Skip links

XR4ED

XR4ED

Διάρκεια Έργου

01/01/2023 – 01/01/2026

Κωδικός Έργου

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19

Περιγραφή Έργου

Το XR4ED φέρνει σε επαφή τις κοινότητες EdTech και XR για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αναφοράς για τη μάθηση και την κατάρτιση με XR, η οποία θα παρέχει ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης στις υπάρχουσες λύσεις και θα συμβάλει στην ηγετική θέση της Ευρώπης στις τεχνολογίες αιχμής για την εκπαίδευση.

Το XR4ED θα επιδιώξει την υλοποίησή του μέσω μιας σειράς SMART στόχων που χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

Επιστημονικοί και καινοτομικοί στόχοι

 • Βελτίωση των τεχνολογιών XR για την εκπαίδευση

Τεχνολογικοί στόχοι

 • Εφαρμογή μιας καινοτόμου βιώσιμης εκπαιδευτικής πλατφόρμας κατά παραγγελία, κινητοποιώντας τις κοινότητες EdTech και XR της ΕΕ
 • Εφαρμογή μιας καινοτόμου βιώσιμης εκπαιδευτικής πλατφόρμας κατά παραγγελία, με την κινητοποίηση των κοινοτήτων EdTech και XR της ΕΕ
 • Διαμόρφωση προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεοντολογίας για την κοινότητα XR της ΕE

Επιχειρηματικοί στόχοι

 • Ενίσχυση της χρήσης της πλατφόρμας XR4ED μέσω της προσέγγισης δυνητικών ομάδων χρηστών.
 • Παροχή μιας πανευρωπαϊκής πολυπλευρικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μάθηση, η οποία θα επικυρωθεί μέσω διαγωνισμού και μιας σειράς αντιπροσωπευτικών επιδείξεων μακράς διάρκειας
 • Παράδοση ενός βιώσιμου, διαρκώς αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος συνεργαζόμενων οργανισμών σε διάφορους τομείς, που θα αξιοποιούν πλήρως την πλατφόρμα XR4ED και θα ανανεώνουν την XR σε τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Ομάδες-στόχοι

 • Προγραμματιστές XR
 • Κοινωνικοί καινοτόμοι
 • Επιστημονική κοινότητα
 • Εκπαιδευτική κοινότητα
 • Νέοι επαγγελματίες
 • Επιχειρηματική κοινότητα

XR4ED Εκδηλώσεις

XR4ED Ενημερώσεις

Το έργο XR4ED πρόκειται να αναδείξει την τεχνολογία XR ως εργαλείο στην εκπαίδευση!

Το έργο XR4ED πρόκειται να αναδείξει την τεχνολογία XR ως εργαλείο στην εκπαίδευση!

Στο έργο XR4ED, εστιάζουμε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας XR στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στόχος μας αποτελεί η δημιουργία μίας κεντρικής πλατφόρμας μέσω της οποία οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υπάρχουσες ευρωπαϊκές λύσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην καθιέρωση της Ευρώπης σε ηγετική θέση στην εκπαιδευτική τεχνολογία που σχετίζεται με το XR. Καλούμε την [...]
Όλα τα νέα του XR4ED
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

XR4ED

Αποτελέσματα Έργου

Μια καινοτόμος βιώσιμη εκπαιδευτική πλατφόρμα on-demand που θα παρέχει πρόσβαση σε υπάρχον περιεχόμενο, εργαλεία και λύσεις XR, βασισμένα σε ανοικτά πρότυπα, για μάθηση και κατάρτιση.

Βελτίωση των τεχνολογιών XR για τη μάθηση και την κατάρτιση, παρέχοντας τη δυνατότητα σε νεοφυείς ψηφιακές επιχειρήσεις, ΜΜΕ και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα EdTech να προωθήσουν περαιτέρω τα πρώιμα πρωτότυπα σε ένα προϊόν έτοιμο για την αγορά.

Μια ανοικτή αγορά που θα επιτρέψει στις κοινότητες EdTech και XR να υποβάλουν και να προωθήσουν τα έτοιμα προς διάθεση στην αγορά συστήματά τους για μάθηση και κατάρτιση.

Ένα Παρατηρητήριο Δεοντολογίας που θα περιλαμβάνει πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεοντολογίας και συμμετοχικότητας για το XR EdTech σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών.

Ένα βιώσιμο, διαρκώς αυξανόμενο οικοσύστημα συνεργαζόμενων οργανισμών από διάφορους τομείς, που αξιοποιούν πλήρως την πλατφόρμα XR4ED και αναδεικνύουν το XR σε τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

H Σύμπραξη

CYENS Center of Excellence – συντονιστής εταίρος, Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες
Το CYENS, ως Κέντρο Αριστείας, καλλιεργεί μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας σε ένα εμπνευσμένο περιβάλλον γεμάτο ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημιουργικούς και προοδευτικούς ανθρώπους, καινοτόμους, επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Το Κέντρο λειτουργεί υπό το σύνθημα «Inspired by Humans Designed for Humans» (Εμπνευσμένο από τον άνθρωπο σχεδιασμένο για τον άνθρωπο) με όραμα να παράγει έρευνα παγκόσμιας κλάσης που οδηγεί την καινοτομία προς κοινωνικό και οικονομικό όφελος, διεξάγοντας παράλληλα άριστη, διεθνώς ανταγωνιστική επιστημονική έρευνα στους τομείς των οπτικών επιστημών, των ανθρώπινων παραγόντων και του σχεδιασμού, της επικοινωνίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Θέτει ως στόχο να ανταποκριθεί στην πρόκληση με συνολική δυνητική χρηματοδότηση άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα πρώτα 7 χρόνια, από μια ομαδική δράση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και πολλαπλές άλλες πηγές, καθώς και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

KONNEKT ABLE TECHNOLOGIES LIMITED – εταίρος, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Konnektable διαθέτει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και διαχείριση εφαρμογών/υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάλυση συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας, τα οποία φιλοξενούνται και λειτουργούν σε ομοσπονδιακές και αποκεντρωμένες υποδομές νέφους. Η τεχνογνωσία της KT έγκειται τόσο στο συνδυασμό της ενσωμάτωσης πόρων και υπηρεσιών ανεξαρτήτως της τοποθεσίας τους σε κατανεμημένες υποδομές υπολογισμού και αποθήκευσης όσο και στη δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων και μηχανών αναζήτησης. Επιπλέον, η ΚΤ διαθέτει τεχνογνωσία στην αξιολόγηση των τεχνικών απαιτήσεων ασφάλειας και στη διερεύνηση πιθανών λειτουργιών διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα. Η ΚΤ θα υποστηρίξει τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών, την αντιμετώπιση των απαιτήσεων δεοντολογίας και προστασίας των δεδομένων, την ανάπτυξη και τη συντήρηση της πλατφόρμας XR4ED κατά παραγγελία και θα συμβάλει επίσης στη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Science Communication – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo (Science Communication) έχει ως στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. Ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιστήμη. Μέσα από πολυάριθμες δραστηριότητες με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, η SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση, έχοντας ήδη προσεγγίσει περισσότερους από 400.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της επεκτείνονται πέρα από τα ελληνικά σύνορα, μέσω της συμμετοχής της σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα επεκτείνει ορισμένα από τα προγράμματά της διεθνώς.

F6S NETWORK IRELAND LIMITED – εταίρος, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες
Το F6S είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων με 4,6 εκατομμύρια μέλη. Παρέχει ανάπτυξη δισεκατομμυρίων σε ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων και τις εταιρείες τους – μαζί με εταιρείες, κυβερνήσεις και προγράμματα στο παγκόσμιο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Η κοινότητα του F6S προσφέρει ανάπτυξη εταιρειών μέσω χρηματοδότησης, επενδύσεων, πιλοτικών συμβάσεων, επιχορηγήσεων, συνεργασιών, θέσεων εργασίας & ταλέντων και υπηρεσιών για εταιρείες.

Infinitivity Design Labs – εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πλροφορίες
Η IDL είναι ένα γαλλικό στούντιο σχεδιασμού και έρευνας. Το στούντιο επικεντρώνεται επίσης στην Ε&Α, με ισχυρή κατεύθυνση προς τη μάθηση και την ανάπτυξη, το σχεδιασμό UX/UI, την παιχνιδοποίηση, τη μάθηση με βάση το παιχνίδι, την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, το NLP, τη σημασιολογική ανάλυση, την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων, την ανίχνευση παραποίησης, τη μηχανική ακρόαση και την επεξεργασία οπτικοακουστικού σήματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πλροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

NUROGAMES GMBH – εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πλροφορίες
Η Nurogames είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών και μηχανικής λογισμικού που ιδρύθηκε το 2006 στην Κολωνία/Γερμανία. Η Nurogames αναπτύσσει λύσεις παιχνιδιών και σοβαρών παιχνιδιών για καταναλωτές και για τη βιομηχανία. Η Nurogames καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ανάπτυξης παιχνιδιών – από την αρχική ιδέα έως το τελικό προϊόν – για όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κινητών, διαδικτυακών, PC, κονσόλας, VR, AR και XR με ιστορικό πάνω από 14 χρόνια.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL – εταίρος, Λουξεμβούργο

Περισσότερες πλροφορίες
Ο όμιλος CRI Group ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο το 1991 ως ευρωπαϊκός όμιλος πληροφορικής. Σήμερα, δραστηριοποιείται σε 4 χώρες εξυπηρετώντας τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κυβερνητικούς φορείς μέσω μιας ολοκληρωμένης προσφοράς υπηρεσιών και τεχνολογιών. Από τον Νοέμβριο του 2021 η CRI ανήκει στον Όμιλο VASS, έναν παγκόσμιο όμιλο εταιρειών που επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας των πελατών του, υλοποιώντας και εξυπηρετώντας τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, τις εφαρμογές επιχειρησιακών πόρων και παρέχοντας υπηρεσίες τεχνολογικής υποδομής. Ο Όμιλος διαθέτει περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους με βαθιά εμπειρία στα μεγάλα δεδομένα, στην εφαρμογή της αυτοματοποίησης ρομποτικών διαδικασιών, στην ευφυή διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών και σε άλλες τεχνολογίες με προσανατολισμό προς το μέλλον.

SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL – εταίρος, Ρουμανία

Περισσότερες πλροφορίες
Η SOFTWARE IMAGINATION & VISION (SIMAVI) είναι μια εταιρεία πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2019. Αν και η εταιρεία ιδρύθηκε πρόσφατα, η εμπειρία της ομάδας είναι τεράστια, αναλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των τελωνείων, των πυρηνικών, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της παραγωγής κ.λπ. Ένας οργανισμός χτισμένος σε ευρωπαϊκό μοντέλο, με μοναδικά κέντρα ικανοτήτων και διεθνώς ανταγωνιστικούς ειδικούς, η SOFTWARE IMAGINATION & VISION είναι η ρουμανική εταιρεία λογισμικού που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής απευθείας στον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Universitat Politechnica de Catalunya- εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πλροφορίες
Το UPC είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που διεξάγει έρευνα και παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας.

CELLOCK LTD- εταίρος, Κύπρος

Περισσότερες πλροφορίες
Η Cellock, με έδρα την Κύπρο, είναι μια κορυφαία μικρομεσαία επιχείρηση πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται σήμερα στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, του IoT, της τεχνητής νοημοσύνης και των wearables. Η Cellock διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και υλικού και ένα άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, εξυπηρετώντας πελάτες σε διαφοροποιημένους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως η γεωργία, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς και οι κυβερνητικοί οργανισμοί. Η Cellock συμμετέχει σε ερευνητικές προτάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών από το 2004 και έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, ως επιστημονικός/τεχνικός συντονιστής, δεδομένου ότι έχει αποκτήσει εμπειρία στον βιομηχανικό τομέα για διάφορα πολυεθνικά, τεχνικά έργα. Η Cellock διαθέτει χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δύο αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενός εμπορικού σήματος. Η Cellock έχει αναπτύξει όλες τις τρέχουσες τεχνολογίες και τα πρωτότυπα στο εσωτερικό της εταιρείας και κατέχει όλη την πνευματική ιδιοκτησία..

XR4ED Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X