντρων […]

Όλα τα νέα του DigiER
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X