Skip links

Λίγα λόγια για μας

Καλωσήρθατε στο Κ.Δ.Β.Μ. Καινοτομία

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108 και είναι Επιπέδου 2, δηλαδή προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.

Σκοπός μας είναι

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. Καινοτομία

απευθύνεται σε

Νέους

Η Καινοτομία προσαρμοσμένη καλά στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής στηρίζει τα νέα άτομα βοηθώντας τα στην ανέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά εργασίας μέσω της εξ ολοκλήρου κάλυψης των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Η εταιρεία μας μεριμνά για την παροχή εκπαιδεύσεων και ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες του κοινωνικού συνόλου. Στόχος μας η ενεργός συμμετοχή και η ένταξη τους στον κοινωνικό γίγνεσθαι με την εξάλειψη της περιθωριοποίησης τους και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Επιχειρήσεις

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των εταιριών με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και πάντοτε σε συνάρτηση με τις εργασιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της αγοράς.

Η συνάντηση είναι η έναρξη.
Να μένουμε μαζί είναι πρόοδος.
Να δουλεύουμε μαζί είναι επιτυχία.

“Henry Ford”
Τριανταφύλλου Μιχάλης

Τριανταφύλλου Μιχάλης

Είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Κατερίνα Μιχαλέ, Διαχειρίστρια Έργων

Κατερίνα Μιχαλέ, Διαχειρίστρια Έργων

Η Κατερίνα σπούδασε Νομική στην Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ασχολείται με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στον τομέα της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αθηνά Παπανδρέου, Διαχειρίστρια Έργων

Αθηνά Παπανδρέου, Διαχειρίστρια Έργων

Έχει πτυχίο Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτικής από το Edge Hill University και Μεταπτυχιακό στην Δια Βίου Μάθηση. Έχει εμπειρία στη διδασκαλία σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα δια βίου μάθησης στην Αγγλία και την Ελλάδα. Υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ισότητας και του πολιτισμού.
Μαρία Παπαδοπούλου, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Μαρία Παπαδοπούλου, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Η Μαρία είναι απόφοιτη από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ και έχει εξειδίκευση στην Ψυχική Υγεία. Εργάζεται στον τομέα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φέρνοντας εμπειρία και γνώση από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών.
Στέργιος Σαμαράς, Διαχειριστής Έργων

Στέργιος Σαμαράς, Διαχειριστής Έργων

Ο Στέργιος Σαμαράς σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση Γλωσσολογία, και εξειδικεύτηκε στο σχεδιασμό μαθήματος και στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Επίσης, απασχολήθηκε ως καθηγητής ελληνικής γλώσσας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ασχολήθηκε, ακόμη, με την επιμέλεια ακαδημαϊκών κειμένων και λογοτεχνικών βιβλίων.
Κυριακή Τσιαντού, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Κυριακή Τσιαντού, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Η Κυριακή σπούδασε Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παράλληλα, είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων ενώ ασχολείται εθελοντικά και με την εμψύχωση παιδιών με αναπηρίες. Ανήκει στο δίκτυο των Charter Ambassadors of Youth Working on Municipal Level και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία και εργάζεται.
Βικτώρια Μίζβα, Διαχειρίστρια Εθνικών Προγραμμάτων

Βικτώρια Μίζβα, Διαχειρίστρια Εθνικών Προγραμμάτων

Η Βικτώρια είναι απόφοιτη της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας με πολυετή εμπειρία στον τομέα της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Έχει προϋπηρεσία ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2001, 27701:2019 και 27001:2013 με εξειδίκευση στη διαχείριση και υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων στον τομέα της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Πιστοποίησης.
Αντιγόνη Τσόκου, Υπεύθυνη Τηλεκατάρτισης

Αντιγόνη Τσόκου, Υπεύθυνη Τηλεκατάρτισης

Η Αντιγόνη είναι απόφοιτος του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει εξειδίκευση στο Marketing. Διαθέτει εμπειρία στην εξ αποστάσεως τηλεκατάρτιση και στην διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι εκπαιδευτές μας

Δήμητρα Καφφέ

Δήμητρα Καφφέ

Η Δήμητρα Καφφέ είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος και πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ με εξειδίκευση στις θεματικές ενότητες της Διαχείρισης υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, επικινδύνων αποβλήτων, της Ανακύκλωσης– κομποστοποίησης , της Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, Τεχνολογίες/μέθοδοι αποκατάστασης περιβάλλοντος, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Κυκλική οικονομία.
Ευάγγελος Τσόγκας

Ευάγγελος Τσόγκας

Ο Βαγγέλης Τσόγκας είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στις θεματικές Τεχνολόγος Μηχανολόγος, Επιθεωρητής ασφάλειας-υγείας, δημόσιας υγείας & περιβάλλοντος, ενώ ανήκει στο Διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).
Άννα Χαλιμούρδα

Άννα Χαλιμούρδα

Η Άννα Χαλιμούρδα είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Το 2015 πιστοποιήθηκε (ΕΟΠΠΕΠ) ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στον τομέα της Πληροφορικής. Έως σήμερα ασχολείται με την κατάρτιση σε αντικείμενα υπολογιστών και συγκεκριμένα στις Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ.
Δημήτρης Χαϊδάς

Δημήτρης Χαϊδάς

Ο Δημήτρης Χαϊδάς είναι βιομηχανικός σχεδιαστής, υποψήφιος διδάκτωρ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις σε διεθνείς σχεδιαστικούς διαγωνισμούς.
Κυριακή Χατζηπαναγιώτου

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου

Η Κυριακή Χατζηπαναγιώτου είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία στην μη τυπική μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ακόμα έχει εξειδίκευση στον Αυτοματισμό και Συστήματα ελέγχου, στο Σχεδιασμό Ιστοσελίδων και στο Project Manager.
Δημήτριος Φουνταρλής

Δημήτριος Φουνταρλής

Ο Φουνταρλής Δημήτριος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ, ΕΦΕΤ, ΟΑΕΔ -ΛΑΕΚ, ΙΕΠ, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) και διαθέτει εκτενή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων με εισηγήσεις σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.
Λάζαρος Τσιτλαϊδης

Λάζαρος Τσιτλαϊδης

Πιστοποιημένος Project Manager, με σπουδές στην Πληροφορική (Γερμανία) μεταπτυχιακά σε Logistics και Master of Business Administration και 20-η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το 2008.

Ας συνεργαστούμε

Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης με ουσιαστικό αντίκτυπο!

Κατέβασε το PIF μας
Επικοινώνησε μαζί μας
X