Skip links

VOUCHER Τουρισμού

VOUCHER Τουρισμού

Πρόγραμμα επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού (Reskilling and upskilling in tourism)

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», από το Υπουργείο Τουρισμού.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και η επανειδίκευση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα επιτρέψουν την μεταμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου του τομέα και, ταυτόχρονα, θα βελτιώσουν την εικόνα του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορωνοϊού COVID –19

Δικαιούχοι Προγράμματος

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε έως 20.000 ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

 1. Εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων
 2. Πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού
 3. Εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

 • 55 Καταλύματα
 • 56 Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης
 • 77 Δραστηριότητες Ενοικίασης και Εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
 • 79 Δραστηριότητες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, Γραφείων Οργανωμένων Ταξιδιών & Υπηρεσιών Κρατήσεων, Συναφείς Δραστηριότητες
 • 92 Τυχερά Παιχνίδια & Στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
 • 93 Αθλητικές Δραστηριότητες  &  Δραστηριότητες Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09) Σελίδα 18 από 33
 • 96 Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Προσωπικών Υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

Προγράμματα κατάρτισης

Η Δράση υλοποιείται με το σύστημα της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) και περιλαμβάνει:

 1. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτιση
 2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 1. Υπηρεσίες Υποδοχής & Ψηφιακές Δεξιότητες
 2. Επισιτισμός, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
 3. Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 4. Υπηρεσίες Οροφοκομίας και Περιβαλλοντική Διαχείριση
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες ενδεικτικά είναι: α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).


Μέθοδος Υλοποίησης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 250 ώρες θεωρητικής κατάρτισης στην ειδικότητα της επιλογής του, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης εξ ολοκλήρου. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Η κατάρτιση πρέπει να διεξάγεται σε μη εργάσιμες ώρες..


Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5,00€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 1.250€. Με τη λήξη του προγράμματος είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης γνωσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίες υλοποιούνται από Διεθνείς φορείς Πιστοποίησης


Οι αιτήσεις των καταρτιζόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων από το Υπουργείο.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικότητας στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης της οικείας Πρόσκλησης.

Την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε ΕΔΩ. 

Η αίτηση συμμετοχής δύναται να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο mail: info@kainotomia.com.gr  είτε να την προσκομίσετε στα κεντρικά γραφεία μας επί της οδού Δήμητρας & Νίκης (γωνία), από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Κατόπιν επικοινωνίας

 

Τόπος Υλοποίησης

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση

Διάρκεια

250 ώρες

Ποσό επιδότησης

1.250€ / εκπαιδευόμενο

Δήλωσε Συμμετοχή

*Με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ολοκλήρωση της ένταξης σας.

Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
X