Skip links

MINDful – proMoting INclusivity in retail workspaces for People with Disabilities in rural EU areas

MINDful – proMoting INclusivity in retail workspaces for People with Disabilities in rural EU areas

Διάρκεια Έργου

01/10/2023 – 30/09/2025

Κωδικός Έργου

2023-1-FR01-KA220-VET-000151740

Περιγραφή Έργου

Το έργο MINDful είναι ένα 24μηνο έργο που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Έχει σχεδιαστεί με στόχο να ενισχύσει την εργασιακή συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Οι εταίροι του έργου ύστερα από εκτεταμένη έρευνα διαπίστωσαν ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολησιμότητας στην ΕΕ. Την ίδια στιγμή τα άτομα με αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με την ανεργία σε ένα επίσης υψηλό ποσοστό καθώς δεν έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε εργασιακά περιβάλλοντα και η  αγορά εργασίας δεν δύναται να κατανοήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι κατάσταση επιδεινώνεται στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και για τα άτομα με αναπηρία αλλά και για τους λιανεμπόρους. Το έργο MINDfull σχεδιάστηκε για να προσφέρει την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και τα εργαλεία, ώστε να ενθαρρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα Εμπορικά Επιμελητήρια, τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού εταιριών, υπεύθυνους καταστημάτων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές να εντάξουν ανθρώπους με αναπηρία στα εργασιακά τους περιβάλλοντα.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο MINDful έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες ομάδες στόχους, εστιάζοντας σε αυτές που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Άμεσες ομάδες-στόχοι

  • Έμποροι λιανικής πώλησης, συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντές και επόπτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου
  • Πάροχοι και εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που σχετίζονται με την κατάρτιση στον τομέα του λιανικού εμπορίου
  • Προσωπικό των εμπορικών επιμελητηρίων και των επιχειρηματικών ενώσεων

Έμμεση ομάδα-στόχος

  • Άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης ή με σωματική αναπηρία

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • Παροχή προγράμματος κατάρτισης σε εμπόρους λιανικής πώλησης που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ώστε να γίνουν συμπεριληπτικοί εργοδότες για τα άτομα με αναπηρία
  • Εξοπλισμός των παρόχων/εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα συμβάλλει στην κάλυψη του κενού απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία
  • Ευαισθητοποίηση των εμπορικών επιμελητηρίων για την συμπερίληψη στους χώρους εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου με σκοπό την προώθησή της και την προσαρμογή της προσέγγισης και των δράσεων για την υποστήριξη των εμπόρων λιανικής πώλησης για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία
  • Ενίσχυση της ευελιξίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης κατάλληλου για τη δημιουργία συνεργειών με άλλους εκαπιδευτικούς τομείς & τη συνεργασία εταίρων

MINDful Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

MINDful Ενημερώσεις

To 1o ενημερωτικό δελτίο του έργου MINDful είναι διαθέσιμο!

To 1o ενημερωτικό δελτίο του έργου MINDful είναι διαθέσιμο!

Ανακαλύψτε το έργο MINDful, μια συλλογική προσπάθεια που εκτείνεται στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία και έχει ως στόχο την προώθηση της συμπερίληψης σε περιβάλλοντα λιανικής πώλησης για άτομα με αναπηρία σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Μέσω καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης, στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε τους λιανοπωλητές ώστε να δημιουργήσουν ίσες ευκαιρίες για άτομα με προβλήματα [...]
Διακρατική συνάντηση εταίρων για το ευρωπαϊκό έργο MINDful στο Παρίσι!

Διακρατική συνάντηση εταίρων για το ευρωπαϊκό έργο MINDful στο Παρίσι!

Στη ζωντανή πόλη του Παρισιού, μια ομάδα από ενθουσιώδεις εταίρους συναντήθηκε για πρώτη φορά! Το κοινό τους όραμα, περιλαμβάνει την ενίσχυση της συμπερίληψης στους Ευρωπαϊκούς χώρους λιανικής πώλησης. Αυτό το συνεργατικό έργο επιδιώκει να παρέχει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης για τους εμπόρους λιανικής πώλησης, με έμφαση στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία. Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν [...]
Όλα τα νέα του MINDful
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

MINDful

Αποτελέσματα Έργου

Η MINDful Αναφορά Συμπερίληψης στο Λιανικό Εμπόριο είναι ένα ψηφιακό βιβλίο που περιέχει τις 3 εθνικές εκθέσεις που περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συμπερίληψης στον τομέα του λιανικού εμπορίου, τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις για την πρόσληψη και απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και πληροφορίες και προτάσεις για βελτιώσεις της συμπερίληψης στους χώρους εργασίας.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης MINDful είναι ένα σύνολο ενοτήτων με θέματα τη γενική εισαγωγή στις αναπηρίες, τη συμμετοχικότητα στη διαδικασία πρόσληψης και στη διευθέτηση και σήμανση του χώρου εργασίας, την σωστή συμπεριφορά, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική και νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και τις βέλτιστες πρακτικές/μελέτες περίπτωσης για τη συμπερίληψη στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Τα MINDful Storylines είναι ένα σύνολο σεναρίων προς επίλυση σχετικά με τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας του λιανικού εμπορίου, τα οποία βασίζονται στα θέματα του Προγράμματος Κατάρτισης MINDful.

Το MINDful Space είναι μια πλατφόρμα που περιέχει το Πρόγραμμα Κατάρτιση MINDful μαζί με ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης, τα MINDful Storylines καθώς και βίντεο για την ενθάρρυνση των εμπόρων λιανικής πώλησης ώστε να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία.

H Σύμπραξη

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse – συντονιστής εταίρος, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κρεζ (Chamber of Commerce and Industry of Creuse – CCI Creuse) δημιουργήθηκε το 1899 και είναι ένας δημόσιος φορέας που διοικείται από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων που εκλέγονται από τους ομότιμους τους για να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα 4500 επιχειρήσεων. Απασχολεί 20 άτομα. Το CCI Creuse αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, συμμετέχοντας σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις και τον σχεδιασμό της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Οι μέθοδοι διαχείρισης, οι δεξιότητες και οι πόροι του επιτρέπουν να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμβουλευτική και την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Επίσης προσφέρει ένα ευρύτατο, διαρκώς επικαιροποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της μαθητείας και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Ένας στόχος που επιδιώκει το CCI Creuse είναι η υποστήριξη της ένταξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, άτομα με αναπηρίες κ.λπ.) για την οικονομική και κοινωνική τους ανθεκτικότητα στις κοινότητές τους. Τη βιώσιμη ένταξη των ατόμων αυτών πραγματοποιεί μέσω της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων ένταξης.
Για το σκοπό αυτό, το CCI Creuse διαθέτει την τεχνογνωσία για να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών τους, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στην περιοχή του. Το CCI Creuse έχει την ικανότητα να οργανώνει μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια, έτσι ώστε οι γνώσεις του γεωγραφικού περιβάλλοντος να βοηθήσουν τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να αισθανθούν σε άνετα στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Γενικότερα, το CCI Creuse επιθυμεί να συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την καλύτερη υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και, γενικά, των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Solution: Solidarité & Inclusion – applicant partner, France

Περισσότερες πληροφορίες
Η Solution: Solidarité & Inclusion είναι μια ΜΚΟ με έδρα το Παρίσι που αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στόχος της ένωσης είναι να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη μεταξύ των νεότερων ενηλίκων, προτείνοντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την προώθηση της αμοιβαίας αποδοχής, την τόνωση των ανθρώπινων ενδιαφερόντων προσφέροντας οριζόντιες δραστηριότητες, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη διεύρυνση των οριζόντων και την ενίσχυση της δίκαιης δυναμικής μεταξύ πολιτισμών και γενεών. Η Solution λειτουργεί σε ένα πολυπολιτισμικό και κοινωνικά πολύπλοκο περιβάλλον: στο Παρίσι και τα προάστιά του υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες, των οποίων οι νεότεροι ενήλικες μπορεί να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς και κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Οι ομάδες αυτές αποκλείονται συχνά από τις προσφορές επιπλέον σπουδών, οι οποίες μπορούν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία. Η αποστολή της Solution είναι να προτείνει σε αυτούς τους ανθρώπους δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που φέρνουν κοντά διαφορετικά κοινά και να τονώσει, με αυτόν τον τρόπο, τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο, ενώ παράλληλα προωθεί την απόκτηση επικοινωνιακών και πρακτικών δεξιοτήτων, χρήσιμων για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

KAINOTOMIA & ΣΙΑ ΕΕ – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  (Κε.Δι.Βι.Μ) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

Σύλλογος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ) είναι η καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας και του επιχειρηματικού κόσμου στη Θεσσαλία και αποτελεί επίσης έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1957 στη Λάρισα και έχει μέλη επιχειρήσεις και κλάδους από διάφορους τομείς. Ο ΣΘΕΒ με την πολυετή εμπειρία του έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα μέλη του.
Ο ΣΘΕΒ στοχεύει βασικά στην ανάπτυξη με βάση ισχυρές μεθόδους παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Όσον αφορά τη STHEV, το κεντρικό μέσο για την ανάπτυξη αυτή είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η εταιρεία αποτελεί την καρδιά αυτού που ονομάζουμε ελεύθερη οικονομία της αγοράς και ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι υποχρέωση του Συνδέσμου να υπερασπιστεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και να παρακινήσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.

Asociación Valencia Inno Hub – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Valencia Inno Hub (Innohub) είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω δράσεων που υποστηρίζουν ένα καινοτόμο και δημιουργικό τεχνολογικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση σε μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και στην οικονομική και κοινωνική ένταξή τους. Το Innohub υποστηρίζει επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και άτομα από μειονεκτούσες ομάδες που αντιμετωπίζουν διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού. Σήμερα, το Innohub συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η ένωση έχει στενή συνεργασία με φορείς που υποστηρίζουν νέους και ενήλικες επιχειρηματίες από την περιοχή της Βαλένθια.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ – εταίρος, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μπανταχόθ (Cámara Badajoz) είναι ένας δημόσιος φορέας που ιδρύθηκε το 1886 με στόχο να εκπροσωπεί, να προωθεί και να υπερασπίζεται τα γενικά συμφέροντα της οικονομικής δομής στην περιοχή του, εκπορσωπώντας όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην επαρχία του. Το Cámara Badajoz αναπτύσσει τις ποικίλες δημόσιες-διοικητικές λειτουργίες και προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες σε εταιρείες οποιασδήποτε γεωγραφικής περιοχής που επιθυμούν άμεσα ή έμμεσα να ασκήσουν δραστηριότητες στην Ισπανία ή να συνεργαστούν με ισπανικές εταιρείες.

MINDful Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X