Skip links

HATEBUSTERS: Youth Against Hate

HATEBUSTERS: Youth Against Hate

Διάρκεια Έργου

01/04/2020-31/03/2022

Κωδικός Έργου

2019-3-AT02-KA205-002565

Περιγραφή Έργου

Το μίσος απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων πραγματοποιείται τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις και συνήθως βρίσκεται ριζωμένο σε ιδεολογίες και προκαταλήψεις, οι οποίες διαμορφώνονται πολιτισμικά και εξασκούνται στην καθημερινή επικοινωνία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΣΕ ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα να παρουσιάζει τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων από το 2017. Η ρητορική μίσους είναι μία από τις πιο συχνές μορφές έκφρασης που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή, την προώθηση ή τη δικαιολόγηση του μίσους, της βίας και των διακρίσεων εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για τη συνοχή μίας δημοκρατικής κοινωνίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου.

Το HateBusters: Youth Against Hate είναι ένα διετές έργο, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ρητορική μίσους, τόσο διαδικτυακά όσο και στις καθημερινές, διαπροσωπικές σχέσεις. Το έργο θα διεξαχθεί στα πλαίσια της συνεργασίας 5 εταίρων: ΜΚΟ από την Αυστρία, την Ιταλία και τη Δανία, ένα Κέντρο Δια Βίο Μάθησης από την Ελλάδα και μία Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) από την Πολωνία.

Στόχος του έργου είναι:

  • Να ενημερώσει σωστά τους νέους για το τι είναι η ρητορική μίσους
  • Να προσφέρει συμβουλές / μεθόδους για το πώς να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις, τον διαχωρισμό, τον ρατσισμό και τον εκφοβισμό (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού)
  • Να προωθήσει την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη των νέων, ιδίως εκείνων που συχνά είναι θύματα ρατσιστικών περιστατικών και ρητορικής μίσους.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • άτομα νεαρής ηλικίας
  • νέους εργαζόμενους, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και μέλη ΜΚΟ
  • νέους που αντιμετωπίζουν κινδύνους περιθωριοποίησης

HateBusters Πνευματικά αποτελέσματα

Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα (ΙΟ1) του έργου είναι ένας ψηφιακός οδηγός, που απευθύνεται σε νέους ακτιβιστές και νέους εργαζόμενους ή/και μέλη οργανώσεων, ενώσεων ή λαϊκών κινημάτων, με στόχο :

-να προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τη σωστή αναγνώριση των διαφορετικών μορφών ρητορικής μίσους και τον αντίκτυπό της στους νέους

-να εισαγάγει τη θεωρία της αυτορρύθμισης και να υπογραμμίσει τη σημασία της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης των νέων

-να προσφέρει γνώσεις και τεχνικές για τη δημιουργία εκστρατείας από τη βάση προς τα πάνω ενάντια στο αυξανόμενο πρόβλημα της ρητορικής μίσους

Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου (ΙΟ2) είναι μια ολοκληρωμένη καμπάνια/οδηγός που θα έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μέσω της προώθησης της δημοκρατίας και των κοινών αξιών της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το IO2 θα αποτελείται από:

-4 βίντεο Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

-1 οδηγό Κινητοποίησης νέων: «Πώς να γίνεις HateBuster χωρίς να κοπιάσεις πολύ»

-Online εκστρατεία HateBusters

Το τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου (ΙΟ3) είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά που θα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τόσο τους νέους εργαζόμενους όσο και τους νέους γενικά σε πραγματικές περιπτώσεις ρητορικής μίσους. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης της ρητορικής μίσους, τα διαφορετικά επίπεδα ρητορικής μίσους και τον τρόπο απόκρισης/αντιμετώπισής της. Η εφαρμογή θα έχει δύο προφίλ ένα για νέους εργαζόμενους-εκπαιδευτικούς και ένα για νέους. Η εφαρμογή εκτός από το τμήμα πληροφοριών, θα περιλαμβάνει ένα παιχνίδι προσομοίωσης όπου ο χρήστης θα επιλέξει ένα προφίλ και θα απαντήσει σε περιπτώσεις ρητορικής μίσους.

Η Σύμπραξη

SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT -συντονιστής εταίρος, Βιέννη, Αυστρία

περισσότερα
Η Südwind εργάζεται στην αναπτυξιακή εκπαίδευση και ενημέρωση εδώ και 40 χρόνια. Ιδρύθηκε αρχικά από το Αυστριακό Συμβούλιο Νεολαίας για την Ανάπτυξη με έδρα τη Βιέννη. Σήμερα διαθέτει 7 περιφερειακά γραφεία σε επαρχίες (περίπου 50 άτομα) και απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία, προωθώντας την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Παράλληλα, η Südwind εργάζεται σε διάφορα προγράμματα για την αυτο-ενδυνάμωση των κυρίως μειονεκτούντων νέων ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα συλλήβδην αποτελούν τον βασικό πυρήνα του εκπαιδευτικού της έργου.

Crossing Borders-εταίρος, Κοπεγχάγη, Δανία

περισσότερα
H Crossing Borders (CB) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Το όραμα του CB είναι ένας κόσμος ειρηνικός, στον οποίο γιορτάζεται η ποικιλομορφία. Η αποστολή είναι να δημιουργηθεί χώρος διαλόγου προς έναν τέτοιο κόσμο και να οικοδομηθεί η ικανότητα των νέων, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης και οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζουν μαζί με ίσους όρους. Το Crossing Borders ξεκίνησε ως σχέδιο το 1999 στη Δανία για να υποστηρίξει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των κομμάτων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε ανταπόκριση των αυξημένων δραστηριοτήτων και απαιτήσεων για την έννοια και τις υπηρεσίες της CB, μετατράπηκε το 2004 σε δυναμική οργάνωση με δραστηριότητες στη Δανία και στο εξωτερικό.

MINE VAGANTI NGO -εταίρος, Σάσσαρι , Ιταλία

περισσότερα
Η MVNGO δημιουργήθηκε στην Σαρδηνία το 2009 και προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού, την επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση. Η MVNGO αποτελεί μέρος 3 διεθνών δικτύων όπως το YEE, το ISCA και το MV International.
Η MVNGO διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να προωθήσει και να αναπτύξει ευρωπαϊκά και διακοινοτικά έργα στους τομείς των νέων / ενηλίκων / ΕΕΚ / ΑΕΙ / Αθλητισμού.
Η MVNGO εργάζεται στα προγράμματα Erasmus +, Horizon 2020, Cosme, Ευρώπη για τους Πολίτες, Δημιουργική Ευρώπη, EuropeAid, EaSi, Life +, IEE, τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και με ιδρύματα όπως το EYF, το Fondazione con il Sud, η Anna Lindh και η Open Society.
etc..

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος ,Λάρισα,Ελλάδα

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

DANMAR COMPUTERS SP ZOO – εταίρος, Rszezow, Πολωνία

περισσότερα
Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων.

HateBusters Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

Newsletter

HateBusters Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

HateBusters Ενημερώσεις

H διαδικτυακή καμπάνια HateBusters έχει επισήμως ξεκινήσει!

H διαδικτυακή καμπάνια HateBusters έχει επισήμως ξεκινήσει!

H διαδικτυακή καμπάνια HateBusters έχει επισήμως ξεκινήσει! Ο σκοπός αυτής της 3μηνης καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρητορική μίσους και τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις διαφορετικές τους μορφές και πτυχές, τις επιρροές τους στους νέους και φυσικά τους τρόπους για την αναγνώριση, την καταγγελία και την εναντίωση σε τέτοια φαινόμενα. Ήρθε πλέον η ώρα [...]
Hatebusters- Τρίτη Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα

Hatebusters- Τρίτη Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου, η σύμπραξη του έργου Hatebusters υλοποίησε την 3η Διακρατική συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο στη Λάρισα, με διοργανωτή τον οργανισμό KAINOTOMIA. Σε αυτήν την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, η SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT και η DANMAR COMPUTERS SP ZOO συμμετείχαν διαδικτυακά λόγω εθνικών περιορισμών. Το HateBusters: Youth Against [...]
Όλα τα νέα του HateBusters
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

X