Skip links

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών»

Τη Δημόσια Προσκληση Νο 7/2017 ,για το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

 

Συγκεκριμένα, καλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης. Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 µε καταληκτική ηµεροµηνία την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

 

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :
1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών» (ΚΥΑ 35451/701/01-08-2016 ΦΕΚ2426/Β/5-8-2016) ή το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8-2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το ΚΠΑ 2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν.
2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
4. Να είναι ηλικίας 25-29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις.

 

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 € και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 12-7-2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 1-8- 2017 και ώρα 15:00.

Κατεβάστε την δημόσια πρόσκληση για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

X