Skip links

ARTEMIS preventing sexuAl haRassmenT & abusE aMong prImary school Students

ARTEMIS preventing sexuAl haRassmenT & abusE aMong prImary school Students

Διάρκεια Έργου

01/11/2023 – 31/10/2025

Κωδικός Έργου

2023-1-FR01-KA220-SCH-000152428

Περιγραφή Έργου

Το ARTEMIS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus διάρκειας 24 μηνών, το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το δύσκολο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης ανάμεσα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Οι εταίροι συνειδητοποίησαν ότι αν και πρόκειται για ένα φαινόμενο με αυξανόμενους δείκτες, δεν υπάρχει αρκετή έρευνα και καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών στις τάξεις.  Η σύμπραξη αποφάσισε ότι η δημιουργία και οι προσφορά των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης στους δασκάλους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση του φαινομένου αφού τα παιδιά πολλές φορές περνούν περισσότερο χρόνο στο σχολείο με τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την οικογένεια.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

  • Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται οι μαθητές
  • Το προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  • Να ενισχυθεί η κατανόηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ποικιλομορφία των φύλων και του αντίκτυπου του φύλου
    στη σεξουαλική παρενόχληση μεταξύ συνομηλίκων στο δημοτικό σχολείο
  • Να βελτιωθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση συμπεριφορών σεξουαλικής παρενόχλησης ανάμεσα σε συμμαθητές στην τάξη
  • Να αυξηθεί η διεπιστημονική συνεργασία των συμμετεχόντων οργανισμών
  • Να αυξηθεί η προβολή του έργου και να πολλαπλασιαστούν ο αντίκτυπος, τα βασικά μηνύματα και τα αποτελέσματά του έργου

ARTEMIS Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

ARTEMIS Ενημερώσεις

Διακρατική συνάντηση εταίρων για το ευρωπαϊκό έργο MINDful στο Παρίσι!

Διακρατική συνάντηση εταίρων για το ευρωπαϊκό έργο MINDful στο Παρίσι!

Στη ζωντανή πόλη του Παρισιού, μια ομάδα από ενθουσιώδεις εταίρους συναντήθηκε για πρώτη φορά! Το κοινό τους όραμα, περιλαμβάνει την ενίσχυση της συμπερίληψης στους Ευρωπαϊκούς χώρους λιανικής πώλησης. Αυτό το συνεργατικό έργο επιδιώκει να παρέχει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης για τους εμπόρους λιανικής πώλησης, με έμφαση στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία. Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν [...]
Όλα τα νέα του ARTEMIS
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

ARTEMIS

Αποτελέσματα Έργου

Θα δημιουργηθεί, ένας ενημερωμένος οδηγός προκειμένου να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τους  εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τη σεξουαλική παρενόχληση μεταξύ συνομηλίκων. Ο οδηγός θα βασιστεί στην Παγκόσμια Καθοδήγηση της UNICEF του 2016 για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου που σχετίζεται με το σχολείο με στόχο να ενισχύσει το υπάρχον υλικό εστιάζοντας ειδικά στη σεξουαλική παρενόχληση μεταξύ συνομηλίκων στα δημοτικά σχολεία. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: θεωρία, επιπτώσεις, τύποι.

Θα δημιουργηθούν δύο ταινίες 3D διάρκειας 5 λεπτών έκαστη. Οι ταινίες animation αποτελούν ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο, συνδυάζοντας ηχητικά μηνύματα με προσαρμοσμένες οπτικές ενδείξεις και γραφικά, επομένως εξυπηρετήσει τις δύο λειτουργίες να εξηγούν σύνθετες έννοιες και να προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι ταινίες μικρού μήκους θα συνοδεύονται από ένα ηλεκτρονικό έγγραφο 10 σελίδων με πρόσθετες σημειώσεις για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν το θέμα των ταινιών μικρού μήκους.

Σύντομο Δελτίο Πολιτικής το οποίο θα υποστηρίζει τα οφέλη από την ενσωμάτωση του υλικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ARTEMIS στα μαθησιακά αντικείμενα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

H Σύμπραξη

collège Joseph Lagrosillière – συντονιστής εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Collège Joseph Lagrosillière (CJL) είναι ένα γυμνάσιο που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μαρτινίκας, ενός υπερπόντιου γαλλικού νησιού. Αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει δεσμευτεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη γενική εκπαίδευση στους μαθητές των τάξεων 7 έως 10 με την πρόσθετη εστίαση στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η σχολική κοινότητα είναι βαθιά προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του σχολικού εκφοβισμού μέσω της συμμετοχής στο εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα pHARe.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO – έταιρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Ο οργανισμός UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα ιταλικά πανεπιστήμια. Με περίπου 70.500 φοιτητές, 3.650 ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και 1.800 μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές και με 120 κτίρια σε διάφορες περιοχές του Τορίνο και σε καίρια σημεία του Πιεμόντε, το Πανεπιστήμιο του Τορίνο μπορεί να θεωρηθεί ως «πόλη μέσα στην πόλη», προωθώντας τον πολιτισμό και δημιουργώντας έρευνα, καινοτομία, κατάρτιση και απασχόληση. Διοργανώνει μαθήματα σε όλες τις περιοχές της πόλης. Προσφέρει πάνω από 150 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και έχει αξιόλογη ερευνητική παράδοση. Τα ερευνητικά του κέντρα στην ιατρική διάγνωση, τη βιοανίχνευση και τη νανοτεχνολογία συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων. Το UniTo συμμετέχει ενεργά σε διεθνές επίπεδο μέσω της συμμετοχής του σε διεθνή προγράμματα.

KAINOTOMIA & ΣΙΑ ΕΕ – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (Κε.Δι.Βι.Μ) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

Agrupamento de Escolas de Idães – εταίρος, Πορτογαλία

Περισσότερες πληροφορίες
Ο οργανισμός Agrupamento de Escolas de Idães, είναι ένα δημόσιο σχολείο που βρίσκεται κοντά στο Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία. Αποτελείτε από επτά κτίρια. Το σχολείο προσφέρει εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το προσωπικό του που αποτελείται από 50 υπαλλήλους και 114 εκπαιδευτικούς. Το σχολείο έχει προσκληθεί να μοιραστεί την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές του σε διάφορα προγράμματα Erasmus. Από τον Ιανουάριο του 2023, το σχολείο έχει πιστοποιηθεί ως σχολείο Erasmus+ μέχρι το τέλος του 2027 και αποτελεί μέρος μιας θεματικής κοινοπραξίας με δύο άλλα σχολεία στην Πορτογαλία – το ένα κοντά στη Λισαβόνα και το άλλο στο Algarve.

Agrupamento de Escolas do Barreiro – εταίρος, Πορτογαλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το AEB είναι ένα σύμπλεγμα δημόσιων σχολείων στο Barreiro της Πορτογαλίας, το οποίο περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, καθώς και ένα
κέντρο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που ονομάζεται CFECBM, το οποίο ενσωματώνει 13 σχολικά συγκροτήματα. Το AEB διαθέτει σύγχρονες υποδομές, όπως αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολείς και ένα Future Classroom Lab που υποστηρίζει ευρωπαϊκά προγράμματα. Η AEB έχει αποκτήσει αναγνώριση ως ίδρυμα αναφοράς σε ευρωπαϊκά έργα, κάνοντας σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης. Το AEB είναι ένα σχολείο που έχει δεσμευτεί να προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αειφορία μεταξύ των μαθητών του.

Associacio Programes Educatius Open Europe – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το OpenEurope είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Reus (Ισπανία). Είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει ευκαιρίες άτυπης και μη τυπικής μάθησης σε ενήλικες και νέους, σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και σε ενήλικες και τους βοηθάει να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ένωση δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους της διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικής κατάστασης και εθνικής καταγωγής, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι στον σύγχρονο κόσμο είναι δάσκαλοι και μαθητές ταυτόχρονα και όλοι μας είμαστε άμεσοι ή έμμεσοι συμμετέχοντες σε αυτή τη δια βίου διαδικασία. Όλα τα έργα και οι πρωτοβουλίες του οργανισμού έχουν ως στόχο να εμπλέξουν εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές και ολόκληρη την κοινότητα στην υλοποίηση έργων και προγράμματα που επιδιώκουν μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Το OpenEurope προσφέρει κατάρτιση σε διάφορους τομείς:εκπαίδευση ενηλίκων, σχολική εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ARTEMIS Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X