Skip links

IMPACT-Erasmus for Young Entrepreneurs

IMPACT-Erasmus for Young Entrepreneurs

Διάρκεια Προγράμματος

01/02/2020-01/02/2023

Κωδικός Προγράμματος

COS-EYE-2019-4-01/882195

Περίληψη προγράμματος

Το πρόγραμμα IMPACT στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και του εμπορίου στην Ευρώπη.

Το έργο θα προσφέρει στους επιχειρηματίες και στους επερχόμενους επιχειρηματίες ευκαιρίες να αποκτήσουν ικανότητες και προοπτικές μέσα από τη μάθηση πλάι σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε άλλη χώρα , γεγονός εξαιρετικά επωφελές κατά τη φάση εκκίνησης μιας επιχειρήσης. Από την άλλη πλευρά, το έργο θα επιτρέψει στους οικοδεσπότες επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις νέες ιδέες, το νέο επιχειρησιακό πνεύμα, την διαφορετική προοπτική που θα φέρουν οι νέοι επιχειρηματίες , καθώς και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την εγχώρια αγορά και τον πολιτισμό τους.

Το IMPACT θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, θα αναπτύξει τις διεθνείς προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και θα ενθαρρύνει τους δυνητικά νέους επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες μικρές  επιχειρήσεις στις συμμετέχουσες χώρες. Ως εκ τούτου θα συμβάλει
– στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης, δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και προσωπικές επαφές με νέους και οικοδεσπότες επιχειρηματίες  διευκολύνοντας την επικοινωνία και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων της Κοινοπραξίας και του Μεσάζοντα Οργανισμού (IO),
– την ενεργό προώθηση του έργου EYE
– την προσεκτική επιλογή και σύζευξη των Έμπειρων Επιχειρηματιών και των Δυνητικά Νέων Επιχειρηματιών.

Αυτό θα επιτρέψει τελικά την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους, την πρόσβαση σε τοπικά και διεθνή δίκτυα εταιριών start-up, την πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εξειδικευμένες γνώσεις, την καθοδήγηση και υποστήριξη επιχειρηματιών και την ενίσχυση των ευρωπαίων επιχειρηματιών ώστε να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους μέσω της μάθησης και της δικτύωσης, σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται έμπειροι  επιχειρηματίες σε άλλες χώρες.

Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο του προγράμματος COSME: προώθηση της ανάπτυξης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και με το γενικό στόχο του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες  που έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να ευδοκιμήσουν και η επιχειρηματικότητα να ανταμείβεται ».

Το έργο IMPACT στοχεύει στο να διευκολύνει την επιτυχή έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών των νεοσύστατων επιχειρήσεων,να ενθαρρύνει τη διεθνή επιχειρηματική συνεργασία με την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των επιχειρηματιών και την ενίσχυση της πρόσβασης σε ξένες αγορές για νεοσύστατους και έμπειρους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος startup επιχειρήσεων.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα στη σελίδα του:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el

The Partnership

LCC ‘CIVITTA’ – Συντονιστής Οργανισμός – Kyiv,Ukraine

περισσότερα
Η CIVITTA (Ουκρανία) είναι κορυφαία εταιρεία συμβούλων διαχείρισης , των οποίων οι ιδρυτές είναι επιχειρηματίες. Η υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας. Από την ίδρυσή της, η CIVITTA συμμετέχει ενεργά στην έναρξη διαβούλευσης, στην ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού συστήματος στην Ουκρανία. 

Stefan cel mare University of  Suceava– έταιρος, Suceava, Romania

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare της Suceava της Ρουμανίας (USV) ενθαρρύνει εντατικά την επιχειρηματική πρωτοβουλία των προπτυχιακών και των πτυχιούχων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιφερειακής αγοράς.
Το USV συγκαταλέγεται στα κορυφαία ρουμανικά επιχειρηματικά πανεπιστήμια και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φοιτητών σε προγράμματα start up.

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – έταιρος, Larisa, Greece

περισσότερα

Η «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων.
Η “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας την υψηλόβαθμη εμπειρογνωμοσύνης της σε θέματα κατάρτισης , συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ακόμη, η «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό»

Chamber of Commerce of Navara – έταιρος, Pamplona, Spain

περισσότερα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ναβάρρα (Ισπανία) είναι μια εταιρία δημοσίου δικαίου και ως εκ τούτου παρέχει υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος στις εταιρείες που βρίσκονται στην περιοχή της Ναβάρας, συμβάλλοντας στην τοποθέτηση των εταιρειών και των ιδρυμάτων της Ναβάρας στην παγκόσμια οικονομία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδό τους. Το Επιμελητήριο διαθέτει προσωπικό 22 ατόμων στην έδρα του στη Ναβάρα. Υπάρχουν περίπου 40.000 εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο Σώμα, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των καταστημάτων, της τροφοδοσίας, των αυτοαπασχολούμενων κλπ.

eCampus University – έταιρος, Novedrate Co, Italy

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο eCampus έχει παραρτήματα σε 6 ιταλικές πόλεις και μια πανεπιστημιούπολη στο Novedrate (κοντά στο Μιλάνο και τη λίμνη Como). Απασχολεί ως μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό περισσότερους από 250 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών, των βοηθών καθηγητών και των βοηθών διδασκόντων. Η ακαδημαϊκή προσφορά ανταποκρίνεται στη ζήτηση εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες τεχνικο-επιστημονικές εξελίξεις και, ταυτόχρονα, τις βασικές απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Χάρη στην εμπειρία του στα πλαίσια των έργων, το eCampus θα συμβάλει στη διαχείριση και το συντονισμό του έργου και της κοινοπραξίας μέσω του Smartdesk (Γραφείο Έρευνας και Διεθνών Προγραμμάτων).

Crosspring Lab BV – έταιρος, Zoetermeer, Netherlands

περισσότερα

Η Crosspring (Ολλανδία) είναι μια θερμοκοιτίδα τεχνολογίας με γραφεία στο Άμστερνταμ και το Zoetermeer και προσφέρει ένα πρακτικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα επώασης που διαρκεί 18 μήνες. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα πλήρες σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν από πρώιμο στάδιο σε μια αυτοδύναμη ιδιωτική εταιρεία. Επιπλέον, το ευρέως διαδεδομένο εθνικό και διεθνές δίκτυο της Crosspring επιτρέπει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις να έρχονται σε επαφή με τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή, διευκολύνοντας έτσι τη διεθνή επέκταση. Εκτός από την υποστήριξη των επιχειρήσεων, το πιο σημαντικό στοιχείο, που η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείες και οι άνθρωποι στο δίκτυο, είναι οι συνδέσεις. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό διεθνές δίκτυο και έχει κατορθώσει να υποστηρίξει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η εταιρεία μπορεί να βασιστεί σε αυτό το δίκτυο και να το χρησιμοποιήσει και για το έργο EYE.

Association of Polish Employers and Entrepreneurs – έταιρος, Lotz, Poland

περισσότερα
Η Ένωση Πολωνών Εργοδοτών και Επιχειρηματιών (Πολωνία) ιδρύθηκε το 2010 και έκτοτε έχει αναπτύξει μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ. Από το 2011, η Ένωση παρείχε 70 προγράμματα κατάρτισης για 160 επιχειρηματίες και τους εργοδότες τους από την περιοχή Lodz καιυποστήριξε την προετοιμασία 70 επιχειρηματικών σχεδίων και έλαβε τη χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για να ξεκινήσει τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.Η APEE προετοίμασε 35 μελέτες σκοπιμότητας και υποστήριξε για να πάρει κεφάλαια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, Για να συνοψίσουμε, όλοι οι εταίροι του έργου είναι απόλυτα εξειδικευμένοι και ικανοί να παράσχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, όπως καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές και διαχειριστικές δυνατότητες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

18Φεβ8:30 πμFeaturedNext EventErasmus Νέοι Επιχειρηματίες- Εναρκτήρια Εκπαίδευση στις Βρυξέλλες8:30 πμ Brussels, BelgiumΤύπος:EventsΠρόγραμμα:EYEΠερισσότερα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X