Skip links

DPO – Data Protection Officer-Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

DPO – Data Protection Officer-Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ως πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2  το οποίο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε εταιρείες και σε εκπαιδευόμενους, οργανώνει νέα προγράμματα κατάρτισης DPO – Data Protection Officer-Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

 

Ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων- General Data Protection Regulation, GDPR)  που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Απριλίου 2016 τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και κάθε Δημόσια αρχή, επιχείρηση, φορέας που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις σε σχέση με το χειρισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Έτσι, κάθε δημόσια και ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμός υποχρεούται να καθορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Data Protection officer (DPO).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Λογιστές
 • Διοικητικά Στελέχη
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών
 • Στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Και όσοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων

 

Διάρκεια Υλοποίησης Προγράμματος

Τα προγράµµατα κατάρτισης Data Protection Officer, υλοποιούνται σε διάρκεια σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτές

Αθανάσιος Τσάτσος, Msc, NHS-MP

Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 • Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Double MSc του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Labour environments Society of Information and Administration).
 • Διαμεσολαβητής (Mediation) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διδάσκων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στον τομέα του Δημόσιου Μάνατζμεντ – Ηγεσίας .
 • Διδάσκων Καθηγητής στον Τομέα του Δημόσιου Μάνατζμεντ – Ηγεσίας του ΕΚΔΔΑ, στη Δημόσια Διοίκηση μέσω Στόχων με τη χρήση Δεικτών μέτρησης Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας και στην ανάπτυξη του Εργαλείου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Common Assessment Framework).
 • Διδάσκων Εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ – ΚΕΜΕΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης (Officer – Security Studies Researcher) των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης διαθέτει εμπειρία στην αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, στην αναδιοργάνωση διαδικασιών επικοινωνίας, στην ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών αλλαγής και δεξιοτήτων συνεργασίας με ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση (σεμινάρια-workshops).

 

Βαγγέλης Σταματιάδης, Msc, Computer Networks –Computer Systems – Management Information Systems

 • Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε Πληροφοριακά Συστήμα Διοίκησης.
 • Είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφορικής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και υπεύθυνος για την Ηλεκτρονική Υγεία.
 • LEAR (Legal Authorized Representative) και επιχειρησιακός / τεχνικός υπεύθυνος της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα μεγάλης κλίμακας, United For Health (http://www.united4health.eu) και Renewing Health (http://www.renewinghealth.eu).
 • Είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας πληροφορικής από τη Microsoft και τη CISCO.
 • Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για περισσότερο από δέκα έτη.

 

Πιστοποίηση DPO

Μετά από κάθε κύκλο χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης και έπειτα από μία με δύο εβδομάδες κατόπιν αίτησης του συμμετέχοντα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις  Πιστοποίησης.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτεί εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Αίτηση Εγγραφής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).
 • Καταβολή του ποσού της αξίας του προγράμματος με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα:

 • 650 € με την πιστοποίηση
 • 500€ χωρίς την πιστοποίηση

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται και από το ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Ειδικές Τιμές

 • Εγγραφές άνω των δύο(2) ατόμων από την ίδια επιχείρηση παρέχεται έκπτωση 10%.
 • Εγγραφές άνω των δύο(2) ατόμων παρέχεται έκπτωση 10%.

Τρόποι πληρωμής

 1. Κατάθεση σε λογαριασμό στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5614-068120-451

ΙΒΑΝ: GR450172614000561406812045

2. Κάρτα μέσω συστήματος POS.

Δηλώσεις συμμετοχής : ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-Σωκράτους 111-Λάρισα.

Πληροφορίες : Τηλ. 2410 555 590 , e-mail :info@kainotomia.com.gr

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Κατόπιν επικοινωνίας – Ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων όλο το έτος

Τόπος Υλοποίησης

Λάρισα, Δια ζώσης κατάρτιση

Διάρκεια

40 ώρες

Δήλωσε Συμμετοχή

*Με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ολοκλήρωση της ένταξης σας.

Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
X