Skip links

FAMET

FAMET

Διάρκεια Έργου

01/09/2019-31/08/2021

Κωδικός Έργου

2019-1-DK01-KA204-060186

Περιγραφή Έργου

Το έργο FAMET στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες των μεταναστών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ενθαρρύνει το επιχειρηματικό πνεύμα των μεταναστών μέσω διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψιν το ανθρώπινο δυναμικό προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας ως παράμετρος για οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Το έργο έχει ως ομάδα στόχο τους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν περιθωριοποιηθεί ή κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης κοινωνίας που αποτελείται από ενεργά μέλη τα οποία προωθούν την δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Η ολοκληρωμένη κατάρτιση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων θα προσφέρει αύξηση της παραγωγικότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Καθώς οι προσφυγικές και μεταναστευτικές εισροές αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς, οι κοινωνίες μεταβάλλονται διαρκώς και τείνουν να περιθωριοποιούν τους ανθρώπους με ελλιπή ή καθόλου κατάρτιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής οπτικής καθώς και η ενίσχυση των ατόμων με περισσότερες δεξιότητες για την αγορά εργασίας, προκειμένου να μην αποκλειστούν.Το έργο FAMET προσδοκά να αναπτύξει εξατομικευμένη κατάρτιση, τόσο για όσους έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση όσο και για εκείνους που δεν έχουν.Επιπλέον , στοχεύει να εξοπλίσει με τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια και όσους φιλοδοξούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση αλλά και όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα και είναι σε κρίσιμο στάδιο. Το έργο στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εξειδικευμένο εργαλείο , απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

FAMET Πνευματικά αποτελέσματα

Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα (ΙΟ1) του έργου στοχεύει στην περιγραφή της τεχνολογικής κατάστασης καθώς και τις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών. Θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής μελέτη σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας για μετανάστες ή/και πρόσφυγες καθώς και για τις ανάγκες που έχουν όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση και παλεύουν για να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τη; αλλά και για να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα ή μελλοντικά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε αυτήν τους την προσπάθεια. Το ΙΟ1 θα αποτελέσει τη βάση για τα επερχόμενα πνευματικά αποτελέσματα του έργου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του έργου στοχεύει στο να εντοπίσει τις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή την έχουν ήδη αρχίσει εντός της προηγούμενης τριετίας. Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου (ΙΟ2) θα είναι εξατομικευμένο στον χρήστη, ως προς τις επιδιώξεις, τα ενδιαφέροντα αλλά και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Θα προσφέρεται η δυνατότητα μάθησης part-time πριν την έναρξη της εκπαίδευσης .
Κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι η εξατομίκευση και προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Η Εργαλειοθήκη Καριέρας θα έχει διπλή υπόσταση. Θα στοχεύει στην προώθηση της συμβουλευτικής από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι θα ενδυναμώνουν, θα κατευθύνουν και θα παρακινούν τους νέους επιχειρηματίες (πρόσφυγες/μετανάστες) σχετικά με την μέλλουσα επιχειρηματική καριέρα τους. Το τρίτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου (Career Κit) θα δημιουργηθεί μέσα από την διαδικασία καθοδήγησης από τους έμπειρους επιχειρηματίες στους ανερχόμενους. Το Career Kit θα προσφέρει πρακτικές οδηγίες και στοιχεία υποστήριξης, ενώ ο διαδραστικός του χαρακτήρας θα το καθιστά ακόμη πιο αποτελεσματικό.
Τέλος , θα προσφέρεται και σε μορφή pdf .

To online Κοινωνικό Εργαλείο θα είναι το τελευταίο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου (IO4).Θα αποτελέσει μια εικονική, διαδραστική πλατφόρμα η οποία θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο όλα τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου, αλλά θα προσφέρει και πηγή συμβουλευτικής ανά πάσα στιγμή. Η δομή της θα είναι φιλική προς τον χρήστη και θα εξασφαλίζει την εύκολη περιήγηση του.
To online κοινωνικό εργαλείο θα αποτελέσει σύμμαχο του εκπαιδευόμενου, καθώς θα τον βοηθήσει μέσα από τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα των πνευματικών αποτελεσμάτων, να πιστοποιήσει ευκολότερα τις γνώσεις του.

Η Σύμπραξη

Πανεπιστήμιο του Aalborg -applicant, Κοπεγχάγη, Δανία

περισσότερα
Το Πανεπιστήμιο του Aalborg University (AAU) ιδρύθηκε το 1974. Προσφέρει μαθήματα σε Εκπαίδευση και έρευνα σ τομείς όπως φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες και επιστήμες στον τομέα της υγείας. Το 13% των φοιτητών του είναι από ηπείρους όπως η Αμερική, η Αυστραλία, η Ασία και η Αφρική.
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Κέντρο Επικοινωνίας (www.cmi.aau.dk) το οποίο ανήκει στο τμήμα Ηλεκτρονικών Σπουδών και έχει έδρα την Κοπεγχάγη. Διαθέτει επιστημονικό προσωπικό 13 ατόμων και 17 διδάκτορες PhD.
Το Πανεπιστήμιο του Aalborg χαρακτηρίζεται από την ειδίκευση του στην Εκμάθηση Βασισμένη στην Επίλυση Προβλημάτων (Problem Based Learning, PBL). Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς και η UNESCO έχει τοποθετήσει την μοναδική έδρα της στην Δανία εκεί. Το Κέντρο Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Aalborg έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έργα Erasmus+. Το τρέχον ERASMUS+ έργο συμπεριλαμβάνει το Active Digital Learning Environments In Schools (ADLES), DCLead και το PWs@PhDs. Το Πανεπιστήμιο υλοποιεί πάνω από 1000 διεθνείς συνεργασίες και στοχεύεισ την προώθηση της έρευνας και της κινητηκότητας τόσο σε επίπεδο φοιτητών όσο και προσωπικού. Το τμήμα έρευνας αποτελεί μέλος του έργου EU Interreg και κάποιον ακόμη Erasmus+ έργων όπως το FP7, CIP και Horizon 2020.

Crossing Borders-partner, Κοπεγχάγη, Δανία

περισσότερα
H Crossing Borders (CB) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Το όραμα του CB είναι ένας κόσμος ειρηνικός, στον οποίο γιορτάζεται η ποικιλομορφία. Η αποστολή είναι να δημιουργηθεί χώρος διαλόγου προς έναν τέτοιο κόσμο και να οικοδομηθεί η ικανότητα των νέων, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης και οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζουν μαζί με ίσους όρους. Το Crossing Borders ξεκίνησε ως σχέδιο το 1999 στη Δανία για να υποστηρίξει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των κομμάτων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε ανταπόκριση των αυξημένων δραστηριοτήτων και απαιτήσεων για την έννοια και τις υπηρεσίες της CB, μετατράπηκε το 2004 σε δυναμική οργάνωση με δραστηριότητες στη Δανία και στο εξωτερικό.

EURO-NET -partner, Ποτένζα, Ιταλία

περισσότερα
Το EURO-NET είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος αποτελεί μέλος σε ένα δίκτυο 58 διεθνών συνεργατών (εκ των οποίων οι 5 είναι μέλη ευρωπαϊκών δικτύων: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT, EBN-EUROPEAN BUSINESS, INNOVATION CENTRE NETWORK).
Το EURO-NET αποτελεί κέντρο πληροφόρησης και υλοποίησης έργων, οργανισμό εκπαίδευσης και διαμεσολαβητή για διασυνοριακές ανταλλαγές. Επιπλέον διαθέτει τμήμα έρευνας και μελέτης και συμβουλευτικής.
Έχει υλοποιήσει 410 Ευρωπαϊκά έργα, ειδικότερα σε έργα Νεολαίας,Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Culture, Creative Europe, Erasmus Plus(KA1, KA2 and KA3), Representation in Italy of E.C., European Youth Foundation, Council of Europe,
etc..

Κ.Δ.Β.Μ. KAINOTOMIA – partner,Λάρισα,Ελλάδα

περισσότερα
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό».

Danmar Computers – partner, Rszezow, Πολωνία

περισσότερα
Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων.

MARKEUT SKILLS (MEUS)- partner, Picassent Βαλένθια, Ισπανία

περισσότερα
Η MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει στη Βαλένθια, Ισπανία, με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες του στόχου και της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών έργων, προσφέροντας αξιολόγηση και κατάρτιση στους επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας τους να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιτυχημένοι στις πρωτοβουλίες τους.

FAMET Επισυναπτόμενα

Πνευματικά αποτελέσματα

Ενημερωτικά δελτία

Newsletter

FAMET Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

FAMET Ενημερώσεις

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση για το έργο FAMET

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση για το έργο FAMET

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η δεύτερη διακρατική συνάντηση για το έργο "FAMET: Fostering Adult Migrant Entrepreneurial Training and Qualification" ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των εταίρων-οργανισμών της σύμπραξης και πιο συγκεκριμένα:  Πανεπιστήμιο του Aalborg (Δανία),  Crossing Borders (Δανία), EURO-NET (Ιταλία), Danmar Computers [...]
Όλα τα νέα του FAMET
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα
X