Skip links

Food for Change

Food for Change

Διάρκεια Έργου

01/09/2022 – 31/08/2024

Κωδικός Έργου

2022-1-DK01-KA220-YOU-000089325

Περιγραφή Έργου

Το πρόγραμμα Food for Change είναι ένα 24μηνο πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να αποκτήσουν την αίσθηση της κοινότητας και να εμπλακούν ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του youth work μετά την πανδημία.

Χρησιμοποιώντας το φαγητό ως μέσο θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν διαπολιτισμικό διάλογο με νέους με διαφορετικό υπόβαθρο όσον αφορά τη φυλή, το φύλο και την κοινωνικοοικονομική τάξη για θέματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε να βγάλουμε τους νέους από τις κοινωνικές φούσκες και τα διαδικτυακά μέσα, να τους φέρουμε σε επαφή με συνομιλήκους και να τους φέρουμε σε νέα κοινωνικά πλαίσια για να μοιραστούν τις ιστορίες, τις εμπειρίες και τις κοσμοθεωρίες τους με διαφορετικές ομάδες νέων.

Μέσω της εκπαίδευσης και των δείπνων διαλόγου μας, θέλουμε να προωθήσουμε την ανεκτικότητα, την ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, του ρατσισμού και των διακρίσεων μεταξύ των νέων. Έτσι, ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα των μεθόδων άτυπης και μη τυπικής μάθησης που βασίζονται στο φαγητό για να ενισχύσουμε τις εμπλεκόμενες οργανώσεις και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα δημόσια σχολεία και οι οργανώσεις νεολαίας, ώστε να μπορούν να εργάζονται με τους νέους.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟY

  • Νέοι με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο
  • Νέοι που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό
  • Εκπαιδευτές/συντονιστές νεολαίας
  • Εργαζόμενοι και επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας

 

ΣΤOΧΟΙ ΤΟΥ EΡΓΟΥ

  • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά
  • Βελτίωση της ψυχικής και σωματικής ευεξίας των νέων
  • Να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων νέων
  • Να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και η μισαλλοδοξία μεταξύ των νέων
  • Να ενισχυθεί η ποιοτική ανάπτυξη και η καινοτομία στην εργασία για τους νέους με τη χρήση μεθόδων διανομής τροφίμων

Food for Change Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

Food for Change Ενημερώσεις

To 2o Newsletter του έργου Food for Change μόλις κυκλοφόρησε!

To 2o Newsletter του έργου Food for Change μόλις κυκλοφόρησε!

To 2o Newsletter του έργου Food for Change μόλις κυκλοφόρησε! Το φαγητό μπορεί να ενώσει τον κόσμο και η σύμπραξη του project Food for Change το γνωρίζει πολύ καλά. Στα πλαίσια του έργου άνθρωποι προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ένωσαν τις διαφορές τους πάνω από γεύματα ανταλλαγής εμπειριών και φυσικά γεύσεων. Νέοι συμμετέχοντες [...]
Συμμετείχαμε στο Training του έργου Food for Change!

Συμμετείχαμε στο Training του έργου Food for Change!

Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στο Training of the Trainers, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Eramsus+, στην Κοπεγχάγη. Οι εταίροι πήραν μέρος σε ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου έμαθαν να διοργανώνουν Dialogue Dinners (Γεύματα Διαλόγου). Στον φιλόξενο χώρο των εταίρων μας, Crossing Borders, οι εταίροι μαγείρεψαν και στη συνέχει γευμάτισαν όλοι μαζί συζητώντας για [...]
Όλα τα νέα του Food for Change
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

Food for Change

Αποτελέσματα Έργου

Αυτό το αποτέλεσμα έχει ως γενικό στόχο τη δημιουργία «συνταγών για συζήτηση» και θα είναι μια συλλογή εθνικών μελετών,τοπικών συνταγών, θεματικών ερευνών για προσωπικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα των νέων, καθώς και βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας από τις χώρες των εταίρων θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των δείπνων διαλόγου. Επίσης, οι νέοι θα εκπαιδευτούν σε μια σειρά από τοπικά δείπνα διαλόγου που θα διευκολυνθούν από τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που εκπαιδεύτηκαν στην κατάρτιση των εκπαιδευτών του προγράμματος «Τρόφιμα για την αλλαγή». Τέλος, θα σχεδιαστεί ένας Οδηγός Εκπαιδευτών, με βάση τις εκθέσεις παρατήρησης που αποκτήθηκαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες.

Θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα χρησιμεύσει ως δικτυακός τόπος του έργου, όπου θα είναι εύκολα προσβάσιμες όλες οι πληροφορίες για το έργο και τους εταίρους. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας χώρος κοινότητας όπου άλλοι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί, σχολεία, διαμεσολαβητές κ.λπ. θα έχουν ένα φόρουμ για να συζητήσουν τις ιδέες τους για την κοινωνική ένταξη και να διευκολύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο με τους νέους, και επιπλέον θα μπορούν να ανεβάζουν τις δικές τους Συνταγές για Συζήτηση και παρατηρήσεις.

H Σύμπραξη

Crossing Borders – συντονιστής εταίρος, Δανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Crossing Borders (CB) είναι μια μη κερδοσκοπική, ακομμάτιστη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Το όραμα της CB είναι ένας κόσμος ειρηνικός με τον εαυτό του, στον οποίο η διαφορετικότητα γιορτάζεται. Αποστολή της είναι να δημιουργήσει χώρο διαλόγου προς έναν τέτοιο κόσμο και να ενισχύσει την ικανότητα των νέων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζουν μαζί με ίσους όρους. Το Crossing Borders ξεκίνησε ως έργο το 1999 στη Δανία για την υποστήριξη του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των συγκρουόμενων μερών στη Μέση Ανατολή. Ως απάντηση στις αυξημένες δραστηριότητες και στις απαιτήσεις για την έννοια και τις υπηρεσίες του CB, μετατράπηκε, το 2004, σε έναν δυναμικό οργανισμό με δραστηριότητες στη Δανία και στο εξωτερικό.

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

EURO-NET – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες
Το EURO-NET είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση (που ιδρύθηκε το 1998) η οποία είναι μέλος ή συνδεδεμένο μέλος 59 διεθνών δικτύων. Το EURO-NET είναι επίσης αναγνωρισμένο ως ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ σε 2 τομείς (ON-LINE MEDIA και EVENT) έχει αναπτύξει 77 δικές του κεραίες σε 26 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.
Το EURO-NET συνεργάζεται με πολλούς δημόσιους φορείς με τους οποίους έχει ειδικές συμφωνίες για τη διάδοση των δραστηριοτήτων ανηλίκων και ενηλίκων και βοηθά όλες τις οργανώσεις ανηλίκων και κάθε άλλη ΜΚΟτύπου να αναπτύξουν ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το EURO-NET πραγματοποιεί μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια και ανταλλαγές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες, έρευνες, καθοδήγηση, προσανατολισμό, δραστηριότητες προπόνησης, στάδια και πρακτική άσκηση, συμβουλευτική, υποστήριξη σε κρίσεις και δράσεις πρόληψης.

ASSOCIAÇÃO NOVO MUNDO AZUL – εταίρος, Πορτογαλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Ένωση Προσκοπικών Εταιρειών είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση από τη Ρουμανία. Η οργάνωση ιδρύθηκε ιδρύθηκε το 2011 με πρωταρχικό στόχο την εκπαίδευση μελών της τοπικής κοινότητας μέσω της μη τυπικής εκπαίδευση ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες στην τοπική τους κοινότητες.

Asociacija «Aktyvus jaunimas» – εταίρος, Λιθουανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Active Youth Planet είναι μια ομάδα της Active Youth Association (AY), μιας οργάνωσης που εργάζεται με νέους και κοινότητες που έχουν ανάγκη στη Λιθουανία και πέρα από τα σύνορα. Αποστολή της είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις καλύτερες επιλογές για το κλίμα. Το όραμα της Active Youth είναι να ηγηθεί της αλλαγής σε φιλικές προς το κλίμα συμπεριφορές και πολιτικές στη Λιθουανία. Οι ίδιοι, επίσης, συμμετέχουν ενεργά σε τοπικά και διεθνή (νεανικά) προγράμματα από το 2014. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει υλοποιήσει με επιτυχία (παίρνοντας μόνο την υψηλότερη βαθμολογία από τους αξιολογητές) περισσότερες από 60 ξεχωριστές δράσεις έργων μόνος του (και αρκετές φορές περισσότερες ως εταίρος). Επιπλέον, η ΜΚΟ μας έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών παγκοσμίως και ανήκει στο Συμβούλιο Νεολαίας της Λιθουανίας (LiJOT).

COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV – εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της νεολαίας, την ψηφιακή μάθηση, τα ψηφιακά μέσα και την κοινωνική ένταξη. Η FIP ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικό και εκπαιδευτικό υλικό για μη κύριες εκπαιδευτικούς παρόχους, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε επαγγελματίες της πρώτης γραμμής στον τομέα της νεολαίας.

RECOVER Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X