Skip links

Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Περιγραφή προγράμματος

Το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις .

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

  • εργοδότες (εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)
  • εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
  • εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β ́ ή Γ ́ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.12 της νέας Υπουργικής Απόφασης 2432/12.01.2024 τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι συγκεκριμένοι εργοδότες δύνανται να επανακαταρτισθούν. Η επανακατάρτιση τους (αιτήσεις και πιστοποιητικά καταρτιζόμενων) θα διεξαχθεί με την ίδια διαδικασία που ισχύει για όσους καταρτίζονται για πρώτη φορά.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ σε επιχειρήσεις Β ́ κατηγορίας – προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ.6, ΚΝΥΑΕ)

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους 

1) Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.83324/2023 «Ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850/2010, Α’84)» (ΦΕΚ Β΄5683) και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη ΑΔΑ: ΒΙΡΧΛ-ΛΧΧ3 για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

Κόστος Προγράμματος

Το συνολικό ποσό που καταβάλλει ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 70 € (Γ΄ κατηγορία) και 130 € (Β΄ κατηγορία) χωρίς καμία απολύτως άλλη επιβάρυνση.

Με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος δίνεται σχετική Βεβαίωση Επιμόρφωσης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Για να υποβάλλετε την αίτησή σας και να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2410 – 555590

Εάν από την εξέταση των στοιχείων της αίτησής σας διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις επιμόρφωσης θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας επιστρέψουμε την προκαταβολή σας.

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Κατόπιν επικοινωνίας

 

Διάρκεια

35 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Γ’ Κατηγορία: 70€ το πολύ
Β’ Κατηγορία: 130€ το πολύ

*χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση

Δήλωσε Συμμετοχή

*Με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ολοκλήρωση της ένταξης σας.

Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Δείτε τα Ευρωπαϊκά μας Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
X