Skip links

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, έτσι όπως διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις των παρακάτω διεθνών προτύπων της σχετικής νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς.

 • ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας»
 • ISO 27001:2013 «Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών»
 • ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας»
 • ISO 21001:2018 «Σύστημα Διαχείρισης Οργανισμών Εκπαίδευσης»
 • ISO 29993:2017 «Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης»
 • ISO 37001:2017, «Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση κατά της Δωροδοκίας»

Η κεντρική ιδέα της Εταιρίας είναι να συνεισφέρει, μέσω των δραστηριοτήτων της – τη μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την επιστημονική μελέτη, την προώθηση διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών – στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα φέρουν την αναβάθμιση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της πατρίδας μας.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού τομέα, προσφέροντας σύγχρονες ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, επενδύει στην επιστημονική έρευνα, προωθώντας καινοτόμες λύσεις και μεθόδους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Επιπλέον, η Εταιρία ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς, διευρύνοντας τους ορίζοντες και τις προοπτικές της χώρας μας μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της από κοινού ανάπτυξης πρωτοβουλιών.

Με αυτές τις ενέργειες, στοχεύουμε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της οικονομικής ευημερίας και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη συνολική ανάπτυξη και ευημερία του τόπου μας.

Για το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, η ποιότητα χαρακτηρίζεται από την άριστη εξυπηρέτηση και την επίτευξη υψηλού επιπέδου ικανοποίησης στους πελάτες. Η ασφάλεια πληροφοριών αφορά τη διασφάλιση των πληροφοριακών πόρων με αποτελεσματικό τρόπο. Η ιδιωτικότητα συνδέεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητά τους. Η επιχειρησιακή συνέχεια αναφέρεται στην ικανότητα του οργανισμού να συνεχίζει την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε προκαθορισμένα επίπεδα, ακόμα και μετά από ένα απρόβλεπτο γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διακοπή, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

Στόχοι του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος είναι:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 • Αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
 • Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και πόρων που να υποστηρίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Αξιολόγηση και αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης στις εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας και της πολυμορφίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Προώθηση της συνεργασίας και της συνεργατικής μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και της τεχνολογικής πρόοδου.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών.
 • Προώθηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της γλωσσικής και πολιτιστικής κατανόησης μεταξύ των εκπαιδευόμενων.
 • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας ενσωματώνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων και μέτρων για την ανάδειξη και την υποστήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση.
 • Η σύνδεση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
 • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Η συνεχής παρακολούθηση, η αξιολόγηση και έλεγχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή τους στους αποδέκτες τους.
 • Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων.

 

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσω των βασικών διαδικασιών του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Συνεχής αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήματος, μέσω ετήσιων ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση και εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Τεκμηρίωση και ανάλυση των αιτίων προβλημάτων και αδυναμιών, για την εφαρμογή απαραίτητων διορθωτικών και προληπτικών μέτρων.
 • Αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών, ανίχνευση και αντιμετώπιση των απειλών, εκμετάλλευση των ευκαιριών.
 • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων προσωπικού σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια.
 • Καθορισμός σαφών απαιτήσεων για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, επιχειρήσεις και κοινότητες και παροχή υπηρεσιών που τις αντικατοπτρίζουν.
 • Διεξαγωγή ασκήσεων για τη δοκιμή των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Τεκμηρίωση και συνεχής μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων από τα παρεχόμενα προγράμματα.
 • Εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για αποτελεσματική λειτουργία.
 • Μακροπρόθεσμη συνεργασία με προμηθευτές και συνεργάτες και συνεχής παρακολούθηση της απόδοσής τους.

Η πλήρης εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο στόχο την ενσωμάτωση της απαραίτητης συνειδητοποίησης για τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του συστήματος.

Όλες οι υποθέσεις σχετικά με το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα ανατίθενται στον Υπεύθυνο ΕΔΣ (ΥΕΔΣ), ο οποίος διορίζεται από τη Διοίκηση και διαθέτει την ευθύνη, την αρμοδιότητα και την οργανωτική ανεξαρτησία για να διασφαλίζει τη λειτουργία και την τήρηση του ΕΔΣ σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27701:2019, , ISO 21001:2018, , ISO 29993:2017, ISO 37001:2017 και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Μπορείτε να ανατρέξετε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για την Πολιτική του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Μη Τυποποιημένης Εκπαίδευσης.

Όλα τα μέλη της ομάδας του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι εξοικειωμένα και εφαρμόζουν την τρέχουσα Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Πληροφοριών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η διοίκηση του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αναγνωρίζει τις απειλές δωροδοκίας και διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης με στόχο την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2017.

Στο πλαίσιο αυτού του Συστήματος, εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Η διοίκηση εν γένει απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκίας ή την αποδοχή της. Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους ισχύοντες νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία. Κινητοποιεί την συνεισφορά όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση κάθε πιθανής δωροδοκίας και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση των εργαζομένων αυτών. Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της δωροδοκίας. Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει επαρκώς το προσωπικό μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Έχει καθιερώσει ειδική Δομή για την Καταπολέμηση της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, υπό την αποκλειστική ευθύνη του Γενικού Διευθυντή και έχει την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να αναλύει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να λαμβάνει σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Σε περίπτωση δωροδοκίας ή παραβίασης των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και αναφέρονται τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές. Δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της δωροδοκίας που έχει θεσπίσει. Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας. Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια και Δημοτική Αρχή.

Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στο τηλέφωνο 2410 – 555590.

X