Skip links

VOUCHER Τουρισμού

VOUCHER Τουρισμού

Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της Δράσης 16921.

Πρόγραμμα απόκτησης νέων δεξιοτήτων και επανακατάρτισης των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, στα πλαίσια της ένταξης του έργου με τίτλο: «SUB1: Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού», το οποίο χρηματοδοτείται από το  Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο πλαίσιο της Δράσης 16921. Πρόκειται για πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και την επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολουμένων στον τομέα του τουρισμού, το οποίο δεν εντάσσεται στην τυπική εκπαίδευση και απευθύνεται σε τουλάχιστον 18.000  ωφελούμενους.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα (άνεργοι και εργαζόμενοι) και όσοι είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Εποχικοί εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν κατά τα έτη 2020 ή και 2021 σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής, ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19.
 2. Είναι άνω των 18 ετών.
 3. Διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον 200 ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 4. Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67% εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Οι αιτήσεις των καταρτιζόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων από το Υπουργείο.


Προγράμματα κατάρτισης

Το πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 2.0, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.10152/2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19.

Τα προγράμματα αποβλέπουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού και οι ειδικότητες για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση είναι οι κάτωθι:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 5. Εμψυχωτής τουριστικών υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής
 6. Υπηρεσίες λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας – SPA
 7. Στέλεχος τουριστικών γραφείων

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικότητας στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης της οικείας Πρόσκλησης. Επομένως, υπό προϋποθέσεις, το εκπαιδευτικό επίδομα μπορεί να φτάσει έως 2.500€ για κάθε ωφελούμενο .


Μέθοδος Υλοποίησης

Όλα τα προγράμματα είναι διάρκειας 250 ωρών ασύγχρονης εκπαίδευσης και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5,00€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 1.250€. Με τη λήξη του προγράμματος είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης γνωσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίες υλοποιούνται από Διεθνείς φορείς Πιστοποίησης.


Την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε ΕΔΩ. 

Η αίτηση συμμετοχής δύναται να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο mail: info@kainotomia.com.gr  είτε να την προσκομίσετε στα κεντρικά γραφεία μας επί της οδού Δήμητρας & Νίκης (γωνία), από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Κατόπιν επικοινωνίας

 

Τόπος Υλοποίησης

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη κατάρτιση

Διάρκεια

250 ώρες

Ποσό επιδότησης

1.250€ / εκπαιδευόμενο

Δήλωσε Συμμετοχή

*Με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ολοκλήρωση της ένταξης σας.

Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
X