Skip links

RESCUE – Raise your voice against plastic

RESCUE – Raise your voice against plastic

Διάρκεια Έργου

01/12/2022 – 30/11/2024

Κωδικός Έργου

2022-1-AT01-KA220-YOU-000086418

Περιγραφή Έργου

Το έργο RESCUE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών. Το έργο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ευαισθητοποιήσει τους νέους σε θέματα περιβάλλοντος σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει η χρήση πλαστικού στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, προωθώντας πιο βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες και ενισχύοντας τις «πράσινες» πρωτοβουλίες.

Το έργο RESCUE στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συνεργατικής προσέγγισης της μάθησης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων, οργανισμών και συμμετεχόντων στο σύστημα εκπαίδευσης, εργασίας για τη νεολαία και κατάρτισης. Με την ευαισθητοποίηση μέσω θεωρητικών γνώσεων και συμμετοχικών δραστηριοτήτων, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει στάσεις και συμπεριφορές στους νέους σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης πλαστικού, παρέχοντας επίσης ερεθίσματα στους νέους για τη δημιουργία πράσινων πρωτοβουλιών (εκστρατεία) με αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Κύριες ομάδες-στόχοι

  • Νέοι (16-27 ετών)
  • Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας
  • Οργανώσεις νεολαίας

Έμμεση ομάδα-στόχος

  • Προσωπικό από τις οργανώσεις-εταίρους

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  • Ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
  • Προώθηση πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης πλαστικών για τους νέους, για την τόνωση της αλλαγής
  • Να οικοδομηθούν φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και στάσεις μεταξύ των νέων ανθρώπων
  • Να παράσχει στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας εργαλεία και μεθοδολογίες για τη μεταφορά γνώσεων στους νέους σχετικά με τη χρήση του πλαστικού και να τους παρακινήσει να αναλάβουν πρωτοβουλίες
  • Να συνδέσει τους νέους μέσω πράσινων εκστρατειών και να τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν, να συνεργαστούν, να προσφέρουν εθελοντική εργασία και να διαδώσουν τις εμπειρίες τους στους συνομηλίκους τους και στην κοινωνία
  • Να εξοπλίσει το προσωπικό των εταίρων με την τεχνογνωσία για την εφαρμογή πράσινων πρακτικών χωρίς πλαστικά μέσα στους οργανισμούς τους

RESCUE Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα

RESCUE Ενημερώσεις

Ποια είναι τα νέα ορόσημα στο έργο RESCUE;

Ποια είναι τα νέα ορόσημα στο έργο RESCUE;

Δεν πέρασε πολύς καιρός από την τελευταία ενημέρωση σας για το έργο RESCUE, όμως εμείς έχουμε ήδη έτοιμα αποτελέσματα τα οποία με ιδιαίτερη χαρά θα μοιραστούμε μαζί σας! Όπως ήδη ξέρετε, το RESCUE είναι ένα έργο Erasmus+ 24 μηνών που επιδιώκει την εκπαίδευση και την ευασθητοποίηση των νέων πάνω σε μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα με θεμελιώδη [...]
Raise your voice against Plastic – To 2o Newsletter του έργου RESCUE είναι πλέον διαθέσιμο.

Raise your voice against Plastic – To 2o Newsletter του έργου RESCUE είναι πλέον διαθέσιμο.

Το RESCUE, είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων ανθρώπων παρέχοντας τους γνώσεις και εργαλεία για να φέρουν την αλλαγή, παίρνοντας πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και την κοινωνία. Πότε ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε πλαστικό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης του πλαστικού στον άνθρωπο και στον πλανήτη; Πως μπορώ να απαλλαγώ από [...]
Όλα τα νέα του RESCUE
Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Δείτε τα Εθνικά μας Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

RESCUE

Αποτελέσματα Έργου

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με στόχο την ευαισθητοποίηση μέσω της θεωρίας και της πρακτικής σχετικά με τη χρήση πλαστικού και την παροχή στους νέους και στους επαγγελματίες της νεολαίας του θεωρητικού υπόβαθρου που θα τους εμπνεύσει και θα τους δώσει την τεχνογνωσία για να οικοδομήσουν μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά κατανάλωσης πλαστικού.

Ο οδηγός «Πώς να οργανώσετε μια πράσινη εκστρατεία» απευθύνεται στους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για το πώς μπορούν να εκπαιδεύσουν τους νέους να οργανώσουν, να οργανώσουν και να διαδώσουν μια περιβαλλοντική εκστρατεία κατά της χρήσης πλαστικού με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ο οδηγός θα είναι ένα διαδραστικό αρχείο pdf 40 σελίδων, το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρία, μεθοδολογίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης εκστρατείας.

Η εκστρατεία «Γίνε Πράσινος Πρεσβευτής» απευθυνόταν σε νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και περιελάμβανε δραστηριότητες τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των συμμετεχόντων. Η εκστρατεία αυτή θα χρησιμοποιήσει 5 διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσει διαφορετικές ομάδες-στόχους, ιδίως τους νέους: Facebook, Instagram και Youtube. Για την εκστρατεία θα δημιουργηθούν βίντεο, vidcasts, αναρτήσεις και ιστορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία και εθνικές πράσινες πρωτοβουλίες.

H Σύμπραξη

Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit – Συντονιστής εταίρος, Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες
Η Südwind εργάζεται στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με διάφορα ζητήματα επί 40 και πλέον χρόνια. Με έδρα τη Βιέννη και διαθέτοντας 7 περιφερειακά γραφεία στις επαρχίες (περίπου 50 άτομα προσωπικό) απευθύνεται σε τοπικούς φορείς σε όλη την Αυστρία. Η Südwind εφαρμόζει τη μοναδική διεθνή αναπτυξιακή εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει τόσο στη διδασκαλία και στην εργασία της για τη νεολαία, ιδίως στην «Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιθαγένεια», ενώ προωθεί την ευαισθητοποίηση και διοργανώνει καμπάνιες. Η Südwind είναι αφοσιωμένη στην περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και στην παγκόσμια δικαιοσύνη.

KAINOTOMIA & SIA EE – εταίρος, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες
Το «KAINOTOMIA» είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το «KAINOTOMIA» συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία «σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό.

Jugend- & Kulturprojekt e.V. – εταίρος, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες

Η Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 στη Δρέσδη και είναι αφιερωμένη στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και την Τέχνη. Είναι μια ομάδα διαχειριστών έργων, πολιτισμού και εκδηλώσεων, αποτελούμενη από κοινωνιολόγοι, ερευνητές, καλλιτέχνες, σχεδιαστές και κινηματογραφιστές που επιθυμούν να κάνουν τη Δρέσδη και άλλες πόλεις της Ευρώπης καλύτερες θέσεις για να ζουν, να μεγαλώνουν, να δημιουργούν και να συνυπάρχουν ειρηνικά. Στόχος είναι η σύλληψη και η υλοποίηση έργων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, προάγουν την ποικιλομορφία και την ένταξη και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή και τη συμμετοχή των πολιτών. Για την επίτευξη του στόχου τους, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στο χώρο και στο εξωτερικό, οι οποίες προωθούν τη διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία. Μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη των νέων (18+) και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, στην τόνωση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και στην τόνωση της δημιουργικότητάς τους μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης. Τα πεδία ενασχόλησης μας είναι: αυτο-ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία, διαχείριση έργων, επικοινωνία και δημιουργικότητα, αστική ανάπτυξη και εργασία για τη νεολαία. Στις περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έργα που εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο για ενεργό συμμετοχή και πολιτιστική ανταλλαγή.

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – εταίρος, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες
H CWEP εργάζεται στον τομέα της νεολαίας και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν ως συνεργαζόμενοι εταίροι. Η CWEP έχει εμπειρία στην οργάνωση σύνθετης υποστήριξης ατόμων σε διάφορα στάδια της ζωής τους, από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Προωθεί την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στο σχολείο, καθώς και μεταξύ εκείνων που ήδη λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, η CWEP διαθέτει ικανότητες στον τομέα της πληροφορικής και εμπειρία στη δημιουργία διαφόρων λύσεων πληροφορικής: ιστοσελίδες, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακές εφαρμογές. H CWEP ασχολείται επίσης με την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων και την παροχή λύσεων αξιολόγησης για την καλύτερη αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν σε γνώσεις σε τομείς με χαμηλή εξειδίκευση και σε ευαίσθητους τομείς.

Youth Europe Service – εταίρος, Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες
Η ένωση παρέχει μια σταθερή & υψηλής εξειδίκευσης δομή για τη διαχείριση, την υλοποίηση σεμιναρίων, συνεδρίων, μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, εργαστηρίων, κ.λπ. από διάφορες & πολλές δεξιότητες: η δομή της, με ένα σύστημα υψηλών ικανοτήτων, εξασφαλίζει μια πάντα συνεπή διαχείριση των δραστηριοτήτων με τους πρώτους δηλωμένους στόχους σε ένα γενικό πλαίσιο ποιότητας των δράσεων.

Cuiablue OÜ – εταίρος, Εστονία

Περισσότερες πληροφορίες
Η αποστολή της Cuiablue OÜ είναι να δημιουργεί θετικές κοινωνικές αλλαγές και περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω καινοτόμων μαθησιακών λύσεων. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω της εφαρμογής πρακτικών, στοχευμένων και βιώσιμων προσεγγίσεων σε ευρωπαϊκά ζητήματα που επιτυγχάνουν θετική κοινωνική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Οι βασικές δραστηριότητες της Cuiablue OÜ είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και κοινωνικής καινοτομίας για την υποστήριξη ευρύτερων ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων.
Η Cuiablue OÜ ειδικεύεται στο σχεδιασμό καινοτόμων εργαλείων για την υποστήριξη μαθησιακών κινήσεων, συνεργαζόμενη με ομάδες
ανθρώπων για να προωθήσουν τις κοινές περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές ιδέες τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους και τις
γνώσεις τους.

RESCUE Επισυναπτόμενα

Πνευματικά Αποτελέσματα

Newsletters

X