Skip links

EASY

EASY

Διάρκεια Έργου

01/11/2023 24 – 31/10/2025

Κωδικός Έργου

2023-1-IT03-KA220-YOU-000155214

Περιγραφή Έργου

Το Easy – Employability for AutiStic Youth, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Erasmus Plus με διάρκεια 24 μηνών που στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, των ατόμων με αναπηρία. Ύστερα από ενδελεχή έρευνα για την σχεδίαση του έργου, η σύμπραξη αντιλήφθηκε ότι το πρόβλημα της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία μαστίζει πολλές χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα σε χώρες όπως η Ιταλία και το Βέλγιο το 80% των ατόμων με αυτισμό είναι άνεργα, ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο ένα υψηλό ποσοστό 83,7% των ατόμων με αυτισμό καταδικάζονται σε ανεργία. Μέσω του έργου γίνεται προσπάθεια για παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων σε εκπαιδευτές που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, ώστε να καλλιεργηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες στους νέους με αυτισμό που θα τους υποστηρίξει στην εύρεση εργασίας στο μέλλον. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης και θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

  • Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας
  • Νέοι με αυτισμό
  • Το προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  • Βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων οργανισμών να υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα των ατόμων με αυτισμό
  • Ενίσχυση της κατανόησης από τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας των διαφορετικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων τους και ειδικά των ατόμων με αυτισμό
  • Αύξηση του επιπέδου απασχολησιμότητας των νέων με αυτισμό και βοήθειά τους να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό
  • Ανάδειξη της προβολής του έργου και πολλαπλασιασμός του αντίκτυπου, των βασικών μηνυμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου

EASY Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

EASY Ενημερώσεις

Όλα τα νέα του EASY
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

EASY

Αποτελέσματα Έργου

Κάθε κεφάλαιο του οδηγού θα έχει έκταση 5 σελίδων. Θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του αυτισμού, προσαρμοσμένα εργαλεία για την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό και πηγές για περαιτέρω ανάπτυξη. ο οδηγός θα έχει έκταση 30 σελίδες με 5 κεφάλαια και μια εισαγωγή 3 σελίδων για την διαδικασία αναζήτησης εργασίας με αυτισμό.

Το Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και είναι  προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νέων με αυτισμό. Περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, καθένα από τα οποία περιέχει 10 δραστηριότητες που εστιάζουν στην κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την αυτοδιαχείριση, την ομαδική εργασία και την επικοινωνία. Οι δεξιότητες αυτές επιλέχθηκαν με βάση εκτεταμένη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2020, η οποία τις προσδιορίζει ως τις πιο περιζήτητες δεξιότητες απασχολησιμότητας έως το 2025. Κάθε δραστηριότητα προσφέρει λεπτομερείς οδηγίες, απαιτούμενο υλικό και θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους μάθησης, ανταποκρινόμενη στις μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών με αυτισμό. Με περίπου 150 σελίδες, το βιβλίο εργασίας χρησιμεύει ως ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας στους νέους  με αυτισμό.

Ένας διαδικτυακός προσομοιωτής που θα βασίζεται σε ένα σενάριο στο χώρο εργασίας. Μέσω ερωτήσεων, οι νέοι με αυτισμό, θα μπορούν να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους στην αναζήτηση εργασίας και τις δεξιότητές τους στην απασχολησιμότητα.

Θα είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα χρησιμεύει ως πλατφόρμα ενημέρωσης και εύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης, κινητικότητας και ευκαιριών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ για νέους με αυτισμό. Αυτό θα επιτρέψει στους νέους να ενημερωθούν για τις διάφορες ευκαιρίες απασχόλησης που είναι προσβάσιμες σε αυτούς στην ΕΕ. Η εφαρμογή θα διαθέτει τις ακόλουθες καρτέλες: Αρχική σελίδα, Αναζήτηση, Ευκαιρίες, Προφίλ, Υποστήριξη από Ομοτίμους, Ρυθμίσεις και Βοήθεια.

H Σύμπραξη

LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI – συντονιστής εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το LUISS Guido Carli είναι ένα πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο διεθνώς για την αριστεία και την καινοτομία του στους τομείς της Διοίκησης και των Κοινωνικών Επιστημών. Διαθέτει τέσσερα τμήματα και τέσσερις σχολές που προσφέρουν διεθνή εκπαίδευση σε φοιτητές από όλες τις καταβολές. Ιδρύθηκε το 1986 και χρηματοδοτεί τον Σύλλογο Αποφοίτων LUISS (LAA) που υποστηρίζει την ενσωμάτωση των φοιτητών και διαχειρίζεται ένα δίκτυο πρώην φοιτητών και επαγγελματιών. Το πανεπιστήμιο παράγει έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες και διαθέτει το Παρατηρητήριο για το Φύλο & την Ένταξη και τη Δημοκρατία (OGID). Το πανεπιστήμιο LUISS Guido Carli μέσω της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων διαχειρίζεται διάφορες μαθησιακές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των ανθρώπινων πόρων και ειδικεύεται σε εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης.Τέλος προσφέρει μια θεμελιώδη συμβολή στην μεταφορά εξειδικευμένων ικανοτήτων τόσο σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού που εστιάζει σε νέους και ενήλικες με αυτισμό όσο και σε άτομα με επιληψία σχετικά με τις δεξιότητες για την κατάλληλη πρόσβαση στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων.

KAINOTOMIA & ΣΙΑ EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (Κε.Δι.Βι.Μ) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

AUTISME-EUROPE AISBL, – εταίρος, Βέλγιο

Περισσότερες πληροφορίες
Η Autism-Europe (AE) είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε το 1983 και αναγνωρίζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο. Η ΑΕ αποτελείται από σχεδόν 90 οργανώσεις-μέλη σε 40 χώρες (συμπεριλαμβανομένων 26 κρατών μελών) και εκπροσωπεί περίπου 7 εκατομμύρια άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους σε όλη την Ευρώπη. Οι αυτοσυνηγορούντες και οι οικογένειες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση. Η ΑΕ αναγνωρίζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως το βασικό δίκτυο εκπροσώπησης των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους στην Ευρώπη. Το έργο της ΑΕ βασίζεται στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CRPD). Οι κύριοι στόχοι της ΑΕ είναι οι εξής: Να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή και το σεβασμό των δικαιωμάτων και την αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία- να προωθεί μια προσέγγιση του αυτισμού που βασίζεται στα δικαιώματα και στα στοιχεία, συνεργαζόμενη με τα άτομα με αυτισμό, τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων- να ενθαρρύνει την έρευνα για τον αυτισμό, τις μελέτες επικράτησης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παρεμβάσεων που βασίζονται σε στοιχεία για τα παιδιά με αυτισμό, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης για τους ενήλικες- η Autism-Europe προωθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων συνηγορίας, ανάπτυξης ικανοτήτων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω της συμμετοχής της σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πράγματι, η πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στην Ενωμένη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

EFTOPIA LTD – εταίρος, Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες
Η Eftopia ενισχύει στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε άτομα και οικογένειες ατόμων με αυτισμό στην Κύπρο. Μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, των εργαλείων, της ευαισθητοποίησης και της ελπίδας, η Eftopia αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας του αυτισμού. Η δέσμευσή τους περιλαμβάνει τη συνηγορία για αλλαγές πολιτικής, την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, την προώθηση της έρευνας και την προώθηση της κατανόησης και της συμπόνιας. Η πρόσφατη εστίαση της Eftopia είναι η δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης για άτομα με αυτισμό, γεγονός που αποδεικνύεται μέσω πρωτοβουλιών όπως το Spectrum Fair στη Λεμεσό, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της αγοράς εργασίας και των ατόμων με αυτισμό.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – έταιρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
H CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνεργαζόμενοι εταίροι. Η CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης ατόμων σε διάφορα στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και μεταξύ εκείνων που ήδη λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, η CWEP διαθέτει ικανότητες στον τομέα της πληροφορικής και εμπειρία στη δημιουργία διαφόρων λύσεων πληροφορικής: ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακές εφαρμογές. H CWEP ασχολείται επίσης με την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων και την παροχή λύσεων αξιολόγησης για την καλύτερη αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν σε γνώσεις σε τομείς με χαμηλή εξειδίκευση και σε ευαίσθητους τομείς.

EASY Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X