Skip links

Λίγα λόγια για μας

Καλωσήρθατε στο Κ.Δ.Β.Μ. Καινοτομία

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108 και είναι Επιπέδου 2, δηλαδή προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους. Αυτό δημιουργεί την ικανότητα, για την άμεση και πλήρη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι η υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων, όπως εκπόνηση ερευνών, εκπόνηση βοηθημάτων και σημειώσεων, παροχή συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες ενώ η προώθηση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων που ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί βασικό μας στόχο.

Σκοπός μας είναι

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. Καινοτομία

απευθύνεται σε

Νέους

Η Καινοτομία προσαρμοσμένη καλά στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής στηρίζει τα νέα άτομα βοηθώντας τα στην ανέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά εργασίας μέσω της εξ ολοκλήρου κάλυψης των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Η εταιρεία μας μεριμνά για την παροχή εκπαιδεύσεων και ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες του κοινωνικού συνόλου. Στόχος μας η ενεργός συμμετοχή και η ένταξη τους στον κοινωνικό γίγνεσθαι με την εξάλειψη της περιθωριοποίησης τους και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Επιχειρήσεις

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των εταιριών με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και πάντοτε σε συνάρτηση με τις εργασιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της αγοράς.

Η συνάντηση είναι η έναρξη.
Να μένουμε μαζί είναι πρόοδος.
Να δουλεύουμε μαζί είναι επιτυχία.

“Henry Ford”
Τριανταφύλλου Μιχάλης

Τριανταφύλλου Μιχάλης

Είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Κατερίνα Μιχαλέ, Διαχειρίστρια Έργων

Κατερίνα Μιχαλέ, Διαχειρίστρια Έργων

Η Κατερίνα σπούδασε Νομική στην Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ασχολείται με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στον τομέα της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Μερόπη Κουτσουνάκη, Διαχειρίστρια Έργων

Μερόπη Κουτσουνάκη, Διαχειρίστρια Έργων

Η Μερόπη είναι απόφοιτος της Κλασικής Φιλολογίας του ΑΠΘ και έχει εξειδίκευση στη Γλωσσική Εκπαίδευση Προσφύγων και Μεταναστών. Έχει λάβει επιμόρφωση σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εργάζεται στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.
Αθηνά Παπανδρέου, Διαχειρίστρια Έργων

Αθηνά Παπανδρέου, Διαχειρίστρια Έργων

Έχει πτυχίο Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτικής από το Edge Hill University και Μεταπτυχιακό στην Δια Βίου Μάθηση. Έχει εμπειρία στη διδασκαλία σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα δια βίου μάθησης στην Αγγλία και την Ελλάδα. Υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ισότητας και του πολιτισμού.
Μαρία Παπαδοπούλου, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Μαρία Παπαδοπούλου, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Η Μαρία είναι απόφοιτη από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ και έχει εξειδίκευση στην Ψυχική Υγεία. Εργάζεται στον τομέα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φέρνοντας εμπειρία και γνώση από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών.
Στέργιος Σαμαράς, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Στέργιος Σαμαράς, Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Ο Στέργιος Σαμαράς σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση Γλωσσολογία, και εξειδικεύτηκε στο σχεδιασμό μαθήματος και στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Επίσης, απασχολήθηκε ως καθηγητής ελληνικής γλώσσας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ασχολήθηκε, ακόμη, με την επιμέλεια ακαδημαϊκών κειμένων και λογοτεχνικών βιβλίων.
Βικτώρια Μίζβα, Διαχειρίστρια Εθνικών Προγραμμάτων

Βικτώρια Μίζβα, Διαχειρίστρια Εθνικών Προγραμμάτων

Η Βικτώρια είναι απόφοιτη της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας με πολυετή εμπειρία στον τομέα της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Έχει προϋπηρεσία ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2001, 27701:2019 και 27001:2013 με εξειδίκευση στη διαχείριση και υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων στον τομέα της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Πιστοποίησης.

Ας συνεργαστούμε

Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης με ουσιαστικό αντίκτυπο!

Κατέβασε το PIF μας
Επικοινώνησε μαζί μας
X