Skip links

EUCYCLE

EUCYCLE

Διάρκεια έργου

01/09/2020-31/10/2022

Κωδικός έργου

2020-1-BE01-KA202-074896

Περιγραφή έργου

Η κυκλική οικονομία είναι μια βασική ιδέα, ένα παράδειγμα ικανό να εμπνέει και να καθοδηγεί τις επιλογές των επιχειρήσεων, των οργανώσεων και των πολιτών. Σήμερα είναι δυνατή μια νέα σύγκλιση μεταξύ οικολογίας, οικονομίας, νέων ψηφιακών τεχνολογιών, προσδοκιών και κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών. Πράσινη οικονομία και οικονομία κοινής χρήσης, έξυπνες πόλεις και πόλεις με αντοχή. Μέχρι τώρα οι τρόποι χρήσης και οι συνέπειες των ενεργειακών ουσιών που προέρχονται από το πετρέλαιο και από την ασταμάτητη παραγωγή υλικών και ενεργειακών αποβλήτων επικρατούν. Ωστόσο, η κυκλική οικονομία προτείνεται ως ένα ανθεκτικό οικονομικό σύστημα, σχεδιασμένο και προσανατολισμένο στο να βελτιωθεί η διαδικασία παραγωγής και η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων.

Το EUCYCLE είναι ένα 24μηνο έργο που στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής και της διάδοσης καλών πρακτικών για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους εργαζομένους που προέρχονται από το προσωπικό κάθε οργανισμού-εταίρου και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διάδοση αυτής της νέας γνώσης σε άλλες ενώσεις, εταιρείες, δημόσιους φορείς, πολίτες και όλα τα πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη για τις θεματικές του έργου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τις υπάρχουσες δυσκολίες και θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους με στόχο την ευαισθητοποίηση και την παροχή λύσεων για την αύξηση της ενημέρωσης και την ενίσχυση δράσεων σχετικών με το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί από μια σύμπραξη αποτελούμενη από 7 εταίρους, από 5 διαφορετικές χώρες.

Οι στόχοι του έργου EUCYCLE είναι:

  • η ανταλλαγή ορθών πρακτικών με θέμα την κυκλική οικονομία
  • η ενεργοποίηση ενός διεθνούς προγράμματος κινητικότητας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης
  • η εφαρμογή νέων μεθοδολογιών κατάρτισης

Το έργο απευθύνεται σε:

  • ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, δημόσιες αρχές και δήμους
  • Εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του κλάδου, τοπικές κοινότητες
  • Πολίτες και στην κοινωνία στο σύνολό της

Η Σύμπραξη

GODESK S.R.L. – Συντονιστής εταίρος Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το GoDesk είναι ένας συνεργατικός και καινοτόμος χώρος στην Potenza. Το GoDesk διαθέτει κοινόχρηστο χώρο εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει, να μειώνει το σταθερό κόστος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, να προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ συναδέλφων, πελατών, να βελτιώνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του προκειμένου να ενθαρρύνει την καινοτομία.
Σχεδιασμένο για τη διαχείριση ιδεών με βιώσιμο τρόπο, το GoDesk είναι επίσης πολύ ενεργό ως βοηθός ανάπτυξης επιχειρήσεων, καθώς προσφέρει ένα μοναδικό σύστημα πόρων, έμπνευσης και ευκαιριών συνεργασίας. Τα προγράμματα καθοδήγησης ή ορισμένες από τις υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που παρέχονται, βασίζονται στην εκπαιδευτική στρατηγική του WBL (Μάθηση Βασισμένη στην Εργασία), όπως η συμμετοχή εκπαιδευομένων που εργάζονται για έναν εργοδότη, η σκίαση εργασίας, η ανταλλαγή επιχειρηματικών εμπειριών, η μαθητεία, η πρακτική άσκηση και άλλα.

Κε.Δι.Βι.Μ.2 KAINOTOMIA – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Η KAINOTOMIA παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες, υποστήριξη υπηρεσιών και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν)είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «Τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων».

Euro-Idea Fundacja Spoleczno-Kulturalna – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Κοινωνικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Euro-Idea είναι ένας ιδιωτικός, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κρακοβία. Ο στόχος του Ιδρύματος είναι η εκτός -σχολικού πλαισίου- εκπαιδευτική δραστηριότητα μεταξύ ενηλίκων και νέων για την προώθηση του πολιτισμού τους και την ευρέως κατανοητή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μέσω των δραστηριοτήτων του, το Euro-Idea επιδιώκει να διαμορφώσει μια ενεργή ιθαγένεια και να οικοδομήσει τη διεθνή συνεργασία σε μια ενωμένη Ευρώπη. Το Ίδρυμα συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα, οργανισμούς και ανθρώπους για την επίτευξη κοινών νόμιμων στόχων.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA  – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Basilicata είναι ένας δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018 μετά τη συγχώνευση των Εμπορικών Επιμελητηρίων των δύο επαρχιών Μπασιλικάτα και Ποτέντσα. Τα καθήκοντά του είναι τόσο διοικητικά, όσο και σχετικά με την προώθηση τοπικών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης εκκίνησης, ψηφιοποίησης των ΜΜΕ, προώθησης του τουρισμού, διάδοσης μεθοδολογιών μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Το προσωπικό του είναι περίπου 80 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των οργανισμών του

FA-Magdeburg GmbH – εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η FA-Magdeburg GmbH είναι μια ιδιωτική γερμανική εταιρεία κατάρτισης που βρίσκεται στο Μαγδεμβούργο, στη Σαξονία-Άνχαλτ.
Ως πάροχος συνεχούς εκπαίδευσης, δεσμευόμαστε από την αρχή της ίδρυσής μας να διασφαλίσουμε την ανταλλαγή πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με προηγμένες τεχνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς.
Τα πολλά χρόνια επιτυχημένων διδακτικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικές ομάδες-στόχους, ειδικά για ιδρύματα ΕΕΚ, υπαλλήλους της κρατικής κυβέρνησης και της βιομηχανίας, βοήθησαν να καταστήσουμε το εκπαιδευτικό μας κέντρο ενεργό στην αγορά, ακόμη και ως πρακτικός συνεργάτης στο σύστημα διπλής ΕΕΚ στη Γερμανία.
Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον πρακτικό χειρισμό της σύγχρονης τεχνολογίας, του Διαδικτύου, της ανάπτυξης μέσων. Έχουμε εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η χρήση εικονικής τάξης, η ηλεκτρονική μάθηση και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων.
Έχουμε εμπειρία σε διάφορα είδη συγκέντρωσης και διαχείρισης έργων
Τα περιεχόμενα των μαθημάτων στοχεύουν σε περαιτέρω επαγγελματικά προσόντα και χωρίζονται σε βασικά μαθήματα, προχωρημένα μαθήματα και εργαστήρια. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευτές ή ειδικοί με υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και έχουν τα κατάλληλα «Πιστοποιητικά εκπαιδευτών».
Έχουμε εμπειρία σε έργα ΕΚΤ και διεθνή συνεργασία.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο του Μπάρι Aldo Moro (UNIBA) είναι ένας δημόσιος οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1924, με περίπου 60.000 φοιτητές. Προσφέρει 113 προπτυχιακά μαθήματα και 104 μάστερ και μαθήματα εξειδίκευσης και 87 διδακτορικά μαθήματα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ιταλία και το δεύτερο μεγαλύτερο στη νότια Ιταλία. Το UNIBA αποτελείται από 23 τμήματα που καλύπτουν όλους τους ερευνητικούς τομείς, από τα βασικά έως την έρευνα και την ανάπτυξη, από 52 ερευνητικά και διδακτικά κέντρα και 2 σχολεία «Επιστήμη και Τεχνολογία» και «Ιατρική». Η UNIBA φιλοξενεί επίσης σημαντικές βιβλιοθήκες ιστορικής και επιστημονικής αξίας.

MiTale  – εταίρος, Φινλανδία

Περισσότερες πληροφορίες
Το MiTale είναι μια εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών από το Tούρκου που είναι παθιασμένη με την διαδραστική αφήγηση και τις τελευταίες τεχνολογίες παιχνιδιών! Η ομάδα μας από έντεκα έμπειρους προγραμματιστές έχει αποστολή να σπάσει τα όρια της συναρπαστικής εμπειρίας παιχνιδιού ανεξάρτητα από την πλατφόρμα.

EUCYCLE Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

EUCYCLE Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

EUCYCLE Ενημερώσεις

Το έργο EUCYCLE αναδείχθηκε ως Καλή Πρακτική!

Το έργο EUCYCLE αναδείχθηκε ως Καλή Πρακτική!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ EUCYCLE αναδείχθηκε ως Καλή Πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή! Το έργο είχε διάρκεια 24 μηνών και στόχευε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε ενδιαφεροόμενους φορείς & οργανισμούς, προωθώντας την βιωσιμότητα! Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://kainotomia.com.gr/portfolio/eucycle-2/ ή στο website του έργου: https://eucycle.wordpress.com/
Η 5η Διακρατική Συνάντηση του έργου EUCYCLE

Η 5η Διακρατική Συνάντηση του έργου EUCYCLE

Οι εταίροι του έργου EUCYCLE συναντήθηκαν για την 5η και τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου στην Κρακοβία της Πολωνίας, στις 8 Νοεμβρίου 2022. Ο οργανισμός που συντόνισε τη συνάντηση, το EURO-IDEA (Πολωνία) υποδέχτηκε τους εταίρους του έργου που προερχόταν από την Ελλάδα (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ), την Ιταλία (GODESK , CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA [...]
Όλα τα νέα του EUCYCLE
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X