Skip links

eduDrone

eduDrone

Διάρκεια Έργου

01/09/2017 – 31/08/2019

Κωδικός Έργου

2017-1-RO01-KA202-037083

Περιγραφή Έργου

Η κατάρτιση τεχνολογίας Drone για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Βιομηχανίας 4.0. στην ΕΕ – Το πρόγραμμα eduDrone θα υποστηρίξει την υλοποίηση της Βιομηχανίας 4.0 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάπτυξη εργαλείων μάθησης για Eπαγγελματική Eκπαίδευση και Kατάρτιση (ΕΕΚ) που σχετίζονται με την τεχνολογία Drone. Πρόκειται για έργο διάρκειας δύο χρόνων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Στρατηγική Σύμπραξη για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το eduDrone απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους της ΕΕΚ, στους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ΕΕΚ, καθώς και στους φοιτητές και τους σπουδαστές της ΕΕΚ. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • Να υποστηρίξει την υλοποίηση της Βιομηχανίας 4.0 στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τις βασικές ικανότητες που σχετίζονται με την Τεχνολογία Drone στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).
  • Να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας δεξιότητες και βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, που τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες της Βιομηχανίας 4.0 ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση.
  • Να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ενισχύοντας την πρόσβαση, συμμετοχή, και μαθησιακή απόδοση των μειονεκτούντων εκπαιδευομένων και των γυναικών.

eduDrone Πνευματικά αποτελέσματα

Ο οδηγός αυτός παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας Drone στην επαγγελματική εκπαίδευση και ορίζει τις βασικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές και τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιθυμούν να ενσωματώσουν το πρόγραμμα Τεχνολογίας Drone στο πρόγραμμα σπουδών τους και να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους καθεστώς. Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την τεχνολογία drone, την τεχνική καθοδήγηση για το drone, τις εφαρμογές και τη νομοθεσία για τη χρήση των drones. Επίσης, υπάρχει μια σειρά μελετών περίπτωσης που υποδεικνύουν τις κοινές χρήσεις για την τεχνολογία των κινητήρων σε διάφορα πεδία. Τέλος, αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο κάνει μια σύντομη αναφορά στο δυναμικό της εφαρμογής του drone στους κλάδους STEM και στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες, προσελκύοντας τους μαθητές να ακολουθήσουν μια πορεία μάθησης βασισμένη στην ΕΕΚ.

ΟΙ κατευθυντήριων γραμμές σχετικά με τη χρήση της Βιομηχανίας 4.0 και των Drones στην επιχειρηματικότητα παρέχουν βασικές πληροφορίες για όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση στους τομείς της Βιομηχανίας 4.0 και / ή της Drone Industry. Παρουσιάζει τις επιχειρηματικές ιδέες και ευκαιρίες που βασίζονται στην Βιομηχανία 4.0 και συγκεκριμένα σε τεχνολογίες, νομοθεσία, εφαρμογές κ.λπ. προκειμένου να βοηθήσουν τους φοιτητές και τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εντοπίσουν ευκαιρίες και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία drone.

Τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος τεχνολογία Drone «αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές της ΕΕΚ να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργεί η βιομηχανία 4.0, μέσω της προσαρμογής της τεχνολογίας Drone, προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ή να επεκτείνουν ήδη υπάρχουσες εταιρείες. Περιλαμβάνει 12 κεφάλαια επικεντρωμένα στα στοιχεία βασικών θεωριών και σχεδιαστικών εννοιών της σημερινής τεχνολογίας Drone.

Το «Curricula of Drone Technology course» παρουσιάζει τις συνθήκες φυσικής ανάπτυξης, τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές και τους στόχους του μαθήματος. Επίσης, αναλύεται λεπτομερώς η οργάνωση του μαθήματος Τεχνολογία Drone  (αριθμός ωρών, δραστηριότητες, πόροι και υλικά, μέθοδος κατάρτισης και μέθοδοι αξιολόγησης) και δίδονται τα κριτήρια αξιολόγησης.

Αυτή η πνευματική παραγωγή αντιπροσωπεύει ένα πολύτιμο εργαλείο για οποιονδήποτε πάροχο ΕΕΚ ή άλλο οργανισμό που ενδιαφέρεται να παρέχει ή / και να εκπαιδεύει δικό του προσωπικό στον τομέα της τεχνολογίας Drone. Επίσης, μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα (φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες, πτυχιούχους κλπ.) που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην τεχνολογία Drone.

Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει τη σειρά μαθημάτων Τεχνολογίας Drone, οδηγίες προς τους εκπαιδευτές και εργαλεία αξιολόγησης σε 5 γλώσσες: αγγλικά, ιταλικά, πολωνικά, ρουμάνικα και ελληνικά.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο https://edudrone-project.eu/lms/ και μπες και εσύ στον εκπληκτικό κόσμο των drones.

Η Σύμπραξη

Ludor Engineering. – applicant organization, Iasi, Romania

περισσότερα
Η Ludor Engineering είναι μια μηχανολογική εταιρεία που εδρεύει στη Ρουμανία και είναι αφιερωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη προϊόντων, τη βιομηχανία μηχανημάτων το σχεδιασμό και την προτυποποίηση. Έχει επίσης εξειδίκευση στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανίας 4.0, των drones, της τρισδιάστατης εκτύπωσης κλπ. Η Ludor Engineering έχει άμεση εμπειρία συμμετοχής σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus +, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος.

University Politehnica of Bucharest– partner, Bucharest, Romania

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας με μεγάλη εμπειρία και βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.Ένα από τα ερευνητικά και αναπτυξιακά του κέντρα, η UPB-CAMIS, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις τεχνολογίες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην Μηχανική, οι δε έννοιες αυτές διδάσκονται στους φοιτητές μας εδώ και πολλά χρόνια. Οι τεχνολογίες CAD / CAM ή οι πρόσθετες τεχνολογίες παραγωγής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης ενός τεχνικού μηχανικού. Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό του κέντρου CAMIS έχει εμπειρία σε τεχνολογίες CAD / CAMD και τεχνολογίες ΤΠΕ. Μεταξύ άλλων τομέων, η τεχνογνωσία μας έγκειται επίσης σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης, προσαρμογή και σχεδίαση τέτοιων πλατφόρμων/περιβαλλόντων, τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σχεδιασμός και υλοποίηση οικολογικών τεχνολογιών και ευχάριστη εκπαίδευση ενηλίκων.

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner, Larisa, Greece

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Danmar Computers – partner, Rzeszow, Poland

περισσότερα
Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 100 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus +.

Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilita – partner, Bologna, Italy

περισσότερα
Το IFOM – το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Απασχολησιμότητας και Κινητικότητας, είναι ένα κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που πιστεύει ακράδαντα και υποστηρίζει προγράμματα μάθησης μέσω της εργασίας, μαθησιακής κινητικότητας, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η IFOM δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής επαγγελματικής πρακτικής άσκησης σε ιταλικές επιχειρήσεις για φοιτητές που προέρχονται από ευρωπαϊκά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσφέρει στους Ιταλούς σπουδαστές του τομέα της ΕΕΚ τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό.

Cervi Robotics LLC – partner, Bologna, Italy

περισσότερα
Η Cervi Robotics LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ρομποτικής, των αυτόνομων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Η Cervi Robotics επικεντρώνεται στην ταχεία προτυποποίηση και εξωτερική ανάθεση της έρευνας και ανάπτυξης για τους πελάτες της. Βοηθάει στη μετατροπή ιδεών σε πραγματικά λειτουργικά προϊόντα, υποστηρίζοντας τον πελάτη σε κάθε στάδιο – από την ιδέα, μέσω της προτυποποίησης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έως τη μαζική παραγωγή.

eduDrone Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των Drones στην ΕΕΚ Κατευθυντήριες γραμμές για τη Βιομηχανία 4.0 και την Drone Επιχειρηματικότητα για τους σπουδαστές της ΕΕΚ Πρόγραμμα σπουδών τεχνολογίας Drone Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) eduDrone Φυλλάδιο

Ενημερωτικά δελτία

1o Newsletter eduDrone 2ο Newsletter eduDrone 3o Newsletter eduDrone 4o Newsletter eduDrone

eduDrone Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

eduDrone Ενημερώσεις

Απολογισμός πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης«Διάχυση αποτελεσμάτων eduDrone project»

Απολογισμός πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης«Διάχυση αποτελεσμάτων eduDrone project»

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε εχθές, 20-6-2019, στις εγκαταστάσεις μας, η εκδήλωση που αφορά τη διάχυση των πνευματικών αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ eduDrone «Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0» https://www.edudrone-project.eu/el/, με την παρουσία 30 ατόμων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άτομα από τοπικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, φορείς. Στην […]

5η Διακρατική Συνάντηση του έργου eduDrone «Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0» στο Βουκουρέστι

5η Διακρατική Συνάντηση του έργου eduDrone «Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0» στο Βουκουρέστι

Η πέμπτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/6/2019 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρουμάνου εταίρου και συγκεκριμένα στο «Politehnica University of Bucharest»(UPB Camis).Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως: -η ολοκλήρωση των τεσσάρων πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη επικέντρωση στην δοκιμή της ηλεκτρονικής-μαθησιακής πλατφόρμας που αποτελεί το τέταρτο πνευματικό αποτέλεσμα του eduDrone […]

Όλα τα νέα του eduDrone
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X